• Hjem  > 
  • Nyheter  > 
  • Verdens jorddag, god jord er endel av klimaløsningen fordi jord er nødvendig for mange av våre økosystemtjenester

Verdens jorddag, god jord er endel av klimaløsningen fordi jord er nødvendig for mange av våre økosystemtjenester

5. desember 2021

Jord er avgjørende for verdens matsikkerhet, økosystemer og naturen som helhet. I anledning FNs internasjonale dag for jord den 5. desember, har NIBIO-forsker Erik Joner tatt en prat med med tre kolleger. Videoserien tar opp temaer som jordhelse, karbon i jord, og resirkulering av fosfor i fiskeslam fra oppdrettsnæringen. Lenke til videoserien her

Av jord er vi kommet. Til jord skal vi bli. I århundrer har disse ordene oppsummert et menneskeliv. Begrepet jord har derfor en sentral plass i vår kultur. Likevel har få god kunnskap jord i våre dager. Det er tankevekkende, for jord er livsviktig for klima, miljø og planteproduksjon.

Mindre areal må prodsuere mer mat. Befolkningen øker. Det gjør også presset på jordarealene i mange land. Jord bygges ned og forringes av erosjon, forørkning, forsalting og forurensing.

Karbon i jord inngår dessuten som en betydelig del av det globale karbonkretsløpet, og mange mener at vi kan motvirke klimaendringene ved å øke jordas karboninnhold.

Jord er også voksested for planter som brukes til bioenergi, tekstilfiber og byggematerialer, og økende etterspørsel etter disse råvarene øker presset på jord ytterligere.

Økosystemjenester er avhengig av jordsmonn.  Jordsmonnet  tar opp og holder på vann etter kraftig nedbør, og hindrer dermed flom og oversvømmelser. Den filtrerer regnvann, og mikroorganismene som lever i jorda resirkulerer næringsstoffer som på nytt kan brukes i naturens kretsløp.

 

Siste nyheter