Vann- en viktig ressurs

2. februar 2024

Vi kan lett tenke at olje er verdens viktigste råstoff. Oljen har skaffet Norge store inntekter og mange arbeidsplasser. Likevel er vann verdens viktigste ressurs. Vann er selve kilden til liv og forutsetningen for all menneskelig aktivitet.
I Norge er vi på mange måter bortskjemt. Vi har store ferskvannsressurser
og en velutviklet infrastruktur for vann og avløp.  Dette er et knapphetsgode i store deler av verden.

Overvannshåndtering er lokal disponering, trygg bortledning og eventuelt behandling av overvann. Formålet er å forebygge skade på helse, miljø og infrastruktur, og samtidig ivareta overvannet som ressurs.

For å imøtekomme utfordringene skal behovet for naturbaserte tiltak for overvann og blågrønn infrastruktur vurderes ved planlegging og transformasjon av nye og eksisterende områder.

Vil du lære mer om overvann, FAGUS har opptak av to konferanser som kan være til nytte.

Vinterkonferansen 2024, tema Vann- helt enkelt, som tar for seg overvannshåndtering.
Lunsjwebinaret om høsting av regnvann  av Stein Wikholm fra 2023

Tilgang bestilles her

Siste nyheter