Vinterkonferansen 2021

7. januar 2021

NÅR:   10 februar kl 0830-16 

STED: Webinar via  Teams

HVORDAN: 4 tema, som presenteres med tidsramme 1,5 time per tema, 1 time foredrag ( 20 min per foredragsholder), 30 min til inn og ut, samt spørsmål via chatt til foredragsholderne.

PÅMELDING: Pris: kr 300,- per session, kr 900 for alle 4
Informasjon og lenke til konferansen vil bli sendt ut på epost til alle påmeldte.

Velkommen skal dere være! Vi gleder oss! Her kan du melde deg på

PROGRAM:

Kl 0830 -10 Fremmede arter, og operativ bekjempelse
Wiktoria Kaczmarek-Derda, NIBIO Hvordan planlegge for effektiv bekjempelse av fremmede arter. Hvor skal fokuset ligge ute hos forvalterne?
Bente Mortensen, Greenprosjekt Gode eksempler på bekjempningsplanlegging ute i kommunal forvaltning.
Bård Bredsen Oslo kommune, Erfaringer med konkrete tiltak mot utvalgte fremmede arter. Hva er en fremmed art og hvordan kan vi forvente utviklingen bli for fremmede arter i fremtiden?

 kl 1030- 12 Skjøtsel av eng
Trygve Aamlid, NIBO Etablering av blomstereng – som nyanlegg og i eksisterende plen/grasmark.
Ingvild Austad, HV hvordan skjøtte en eng
Bård Bredesen, Oslo Kommune  Slik skjøttes ulike typer blomsterenger i Hovedstaden
Kristina Bjureke, Naturhistorisk museum Slik anlegger vi eng på Linderud gård i Oslo.

Kl 1230-14 Økologisk planlegging
Nils Skaarer, Skaarer Overordnede grep for økologisk planlegging
Wenche Dramstad, NIBIO Grønn Infrastruktur på landet og i byen
Astrid Skrindo, NINA Går det an å planlegge store inngrep på lag med naturen?

Kl 1430-16 Skjøtsel av regnbed
Per Malmos, Malmos AS De gode eksemplene på skjøtsel av regnbed fra Dannmark. Hvor ligger nøkkelen til suksè i planleggingen , bygging og drift ?
Tone Muthanna, NTNU Erfaringer med bruk av regnbed
Gerd Minde, Braathens  Landskap,  Erfaringer med skjøtsel av regnbed 

Siste nyheter