• Hjem  > 
  • Nyheter  > 
  • Sirkulærdisponering av vann – et nytt studie fra den grønne fagskolen VEA

Sirkulærdisponering av vann – et nytt studie fra den grønne fagskolen VEA

25. mars 2021

I 2020 ble fagstudiet Sirkulærdisponering av vann – vann som ressurs, lansert på den grønne fagskolen VEA i Moelv.  Nå er de første studentene snart klare for eksamen. Hvorfor, og hva har de lært?

Vann i mengder er avgjort et problem, men også vannmangel kan ramme oss. Klimaendringer i kombinasjon med urbanisering gjør at vi må håndtere vannet på nye måter. De måtene må læres. Fagskoletilbudet er et bidrag fra Vea inn i arbeidet med å løse samfunnets vannutfordringer. 

Studiet er utviklet for maskinførere, rørleggere og anleggsgartnere, og har en praktisk tilnærming. Det første årskullet består i all hovedsak av godt voksne studenter fra de tre fagene. 

Fagstudiet «Sirkulærdisponering av vann» startet i september 2020. Pensum er omfattende og komplekst. Undervisningen er organisert som et deltidsstudium, med 7 samlinger à 3 dager, og hjemmearbeid. 

Studiet bygger på vanndilemmaet vi står i og som vi i stigende grad må håndteredet kommer oftere uforutsigbart styrtregn med flomskader, i kombinasjon md vannmangel og restriksjoner på vannbruk. I tillegg sliter VA-bransjen med betydelige, udekkede behov innen oppgradering og utbygging. Forutsetningen for å løse utfordringene er kompetente fagfolk, og konstruktivt samarbeid. 

Det å få rik anledning til å diskutere med erfarne medstudenter fra andre bransjer, har bidratt til å heve utbyttet av studiet. 

Siste nyheter

© FAGUS

 

Postadresse:
pb.60, 1431 ÅS

Besøksadresse:
Rådhusplassen 27, 1430 ÅS

Org nummer: 986372660

Tlf: + 47 941 43 210