Takk for i dag- Lunsjwebinar med Vannfakta

28. mars 2020

Dokumenter fra webinaret:

Vannfakta_ Klimatilpassing med naturtilpassede løsninger, for bedre bærekraft og biodiversitet –
Eksempelsamling åpne overvannstiltak BYM katalog_versjon_ publisert av Oslo Kommune 27.03.23
Lenke til Oslo kommune med bla.a faktaark om overvannsløsninger

Opptak av webinaret , tilgjengelig via VIMEO med passord: overvann frem til 31.12.23

Adresser til eksemplene som ble vist:

LOD-eksemplene i presentasjonen er fra:

Ruten: Midt i Sandes sentrum

Byggefeltet på Hana prosjektert for 550 boliger heter Øygarden og ligger 4. min fra Sandnes med bil.

Kleivane skole: Skaraveien 100, 4326 Sandnes

Frysjalia, prosjektert kommunalt grøntdrag ligger i Frysjaveien, Oslo

Bryne, Eivindsholtjørn som får tilført friskt vann, Tjødnavegen, 4344 Bryne.

 

Alle prosjektene er beskrevet i artikler på Vannfakta, bortsett fra Frysjalia, som kommer ila kort tid.

 

 

Siste nyheter