FAGUS nyheter

Fremmede arter vurderes gjennom arbeidet i Artsdatabanken for å finne ut om de truer biologisk mangfold. Skog + landskap har prøvet ut kriteriesettet brukt i Norsk svarteliste 2007 på 10 introduserte bartrær.
06.03.2009
Mattilsynet har godkjent et nytt middel til bruk i alle kulturer der det er problemer med snegler.
06.03.2009
I Israel skal en organisasjon følge opp FNs ”Plant for planeten”-kampanje med å plante to millioner trær.
25.02.2009
Bergen skal utvikle sin sjøfront, men arbeidet er konfliktfylt. I Stavanger har kommunen fått til gode løsninger i samarbeid med grunneierne.
25.02.2009
I Arendal ble en saksøkt dømt til å betale kr 80 000 for to trær han hadde felt på naboens eiendom. I tillegg til kr 85 600 i saksomkostninger.
16.02.2009
Mattilsynet ønsker å rydde i regelverket og vil gjerne ha innspill på regler og forskrifter som bør gjennomgås.
16.02.2009
Ledig stilling som professor (alternativ førsteamanuensis/ førstelektor) i grøntanleggsforvaltning på UMB. Søknadsfrist er 28.2.2009. Institutt for landskapsplanlegging på UMB har under oppbygging et spesialisert fagmiljø innenfor grøntanleggsforvaltni
16.02.2009
I 1859 startet de første studenter på den Høiere landbrugsskole. I 1897 ble Norges landbrukshøgskole opprettet, og med det faglige fundamentet som siden starten var utviklet på Ås, fikk NLH status som vitenskaplig høyskole med rett til å tildele doktorg
20.01.2009