• Hjem  > 
  • Nyheter  > 
  • Velkommen til FAGUS mininettverkstreff i Bergen 14. juni!

Velkommen til FAGUS mininettverkstreff i Bergen 14. juni!

23. mai 2018

Bli med  på treff med andre i grøntanleggsbransjen i Bergen, samtidig som du får lære med om  Bybanens spennende prosjekt med flytting av trær mellom sentrum og Fyllingsdalen.

Under en treårsperiode skal det flyttes ca 100 trær og arbeidene er nå i gang. Med på befaringen får vi aktører som arbeider med prosjektet og vi håper på gode diskusjoner og samtaler.

Sted: Bybanen utbygging, kantinen, Fjøsangervegen 50C, 3.etg. 5059 Bergen (Kronstadparken)

PROGRAM


14:00 – Velkommen ved daglig leder i FAGUS Mari Myhrene.

14:05 – Direktør Roger Skogli på Bybanen: Bakgrunn for tre-entreprise.

14:15 – Landskapsarkitekt Ingrid Haukeland: byggetrinn 4, registrering av trær langs linjen, valg av hvilke trær som burde flyttes.

14:30 – Daglig leder i FAGUS Mari Myhrene og Randi Flagstad Bøen orienterer om FAGUS

15:00 – Pause med frukt og kaffe

15:15 – Harald Bratseth orienterer om treflyttingen.Harald Bratseth orienterer om den praktiske flyttingen av trærne: Planlegging – tekniske forhold -ansvarsfordeling – rot/greinbeskjæring – løfting/frigjøring fra voksested – transport til depot – lagringsplassen – tilrettelegging/skjøtsel av lagrede trær.

15:45 – Pause

16:00 – Vi går ut og ser på eksisterende trerekke på Mindemyren, der Harald Bratseth informerer videre om prosjektet.

17:00 – Avslutning

For mer info og påmelding, følg linken under:

For påmelding følg linken under:
https://fagus.no/kurspamelding/

Siste nyheter