• Hjem  > 
  • Nyheter  > 
  • Takk for i dag- 5. mai fremmede arter i et botanisk perspektiv

Takk for i dag- 5. mai fremmede arter i et botanisk perspektiv

8. mai 2021

Webinar ved Norsk Botanisk Forening ( NBF) og Faglig Utviklingssenter i Grøntanleggssektoren ( FAGUS )

Lunsjwebinar om fremmede arter – Siri Lie Olsen, NMBU

FAGUS-Fremmedarter_Tanaquil_Enzensberger vegetasjonsrådgiver og naturkartlegger

Hvorfor bry seg og frivillig arbeid i forhold til fremmede arter – gartner Bernhard Kløw Askedalen, Norsk Botanisk Forening

20220505_Fremmede arter_FAGUS Statens Vegvesen.  Deltok desverre ikke, men pdf av presentasjonen ligger her.
20220505_Fremmede arter_FAGUS_støtteark

Lenke til opptak av webinar:

https://vimeo.com/707106846
Passord: naturmangfold

Les sammendrag av FAGUS vinterkonferanse 2022 med tema fremmede arter her
Ønsker du tilgang til vinterkonferansen kan opptak kjøpes her: Påmelding – FAGUS

Hvordan kaste plantemateriale fra fremmede arter?
Dette spørsmålet kom opp etter at vi hadde avsluttet webinaret. Helt klart noe vi i FAGUS kan arbeide mer for å gjøre det enklere for alle å vite hvordan det plantemateriale fra fremmede arter skal håndteres.
Vår rådgiver på Fremmede arter Astrid Skrindo som til daglig arbeider i NINA uttaler dette:

Først må jeg vise til Miljødirektoratets veiledning på feltet. Les her:
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/arter-naturtyper/fremmede-arter/unnga-spredning-av-fremmede-arter-fra-hagen-din/

Nei. Det finnes ingen oversikt over hvilke arter som må leveres som vanlig hageavfall og hvilke som må ha annen behandling.
Det forskriften krever, er at den som leverer dette avfallet må passe på at det ikke kan spres videre… Jeg vil anta at det er Fremmedartforskriftens §18 som trår inn. -Det er de generelle reglene for aktsomhet.
Og da må du faktisk ha kunnskap om risikoen for spredning gitt den aktiviteten du skal gjøre.
Her er den aktiviteten du skal gjøre: Kaste planteavfallet.
Dersom det er avfall UTEN spredningsmulighet, som for eksempel uten levedyktige jordstengler eller frø, så kan det helt klart gå som vanlig hageavfall.
De samme artene kan være et større problem hvis de har rukket å sette frø. Da er spørsmålet: Blir hageavfallet kompostert på varmt nok varme til at disse frøene/spredningsenhetene dør? Dessverre er det ikke helt sikre svar for mange arter. Jeg kjenner ikke til noen oppsummering etter denne (https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m982/m982.pdf). Men den er 4 år gammel nå, så noe ny kunnskap kan det hende at det finnes.

Og det er her utfordringen ligger: Det handler ikke om hvilke arter du skal kaste, det handler om når i vekstsesongen det kastes og hvordan hageavfallet håndteres…

Dersom hageavfall inkluderer jord/løsmasser, så trår fremmedartsforskriftens §24(4) inn som avslutter… “eller til levering til lovlig avfallsanlegg”.
Men: Det finnes ingen godkjenningsordning for å bli godkjent som “lovlig avfallsanlegg” etter dette kravet, derfor blir det veldig vanskelig å vite hvilke avfallsanlegg som er bra nok.

De fleste kommunale avfallsanlegg har nå kjennskap til fremmede arter, men hvilke som miljømyndighetene synes at er bra nok, vet ikke jeg. Jeg ville faktisk spurt Statsforvalteren, for de skal gi faglige råd og har en samordningsrolle i forhold til arbeidet med fremmede arter (jfr Tverrsektoriell nasjonal strategi fra 2007, som fremdeles gjelder).

Siste nyheter