FAGUS årsmøtedokumenter 2021

19. februar 2019
av Mari Myhrene

Årsmøtedokumenter for 2021:

Innkalling_årsmøte_FAGUS_23_03_2021

protokoll_2020_årsmøte_FAGUS_signert

Årsmelding_FAGUS_2020

Signert_aarsregnskap_2020

FAGUS_Budsjett_2021

FAGUS_Strategiplan_2021

FAGUS_Strategiplan_2021_leseversjon

Kommunikasjonsplan 2021

Forslag_vedtekter_vedtatt_styret_16.12.20

Informasjonsskriv om fullmakter, forslag til nye vedtekter vedtatt av styret 16.12.2020, samt et oversiktsark som sammenligner gjeldende vedtekter og forslag til nye vedtekter er sendt per epost 19.02.21

 

 

Siste nyheter