FAGUS nyheter

Standard Norge har lagt ut to standarder til høring med frist 31. august.
08.09.2015
Helse- og omsorgsdepartementet har utnevnt 22 nye medlemmer til Vitenskapskommiteen for mattrygghet(VKM).
10.08.2015
FAGUS fikk på årsmøtet den 16. mars nytt styre.
10.08.2015
Det er med stor glede vi hilser ny rådgiver i FAGUS Rådgivning varmt velkommen. Elin Tanding Sørensen vil fra 8. juni svare på spørsmål innefor områdene Biotophermende strategier som grønne tak, skogshager, urban vannhåndtering.
24.06.2015
Den nye forskriften om plantevernmiddel stiller krav til integrert plantevern, men hva er dette?
18.06.2015
Naturbase er et verktøy som kommer å bli mer og mer aktuelt for oss i grøntanleggsektoren å jobbe med.
08.06.2015
I mars 2015 arrangerte NLA studietur til Japan. Opplevelsene var mange og omfattet bland annet dagstur til Hiroshima.
05.06.2015
Gjennom flere år har botaniker Per Arvid Åsen besøkt klostre i Norge og kartlagt plantene der. Lørdag 13. juni åpner Klosterhagen ved Agder naturmuseum og botaniske hage i Kristiansand, og samtidig slippes boken Norske klosterplanter.
04.06.2015