FAGUS nyheter

Med 400 lokallag er Hageselskapet en vital jubilant som sprer hageglede og hagekultur over hele landet.
20.01.2009
Norsk genressurssenter har satt sammen en liste på 336 norske fruktsorter som vurderes å ha nasjonal bevaringsverdi. De fleste sortene er bevart i klonarkiv, mens noen fortsatt er etterlyst. Fruktsorter med bevaringsverdi for Norge kalles mandatsorter.
20.01.2009