Takk for nå, Grønn Galla-deltakere 2021

18. november 2020

Tusen takk for i dag!

Ønsker dere å laste ned foredragene kan dere gjøre det her

De blir liggende tilgjengelig  to uker.

Onsdag 17. november 2021

En digital reise i et grønt landskap v/ Inger-Hilde Hillesund og Jostein K. Sundet, Footstep

Sirkulærøkonomi i grøntanleggsbransjen v/ Maren Hersleth Holsen, Indre Østfold kommune

NMBU bærekraftsarena, bærekraftige byer og lokalsamfunn, v/ Ingrid Merete Ødegård

Landskap LCA, en metode for beregning av uteanlegg. Hva og hvordan? V/ Espen Evensen Reinfjord, Asplan Viak

Ikke alt som teller kan telles, men hvordan beregne effektene av utemiljø som en liten del av et stort bygg? v/ Anders Nohre-Walldén, Grønn Byggallianse

Hvordan dekker BREEAM og FutureBuilt økologitemaet ? Kanskje kan det som teller også telles i fremtiden?, v/ Birgit Rusten, Futurebuilt

Utemiljöbranschens utmaningar – resultat från Nordisk studie av grönytaförvaltare v/ Thomas Randrup

I-Tree. Hvordan beregnes trærnes miljøbidrag? Hvordan tallfeste det som ikke kan tallfestes? V/Johan Östberg, SL Alnarp

Drammen har de siste 30 årene gjenomgått en blågrønn forvandling, hva skjer videre i elvebyen? v/ Bertil Horvli, Drammen kommune

Torsdag 18. november 2021

”Gatenormal for Oslo” – hvordan kan den bidra til mer bærekraftige byer med fokus på vegetasjon, vann og myke trafikanter, v/ Kathrine Omnia Strøm

Regnbedene i Bjørnstjerne Bjørnsons gate – erfaringer etter 3 år v/ Kirstine Laukli, SVV

Hvordan planlegge for kostnadseffektiv skjøtsel av utemiljø, samtidig som grøntanleggene er estetisk vakre og byr på opplevelse og glede? Camilla Zeighami, Henning Larsen AS og Jorun Hovind, NMBU

Fallunderlag i gummi – hvordan jobber vi med det i Bergen kommune? V/ Alexandra Altermark, Bergen kommune

Fallunderlag på lekeplasser — muligheter og begrensninger v/ Merete Haug, Haug Landskap AS

Sirkulærøkonomi i grøntanleggsbransjen, gjenbruk av takstein i produksjon av sedummatter, v/ Ole-Christian Trandem, Østfold Gress AS

Sirkulærøkonomi i grøntanleggsbransjen. Kompostering av grøntavfall fra beskjæring, trepleie og gravstell for gjenbruk. V/ Kjartan Strømme, Trondheim Kirkelige fellesråd

Nytt sykehus i Drammen skal tas i bruk i 2025, litt om området Lierstranda og sykehustomta, utomhusanleggene, modellbasert gjennomføring og utfordringer i prosjektet. V/ Tormod Sola, Sykehusbygg

Kristian August gate 13 på Tullinløkka er et banebrytende gjenbruksprosjekt der et rivningstruet 1950-tallbygg er oppgradert etter FutureBuilts kriterier for sirkulære bygg. Det vil særlig være fokus på de flerfunksjonelle blågrønne takene og ombruk av materialer ute. V/ Janicke Ramfjord Egeberg, Asplan Viak

Første Ceequal-sertifiserte boligfelt i Norge. Fossen utvikling AS og COWI har høye ambisjoner for bærekraft i det nye boligfeltet som skal romme rundt 400 nye boliger på Tanberghøgda i Hønefoss. Både boligene og infrastrukturen blir planlagt med ambisjoner om å bærekraftsertifiseres etter internasjonale standarder. V/ Frederik W Skarstein, Fossen Utvikling AS

Siste nyheter