• Hjem  > 
  • Nyheter  > 
  • Staudebedet på Hamar – en ny måte å bruke stauder på !

Staudebedet på Hamar – en ny måte å bruke stauder på !

28. februar 2019

Hamar har et unikt staudebed som ligger ved siden av sporlinjen i strandgateparken.  Forvalteren for park og idrett avdeling bydrift Hamar  Annebeth Bakken forteller her om plantevalg, skjøtsel og planleggingen av dette prosjektet. 

Staudeparken i Hamar- et godt eksempel på bruk av stauder i offentlige rom

 

 Historien om dette anlegget fortalt av Annebeth  Bakker:
I 1996 designet Stefan Mattson og Piet Oudolf, en av verdens kjente plantedesignere, Drömepark i Sverige. Tidligere parkforvalter i Hamar hadde en drøm om å anlegge et slikt praktbed i Hamar. Strandgateparken skulle gjennom en stor opprusting og det ble mulig å planlegge inn et riktig rom i parken for et slikt bed.
Staudebedet er et unikt konsept, planlagt ut fra plantenes betingelser, -hvordan de vokser, oppfører seg og hvordan de forholder seg til hverandre. Bak et slikt bed står det et stort team med mye kunnskap om farger, planter, jord, vekstforhold, stell, vedlikehold, anlegg og prosjektledelse.

Hva er forskjell mellom Staudebedet her og konvensjonell planlegging? Vekstmassen må ha riktig sammensetning. Her er vekstjorden skiftet ut. Vi fikk jord som en gave for dette prosjektet. I Norge er det ikke vanlig til å bytte ut jord. Jorda må inneholde nok kompost til å holde på fuktighet og helt være uten ugress.  Bedene er anlagt slik at man unngår at rotsonene til plantene står i vann m.m

Planteplan: Masse kunnskap om planter ikke bare teoretisk men også i praksis. De plantene som er valgt er sterke, tåler en del, dekker bra, passer bra sammen og tåler å bli klipt ned ganske kraftig som er del av skjøtselsprogrammet.

Planteleveransen må ha en god kvalitet. Velg riktig kontraktform til å få det til slik at du kan velge din egen planteleverandør. Har du en totalkontrakt og plantene er en del av leveranse får du ofte de billigste. I dette prosjektet kommer de plantene fra Melby planteskole, hvor plantematerialet er importert fra Danmark. Vi har også vurdert norske leverandører men de kunne ikke levere  alle plantene i tide. Dette ville gi risiko for ugras i bed. Alt plantemateriale ble kontrollert ved levering.

Skjøtsel:
Vårrens 1 gang pr. sesong
Nedklipping 1 gang pr. sesong
Luking og fjerning av ugress 12 ganger pr. sesong
Gjødsling 2 ganger pr. sesong
Vanning Ved behov

Vårrensk og nedklipping utføres før 1. mai. Når bakken er snøfri, utføres nedklipping best når bakken fortsatt har tele, for å unngå komprimering av jord.
Vekstavfallet skal ikke være for langt, og kan bli liggende igjen i planteområdet sammen med løv.
For et ryddig resultat rakes den den ytre delen, ca 0,5 m inn i planteområdet der vekstavfallet fordeles over beddet.
Ved større mengder som f. eks. i forbindelse med Michantusgress, kan det være nødvendig at vekstavfallet fjernes. Søppel, større kvister o.l. fjernes.

Planteområdene lukes svært overfladisk for å unngå å skade røttene og andre plantedeler.

Synes du dette høres interessant ut ? Norges Gartner Forbund ved Staudegruppa arrangerer kurs i bruk av stauder i offentlig miljø  19 mars i Oslo, les mer om dette kurset her

Staudeparken i Hamar

Siste nyheter