• Hjem  > 
  • Nyheter  > 
  • Å plante et tre, krever kunnskap og ferdigheter. Hvorfor planter vi så dypt?

Å plante et tre, krever kunnskap og ferdigheter. Hvorfor planter vi så dypt?

10. mai 2024

Mange vil sikkert mene at det å plante trær er lett, noe det egentlig er, men det går ikke uten kunnskap og heller ikke uten ferdigheter. Det er et virvar av meninger og myter og som florerer på dette tema sier Erik Solfjell. Etter å ha lyttet til et foredrag på NTF årsmøtekonferanse i FAGUS ønsket FAGUS å skrive mer om dette temaet. Her kan du lese artikkel i park & anlegg fra 2024:
For dyp planting PA 2 2024

«Hvorfor planter vi så dypt?». Et virkelig betimelig spørsmål som har ligget som en kronisk betennelse i en avkrok av grøntanleggsfagene i mange år. Det er flere forhold som bidrar til at rotklumpen etter hvert havner for dypt og den aller største årsaken har med kunnskap å gjøre.

1. Hvorfor planter vi så lett for dypt? Erik Solfjell lister her opp årsaker til dyp planting av trær:
A. Fordi beskrivelsen er misvisende.
B. Fordi den som planter ikke har fått tilstrekkelig opplæring.
C. Fordi du har lært at det er så dypt det skal plantes (læringsprosess etter prinsippet om muntlig overføring av kunnskap
2. Hvordan kan vi unngå å gjøre det?
A. Revidere lærebøker som inneholder feil, eller er misvisende
B. Slette informasjonsmateriell med feil på nett og i kataloger
C. Etablere et kunnskapsgrunnlag der hele bransjen har en omforent forståelse av hva som er riktig.
D. Styrke undervisninga på alle nivåer fra produksjonsgartner/anleggsgartner/ arborist til LARK og LING.
3. Hva er konsekvensen ved for dyp planting?
A. I første omgang vil vekstmønstret endre seg. Auxininnholdet i toppknoppen svekkes. Dette fører til svekket, apikal dominans og økt vekstkraft i en eller flere av de laveste hovedgreinene. Treet vil nå ha en relativ større vekst i bredden, enn i høyden.
B. Ved panting på litt tung jord, eller hvor det er plantet spesielt dypt, vil treet aldri klare å etablerere seg skikkelig. Treet stagnerer, uten nødvendigvis å dø. Trær kan stå i en stagnert tilstand i flere tiår før de dør, men særlig nytte kommer de ikke til å gjøre.
Noen treslag er mindre tolerante for lavt oksygeninnhold i jorda. Disse vil som regel dø raskt.

En stor del av trærne som står for dypt er plantet for dypt fordi den som har plantet faktisk har ment, lest, eller blitt fortalt at det er så dypt det skal plantes. Noen jeg har snakket med sier også at de planter litt ekstra dypt for å være sikker på at treet skal stå stødig.
I de tilfelle jeg har snakket med folk Som aktivt har plantet for dypt så kommer det frem at de ikke vet hvilke anatomiske referansepunkter de skal forholde seg til på treet for å finne riktig planting. Selv lærte jeg som anleggsgartner at jeg skulle se etter fuktavtrykk på stammen. Da så jeg hvor dypt treet hadde stått tidligere. Hvordan jeg kunne skille ulike fuktavtrykk avsatt etter opptak og pakking og hva som stammet fra den faktiske plantedybden brukte jeg litt lengre tid på å lære meg.
Problemet vårt er at det er spredd så mye misforståelser og feil om plantedybden ved planting av trær at så lenge det er en overvekt av misvisende informasjon som popper opp i alt fra lærebøker, informasjonsbrosjyrer og på google inkluder KI, så står vi foran en mektig utfordring. Ingjerd og jeg skriver på en fagbok om etablering av trær for hele utdanningsløpet fra anleggsgartner til landskapsarkitekt, men det er ingen av de forlagene vi har vært i kontakt med til nå som er interessert bidra til å få publisert ei slik lærebok. Samme svar har vi for øvrig også fått på spørsmål om beskjæring av trær. Vi har ikke gitt helt opp enda og kommer til å fortsette å søke mot noen av de mindre forlagene.

Etablering av trær et prosessarbeid som involverer flere profesjoner fra produksjon og prosjektering til utførelse og etableringsoppfølging. Dette gjør oppgaven litt mer kompleks slik at vi kan ikke alltid peke på den som plantet når vi oppdager at et tre står for dypt. Dette oppdaget jeg selv under en kontroll av eget plantearbeid på 1990 tallet hvor jeg var 100% sikker på at rothalsen og øvre delen av rotutløperne var synlige når arbeidet var ferdig. Under kontrollen 4 år senere kunne jeg ikke lenger se noe til rotutløperne og rothalsen var bare så vidt synlig. 5-6 cm hadde klumpen sunket. Etter å ha blitt oppmerksom på dette har jeg sett på utviklingen andre steder også der jeg visste at det i utgangspunktet var plantet i riktig dybde. Etter mange år med observasjoner gjort i forbindelse med kontroll av plantearbeider ser ofte at trær som i utgangspunktet er plantet i riktig dybde har en tendens til å synke lengre ned i grunnen de 2- første årene etter planting. Dette skjer ikke alltid, men hyppigheten kan jeg bare anslå til rundt 50% eller kanskje litt høyere.

Foto Oluf Martinus Brand

Foto: Ole M Brand

Siste nyheter