• Hjem  > 
  • Nyheter  > 
  • Sikker bruk av grønne uteområder gjennom koronapandemien

Sikker bruk av grønne uteområder gjennom koronapandemien

2. april 2020

Helsemyndighetene har uttalt at mental helse er en av hovedbekymringene når vi snakker om effekter av pandemien. Mange uttaler at det er vanskelig å holde avstand, noen synes dette er uvant, andre mener at presset på de områdene vi har i byer og tettsteder blir for stort. Grønne lunger gir mulighet for fysisk aktivitet, og gjentatt forskning har slått fast at det å være ute i grønne omgivelser reduserer stress og gir bedre mental helse.

Mange er heldige å ha naturen nær hjemmet, og kan gå ut i store naturområder. For de som bor bynært er det viktig å holde seg til de retningslinjer som gis fra myndighetene – hvor det å holde avstand er den viktigste regelen.

Vi oppfordrer brukere av områder & stier:

  • Ikke benytt deg av offentlige områder dersom du har sykdomssymptomer
  • Følg myndighetenes råd for personlig hygiene før du går ut
  • Unngå bruk av offentlige toaletter
  • Når du er på en sti eller en liten gangvei, gi tegn at du er tilstede når du ønsker å passere andre, og slipp andre forbi ved å gå til side.
  • Følg retningslinjene for hvor mange som kan møtes samtidig, og hold avstand mellom personene

 

Vi ønsker å oppmuntre de som drifter parker og uteområder til å holde uteområdene åpne.  Vi trenger våre grønne områder mer enn noen gang. Fagarbeidere utfører vedlikehold og holder områdene ryddige og rene i disse dager hvor bruken er mangedoblet.

Ta vare på hverandre, ta vare på muligheten til å ferdes i våre utemiljø.

Gjennom sikker bruk kan vi fortsette å ferdes trygt ute og bruke våre grønne uteområder.

 

02.04.2020, signert av: Faglig Utviklingssenter i Grøntanleggssektoren (FAGUS), Bad, park og idrett, Norsk gartnerforbund(BPI), Norsk trepleieforum(NTF), Norske landskapsarkitekters forening(NLA), Norsk forening for gravplasskultur(NFG) og Norske anleggsgartnere miljø-og landskapsentreprenører(NAML)

 

Siste nyheter