Nettverkstreff i Sandnes 6 juni

7. mai 2019

Faglig nettverkstreff for grøntanleggssektoren Sandnes 6 Juni 

Fagforedrag før lunsj, bedriftsbesøk etter lunsj. Vi ser frem til tverrfaglig nettverksbygging for grøntanleggssektoren i Sandnes området.

Vi møtes  hos Grasrota ASog lærer mer om  blant annet bestillerkompetanse, grønne tak og overvannshåndtering.
Etter lunsj er det befaring hos tre lokale bedrifter. Grasrota AS, Klingsheim Planteskole og Norsk Naturgjødsel.
NB: Du må angi om du deltar hele dagen, eller halv dag frem til lunsj ved påmelding.

Sted:  Grasrota AS, Årsvoll Gård, Årsvollveien 213, 4312 Sandnes
Påmelding & Pris : fagus.no/kurspamelding

____________________________________________________________________

Nettverksinvitasjon_Sandnes
kl 08.00 – 09.00 Kaffe & registrering
Kl 09.00 – 09.10 Velkommen
kl 09.10 – 09.30 Hvordan skal vi lykkes med å skape et vellykket uteanlegg, et godt resultat over tid. Mari Myhrene ( FAGUS )
kl 09.30 – 10.00 Planteproduksjon og bestillerkompetanse sett fra en planteskoles ståsted, Bernt Lindø ( Folkvord Planteskole )
kl 10.00 – 10.30 Bestiller og planlegger kompetanse. Leverandør av grønne tak & vegger. Jostein Sundby ( Vital Vekst )
Kl 10.30 – 10.50 Bestiller og planlegger kompetanse.  Overvannshåndtering. Julie Trommald (Bergknapp)
Kl 10.50 – 11.00 Kaffepause
kl 11.00 – 11.15 Pre-fabrikerte regnbed og kombinasjon med andre overvannsverktøy. Per Møller-Pedersen ( Storm Aqua )
Kl 11.15 – 11.30 Norsk Naturgjødsel, firmapresentasjon ved Tone Rosnes
Kl 11.30 – 11.45 Grasrota, firmapresentasjon ved Maria Årsvoll
kl 11.45- 12.00 Klingsheim Planteskole, firmapresentasjon ved Ole Lima
kl 11.30 – 12.30 Lunsj
kl 12.30 – 1315 Omvisning Grasrota. Produksjon av ferdiggress, torvtak, og sedumtak.bAdresse: Årsvollveien 213, 4312 Sandnes.
Kontaktperson: Maria Årsvoll.
kl 13.30 – 1415 Omvisning Klingsheim Planteskule. Oppmøte foran hagesenteret. Adresse: Tjeltaveien 158, 4054 Tjelta.
Kontaktperson Ole Lima, mobil; 91573096
Kl 14.45 -15.30 Omvisning Norsk Naturgjødsel. Oppmøte foran kontorlokalet.
Adresse : Rindavegen 180, 4354 Voll.
Kontaktperson Tone Rosnes: 415 54 095

____________________________________________________________________

Vel møtt !

Grønn vegg i urbant miljø !
Kilde: pinterest

Siste nyheter