• Hjem  > 
  • Nyheter  > 
  • Naturresteurering- viktig virkemiddel for å løse klimakrisen vi står i !

Naturresteurering- viktig virkemiddel for å løse klimakrisen vi står i !

1. desember 2023

For å ha en baerekraftig jordklode er det ikke nok å bevare naturlige miljoer, vi må reparere økosystemene i tillegg til å bevare.

Naturmangfoldet og alt som naturen gir oss er livsgrunnlaget vårt, men i dag er 75 % av verdens landarealer forringet eller ødelagt av menneskelig påvirkning og 20% av alle verdens arter er truet av utryddelse.

Restaurering av natur er nødvendig for å bevare biodiversitet, matforsyning og rent vann, i tillegg er det et virkemiddel for å løse klimakrisen.

Når vi mennesker bygger veier og hus, dyrker mat eller utvinner mineraler, har det ofte en negativ effekt på naturen. FNs naturpanel anslår at 75 prosent av verdens landareal og 20 prosent av alle arter er under veldig sterkt press. Det betyr at vi ikke bare må bevare naturen vi har igjen, vi må også reparere det som er ødelagt – og forebygge nye ødeleggelser.

Klarer vi å gjenopprette økosystemene, vil de bidra til å dempe effekten av flommer, rense vann, lagre karbon og stå imot klimaendringer.

2021-2030 er erklært som FNs tiår for økosystemrestaurering. Det er flere måter å restaurere naturen på, her er tre eksempler:

  • Gjenopprette habitater eller skape nye leveområder for arter som har mistet sitt habitat.
  • I forbindelse med en utbygging velges å  gjøre tiltak for å unngå at et område blir ødelagt
  • Utbygger kompensere for en ødeleggelse ved å gjenopprette et tilsvarende område et annet sted.

 

Siste nyheter