• Hjem  > 
  • Nyheter  > 
  • Urban natur med naturbaserte tjenester gir bedre folkehelse

Urban natur med naturbaserte tjenester gir bedre folkehelse

10. september 2021
Sunne kommuner, WHOs norske  nettverk skriver på sin facebookprofil : «Det beste pasientforløpet er å ikke bli pasient! En god og bærekraftig velferdstat er helt avhengig av at vi begynner å snakke mer om #forebygging, og hvordan vi kan skape et samfunn som fremmer god helse og livskvalitet for alle.
Her er vårt innlegg i Dagsavisen hvor vi etterlyser politikere som ser verdien i å investere i gode nærmiljø, aktiv transport, integrering, inkludering og #livskvalitet. 👇

God helse skapes andre steder enn i helsesektoren! Og et godt folkehelsearbeid fyller ikke bare livet med år, men årene med liv.»

I prosesser rundt nybygg  og renovering av byer og tettsteder er det vesentlig at ulike aktører forstår hvorfor urban natur og bruk av økosystemtjenester er viktig for å skape et godt bomiljø.
Økosystemtjenester er vesentlig for en bærekraftig utvikling av samfunnet. Det handler ikke bare om miljø og biodiversitet, men også om hvordan økosystemene bidrar til menneskenes livsmiljø og stedenes attraktivitet- og ikke minst hvordan  livsmiljøet  kan gi bedre fysisk og, sosial og mental helse.

Siste nyheter