• Hjem  > 
  • Nyheter  > 
  • Institutt for landskapsarkitektur inviterer til å foreslå tema for studentoppgaver, frist 1.mars

Institutt for landskapsarkitektur inviterer til å foreslå tema for studentoppgaver, frist 1.mars

15. februar 2021

I år inviterer Institutt for landskapsarkitektur dere som jobber i grøntanleggssektorene til å foreslå tema. Det gir en mulighet til å finne ut mer om problemstillinger dere møter i hverdagen.

  1. Har du en problemstilling som du ønsker belyst i en gradsoppgave ved NMBU?

 

Hver vår velger landskapsarkitekt- og landskapsingeniørstudenter tema for neste års gradsoppgave. Valg vår 2021 innebærer at oppgaven skrives våren 2022, leveres 15. mai og forsvares muntlig på gradsdagen rundt 20. juni 2022.

Landskapsarkitektstudentene skriver masteroppgave, 30 studiepoeng og landskapsingeniørstudentene bacheloroppgave, 15 studiepoeng. Hvert studiepoeng innebærer ca 25 timer arbeid.

 

Aktuelle tema for gradsoppgavene samles i en temakatalog. Mange studenter bruker denne temakatalogen for å finne problemstillingen de ønsker å skrive om.

 

I år inviterer Institutt for landskapsarkitektur dere som jobber i grøntanleggssektorene til å foreslå tema. Det gir en mulighet til å finne ut mer om problemstillinger dere møter i hverdagen.

For problemstillinger som velges vil bedriften/organisasjonen inviteres til gradsdagen og vil få tilgang til oppgaven digitalt når oppgaven er bedømt bestått og klagefrist med eventuell klagebehandling er avsluttet.

 

Hvordan melde inn tema til gradsoppgave?

Bruk vedlagte skjema for ditt (dine) temaforslag.

Utfylt skjema sendes jorun.hovind@nmbu.no

Du kan henvende deg til samme mailadresse om du har spørsmål.

Frist: 1. mars 2021

Og så er det bare å håpe at en eller flere studenter blir inspirert til å velge dette temaet for sin gradsoppgave.

 

  1. Bacheloroppgave i bedrift/organisasjon

En annen mulighet er at Landskapsingeniørstudenter kan inngå avtale med bedrift/organisasjon om bacheloroppgaven.

Se vedlagte «Bachelor i bedrift – avtalemal».

Interesse for å inngå avtale og forslag til problemstilling sendes kristin.berg0@nmbu.no

Du kan henvende deg til samme mailadresse om du har spørsmål.

Frist: 1. mars 2021

 

For problemstillinger som velges vil bedriften/organisasjonen inviteres til gradsdagen og vil få tilgang til oppgaven digitalt når oppgaven er bedømt bestått og klagefrist med eventuell klagebehandling er avsluttet.

 

 

 

 

 

 

Siste nyheter