• Hjem  > 
  • Nyheter  > 
  • Vi må lære av behovene vi nå ser i våre hverdagslandskap som følge av COVID-19

Vi må lære av behovene vi nå ser i våre hverdagslandskap som følge av COVID-19

24. mars 2020

Tilgang til parker og grønne utemiljø er avgjørende for god mental helse i alle våre samfunn.

Vi i FAGUS representerer de profesjonelle som arbeider med grøntanlegg til daglig, og vi vet at god mental helse ofte er relatert til å ha tilgang til en park, eller grøntområde. Forskning har gjennom mange år vist at mennesker som er isolert, opplever angst, eller sosial isolering – som vi nå opplever med COVID-19 pandemien, ja da er det å ha tilgang til en park, turstier og natur svært viktig for den mentale helsen. Grøntanleggsområdene gir oss mulighet til å gå, løpe, sykle, og områdene gir oss mulighet til ro og ettertanke. Dette er aktiviteter vi kan gjøre uten å sette oss selv eller andre i fare- mens landet kjemper for å begrense smitten av coronaviruset. 

Å tilbringe tid i parker,  gravplasser  åpne plasser, turstier og i natur er effektiv måte å klare å håndtere situasjonen på for den enkelte. Selv utsikt til grøntanlegg eller grønne elementer har en positiv effekt på vår mentale helse.

Vi kan lære av behovene i dag og med dette planlegge for flere og enda bedre tilrettelagte grøntmiljø for å takle fremtidens behov.

Bruk grøntanleggene slik at det er trygt for deg og for andre, det betyr ikke bruk områdene om du har symptomer på smitte, hold avstand fra hverandre og bruk retningslinjene fra folkehelseinstituttet . Det vil helt sikkert komme informasjon om bruk av offentlige parker & områder i tiden som kommer.

Vi er fysisk avkoplet, mange tilbringer hele døgnet hjemme, men vi ser at mange kopler seg på naturen. Vi nyter noe som vi kanskje ikke har satt nok pris på i våre sosiale liv, vi har tid til å kople oss på hverdagslandskapet. Det å finne trygghet og glede i det nære, ja det tar oss tilbake til kjernen i oss selv, våre medmennesker, vårt hjem og våre omgivelser.

Grøntanleggsbransjen er viktigere enn noen gang, vi lager hverdagslandskapet – alle trenger et tilrettelagt grøntanlegg eller natur i sin umiddelbare nærhet.

Siste nyheter