Takk for nå. FAGUS Vinterkonferanse 2021

10. februar 2020

Tusen takk for i dag!

Ønsker dere å laste ned foredragene kan dere gjøre det her

De blir liggende tilgjengelig  to uker.

Kl 0830 -10 Fremmede arter, og operativ bekjempelse

Wiktoria Kaczmarek-Derda, NIBIO Hvordan planlegge for effektiv bekjempelse av fremmede arter. Hvor skal fokuset ligge ute hos forvalterne?
Bente Mortensen, Greenprosjekt Gode eksempler på bekjempningsplanlegging ute i kommunal forvaltning.
Bård Bredsen Oslo kommune, Erfaringer med konkrete tiltak mot utvalgte fremmede arter. Hva er en fremmed art og hvordan kan vi forvente utviklingen bli for fremmede arter i fremtiden?

 kl 1030- 12 Skjøtsel av eng

Trygve Aamlid, NIBO Etablering av blomstereng – som nyanlegg og i eksisterende plen/grasmark.
Ingvild AustadHV hvordan skjøtte en eng
Bård Bredesen, Oslo Kommune  Slik skjøttes ulike typer blomsterenger i Hovedstaden
Kristina Bjureke, Naturhistorisk museum 7_Kristina Bjureke_Slik anlegger vi eng på Linderud gård

Artikkel om anleggelse av eng fra Kristina Bjureke

Link til film fra Linderud Gård

Kl 1230-14 Økologisk planlegging

Nils Skaarer, Skaarer Overordnede grep for økologisk planlegging
Wenche DramstadNIBIO Grønn Infrastruktur på landet og i byen
Astrid SkrindoNINA Går det an å planlegge store inngrep på lag med naturen?

Kl 1430-16 Skjøtsel av regnbed

Per Malmos, Malmos AS De gode eksemplene på skjøtsel av regnbed fra Dannmark. Hvor ligger nøkkelen til suksè i planleggingen , bygging og drift ?
Tone Muthanna, NTNU Erfaringer med bruk av regnbed
Gerd Minde, Braathens  Landskap,  Erfaringer med skjøtsel av regnbed

Chatfeltet under konferansen (dette er ikke moderert, og ikke så lett lesbart. Men det blir lagt ut på bakgrunn av forespørsler i chatten)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siste nyheter