FAGUS årsmøtedokumenter 2021

19. februar 2019

 

Årsmøteprotokoll 2021 : Protokoll_aarsmote_FAGUS_2021

Årsmøtedokumenter for 2021:

Innkalling_årsmøte_FAGUS_23_03_2021

protokoll_2020_årsmøte_FAGUS_signert

Årsmelding_FAGUS_2020

Signert_aarsregnskap_2020

FAGUS_Budsjett_2021

FAGUS_Strategiplan_2021

FAGUS_Strategiplan_2021_leseversjon

Kommunikasjonsplan 2021

Forslag_vedtekter_vedtatt_styret_16.12.20

Kontrolkomiteens rapport til FAGUS årsmøte 20221_

valgkomiteens innstilling_2021

Informasjonsskriv om fullmakter, og  forslag til nye vedtekter vedtatt av styret 16.12.2020, samt et oversiktsark som sammenligner gjeldende vedtekter og forslag til nye vedtekter er sendt per epost 19.02.21

 

 

Siste nyheter