• Hjem  > 
  • Nyheter  > 
  • Ugras, fremmede organismer, skadedyr og plantesykdommer

Ugras, fremmede organismer, skadedyr og plantesykdommer

1. august 2019

Ugras, fremmede organismer, skadedyr og plantesykdommer – tre ord som får det til rykke i arbeidsfingrene for alle som jobber med grøntanlegg. Enten det gjelder planlegging for å unngå det, skjøtsel for å begrense det, eller håndtering av det i etterkant.

I FAGUS er vi så heldige å ha fire veldig flinke rådgivere som kan svare deg på de vanskelige spørsmålene om de uønskede elementene. Les mer om FAGUS sin  rådgivningstjeneste her.

Anette Sundbye svarer deg på spørsmål om skadedyr, Maria Fall om fremmede organismer, Inger Sundheim Fløystad om ugress, og Isabella Børja om plantesykdommer.

 

Anette Sundbye har studert ved NLH på studieretningen «Grøntmiljø og hagebruksvitenskap», og har jobbet som forsker ved NIBIO, Plantehelse, Seksjon skadedyr, siden 1999. Hennes fagfelt er skadeinsekter og -midd i veksthuskulturer, planteskoler og grøntanlegg. På NIBIO er de flere som har forskjellig kompetanse når det gjelder skadedyr i grøntanlegg. Deres forskning omfatter diagnostikk og biologi av vanlige skadedyr og aktuelle karanteneskadegjørere, samt kjemisk, biologisk og integrert plantevern i ulike kulturer. Hun samarbeider med sine kolleger og bygger opp egen kompetanse for å svare på spørsmål som stilles gjennom FAGUS Rådgivning.

Maria Fall har en master i plantevitenskap fra NMBU. Tidligere jobbet hun som parkforvalter i Bymiljøetaten i Oslo og som daglig leder i FAGUS. Jobber i dag som konsulent i Norsk Gartnerforbund. Svarer på spørsmål om Forskrift om fremmede organismer og Fremmedartslisten.

 

Inger Sundheim Fløystad har siden 2001 vært ansatt som forsker ved NIBIO, Plantehelse, Seksjon ugras, klima og miljørisiko. Som rådgiver for FAGUS svarer hun på spørsmål om ugras i grøntanlegg.  I NIBIO er de flere som til sammen har bred kompetanse når det gjelder diagnostikk, biologi og bekjemping av uønsket vegetasjon i ulike kulturer. Kunnskap og ressurser som hun bruker når hun svarer på spørsmål fra FAGUS abonnenter.

 

Isabella Børja sin bakgrunn er mykologi (Cand. Scient fra UiO, 1986) og sykdommer på skogtrær (PhD fra NLH, nåværende NMBU, 1995). Siden 1986 har hun vært ansatt på NIBIO, Norsk Institutt for Bioøkonomi, (opprinnelig NISK, Skogforsk og Skog og Landskap). Nå jobber hun som seniorforsker i avdeling Skoghelse, hvor de har allsidig kompetanse som for eksempel: diagnostisering av skader på skogtrær, skogskadeovervåking, prosesser under og over jorda som påvirker skoghelse, samspillet mellom trær og skadegjørere eller symbionter. Hennes interesser er skader på skogtrær, biotiske som abiotiske, prosesser som leder til sykdomsutvikling, men også prosesser i skogsjord, særlig mykorrhiza.

 

Eksempler på temaer det har blitt stilt spørsmål om de siste månedene:

  • Tromsøpalme på byggeplass
  • Bekjempelse av snutebille
  • Larver på Amelanchier
  • Mulig sykdom i jord i forbindelse med løk som råtner
  • Konsekvenser fra det offentlige for å bruke arter som står på fremmedartslista

Siste nyheter