• Hjem  > 
 • Nyheter  > 
 • Standarder for grøntanleggsbransjen, hvordan fungerer det ?

Standarder for grøntanleggsbransjen, hvordan fungerer det ?

15. mars 2020

Standard Norge
Standard Norge utvikler og forvalter standarder, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Gjennom Standard Online gjør Standard Norge norske, europeiske og internasjonale standarder tilgjengelige og bidrar til at de tas i bruk. Standard Norge er en nøytral medlemsorganisasjon.

Medlemmer av standard Norge er både næringsliv, myndigheter, interesseorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og andre. Men en trenger ikke værer medlem for å bli oppnevnt som ekspert i en av våre standariseringskomiteer.

Over 3 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan.

Standard Norge er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering.

 • Sammen med kundene utvikler vi løsninger som gir økt effektivitet, større konkurransekraft og redusert risiko i bedrifter og samfunnet
 • Vi er et nøytralt bindeledd mellom involverte parter og en pådriver i globale nettverk

Les mer om Standard Norge her: https://www.standard.no/toppvalg/om-oss/standard-norge/

Samarbeid om standardisering

Å utvikle en standard er ikke noe som styres av staten, som mange tror. I Norge er standardisering noe som gjøres av både private og offentlige aktører i samspill, og Standard Norge leder denne prosessen fram mot endelig standard. På mange områder er det en nær sammenheng mellom det offentlige regelverket og standarder.

En standard

En standard er en felles ”oppskrift” på hvordan noe skal lages eller gjennomføres, og standardisering er prosessen fra behov/idé til ferdig utviklet standard.

Standarder:

 • utarbeides etter initiativ fra interessegrupper
 • gir retningslinjerfor hvilke krav som skal settes til varer og tjenester
 • regulerer for hvordan prøvingsertifiseringog akkreditering skal gjennomføres
 • er et forslagtil valg av løsning
 • bidrar til utvikling av formålstjenlige og sikrevarer, produksjonsprosesser og tjenester
 • er ofte frivilligå bruke
 • gir mer detaljerte beskrivelser til EU-direktivernasjonale lover og forskrifter

Kilde: https://www.standard.no/standardisering/

En av de nyeste standardene er blågrønn faktor (BGF). Den nye standarden skal bidra til gode klimatilpassede uterom med vegetasjon og vann. Du kan lese mer om den nye standarden her

Standard Norge tilbyr kurs, og i vår kurskalender finner du info om kurs i NS3420-ZK som omfatter skjøtsel og drift av park og landskapsområder . Les om kurset her. 

Skjøtsel og drift av park og landskapsområder har over de siste 20 årene etablert seg som det viktigste verktøyet når skjøtsel av grøntanlegget skal beskrives og settes på anbud. Denne grønne delen av NS 34320 ble revidert i 2016 og inneholder en del ny informasjon. Kapitlene som er vesentlig omarbeidet er drift av lekeplasser, skjøtsel av utebeplantning, busker, trær og trepleie.

Følg med på kurstilbud fra Norsk Standard, det mest relevante legges inn i FAGUS kalenderen.

 

 

Siste nyheter