FAGUS nyheter

Bergen skal utvikle sin sjøfront, men arbeidet er konfliktfylt. I Stavanger har kommunen fått til gode løsninger i samarbeid med grunneierne.
25.02.2009
I Arendal ble en saksøkt dømt til å betale kr 80 000 for to trær han hadde felt på naboens eiendom. I tillegg til kr 85 600 i saksomkostninger.
16.02.2009
Mattilsynet ønsker å rydde i regelverket og vil gjerne ha innspill på regler og forskrifter som bør gjennomgås.
16.02.2009
Ledig stilling som professor (alternativ førsteamanuensis/ førstelektor) i grøntanleggsforvaltning på UMB. Søknadsfrist er 28.2.2009. Institutt for landskapsplanlegging på UMB har under oppbygging et spesialisert fagmiljø innenfor grøntanleggsforvaltni
16.02.2009
I 1859 startet de første studenter på den Høiere landbrugsskole. I 1897 ble Norges landbrukshøgskole opprettet, og med det faglige fundamentet som siden starten var utviklet på Ås, fikk NLH status som vitenskaplig høyskole med rett til å tildele doktorg
20.01.2009
Med 400 lokallag er Hageselskapet en vital jubilant som sprer hageglede og hagekultur over hele landet.
20.01.2009
Norsk genressurssenter har satt sammen en liste på 336 norske fruktsorter som vurderes å ha nasjonal bevaringsverdi. De fleste sortene er bevart i klonarkiv, mens noen fortsatt er etterlyst. Fruktsorter med bevaringsverdi for Norge kalles mandatsorter.
20.01.2009