• Hjem  > 
  • Nyheter  > 
  • Fagkunnskap om jord, og masser. Hvordan kan vi bruke mer stedegne masser?

Fagkunnskap om jord, og masser. Hvordan kan vi bruke mer stedegne masser?

10. februar 2019

Fagkunnskap om jord, og masser.
Hvordan kan vi bruke mer stedegne masser?
Tid & Sted :
  7 mars 2019, Gjennestad videregående skole, Gjennestadtunet 10, 3160 Stokke
Påmelding: fagus.no/kurspamelding

_____________________________________________________________________

8:30 – 10.00:   Agnar Kvalbein, Pensjonert forsker, rådgiver FAGUS.

«Blant blinde er den enøyde vis». Jord og møkk som ressurs, og hvorfor det av og til går galt. Foredraget handler om jord, drenering, plantevekst, misvekst og klimaregnskapet.

10.00 – 10.15: Pause

10.15 – 11.45: Trond Haraldsen, forsker NIBIO.
Suksessfaktorer for jordflytting, flytting av «matjord» eller reeatblering av jordsmonn?
Massehåndtering i anleggsvirksomhet – masseforedling, deponering og avslutning av deponier.

11.45 – 12.45: Lunsj 

12.45 – 13.05:  Øystein Haugerud, Fylkesagronom i Oslo & Viken.
Jordbiologi, hva er en god jord?

13.05 – 13.25: Lindum AS ved Tom Inge Hole, avdelingsleder jord og kompost øst

13.25 – 13.40: Pause

13.40 – 14.00: Grønn Vekst Norge AS ved Ingrid Indergaard, Key Account Manager

14.00 – 14.20: Spørsmål til alle foredragsholdere i plenum.

14.20 – 14.30: Avslutning

_____________________________________________________________________

Sted : Gjennestad videregående skole, Gjennestadtunet 10, 3160 Stokke

Påmelding: fagus.no/kurspamelding
Pris : kr 1100,- for ikke medlemmer, kr 900,- for medlemmer ( studenter kr 900 ).

Trenger du skyss fra togstasjonen i Stokke eller fra Torp, vi hjelper deg gjerne. Skriv beskjeden i kommentarfeltet ved påmelding.

VEL MØTT!

Påmelding her

Siste nyheter