Trær som regel, fagdag om trær og regler

11. april 2023

Prosjektet Oslotrær arrangerer årlig en fagdag om trær – årets utgave hadde tittelen Trær som regel, og omhandlet strategier og bestemmelser for trær i byutviklingen.

Hvordan sikrer vi at arealplanene faktisk fremmer intensjonene om den grønne byen og flere trær?

Forskning, faglig utvikling og kunnskapsformidling er forutsetninger for at planformål og faktiske livsmuligheter for trær går sammen. Treeksperter, Naturforskere, forvaltning, jurister, planmyndighet og arkitekter kom med sine bud på hvordan trær kan bli regelen, fremfor unntaket fra reglene.

Fagdagens tema tok utgangspunkt i prosjektet Trær i reguleringsbestemmelser, ledet av Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune, i samarbeid med Plan og bygningsetaten og Bymiljøetaten, samt Stavanger og Trondheim kommuner og Fagus. Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren. Fagdagen ble gjennomført i regi av Bykuben, Oslo senter for Byøkologi og prosjektet Oslotrær.

 

Siste nyheter