• Hjem  > 
  • Nyheter  > 
  • Tilskuddsordninger til naturforvaltningstiltak med søknadsfrist 15. januar 2018

Tilskuddsordninger til naturforvaltningstiltak med søknadsfrist 15. januar 2018

18. desember 2017

Til kommuner, lag og foreninger i Oslo og Akershus

 

Se vedlagte informasjonsbrev om tilskuddsordninger 2018.

 

For mer informasjon kan dere se på regjeringens nettside: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilskotsordningar-for-2018/id2577758/

Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter skal benyttes for å søke tilskudd: https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/

 

Siste nyheter