FAGUS nyheter

Stiftelsen Norsk Folkemuseum har inngått samarbeid med Foreningen urbant landbrukssenter med formål om å danne kunnskapssenter for urbant landbruk. Dersom prosessen fortløper som planlagt vil dørene til Gartneriet åpne våren 2016.
25.09.2015
Informasjon om ETW-eksamen og TRAQ-kurs
15.09.2015
I september startet den nye fagskoleutdanningen skjøtsel og drift på VEA
15.09.2015
Standard Norge har lagt ut to standarder til høring med frist 31. august.
08.09.2015
Helse- og omsorgsdepartementet har utnevnt 22 nye medlemmer til Vitenskapskommiteen for mattrygghet(VKM).
10.08.2015
FAGUS fikk på årsmøtet den 16. mars nytt styre.
10.08.2015
Det er med stor glede vi hilser ny rådgiver i FAGUS Rådgivning varmt velkommen. Elin Tanding Sørensen vil fra 8. juni svare på spørsmål innefor områdene Biotophermende strategier som grønne tak, skogshager, urban vannhåndtering.
24.06.2015
Den nye forskriften om plantevernmiddel stiller krav til integrert plantevern, men hva er dette?
18.06.2015