FAGUS Nettverkstreff i Sandefjord 11-12. oktober!

Hva skal til for å ha et anlegg som fungerer over tid? Nyttig kompetanse du ikke vil gå glipp av ! Påmeldingsfrist 8 oktober.

Hva mener de ulike aktørene som planlegger, leverer, eier, bygger og drifter utemiljøanlegg er viktig ? FAGUS ønsker velkommen til Sandefjord, og ser frem mot å løfte frem viktig kunnskap til bransjen.
Torsdag er ren fagdag, fredag blir det befaring av 3 ulike utemiljøanlegg i Sandefjord.

Påmelding her

 

 

Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder er et viktig verktøy når skjøtsel av grøntanlegg skal beskrives og settes ut på anbud.

Formålet med kurset er å gi en innføring i NS 3420 med særlig fokus på skjøtsel og drift av parker og landskapsområder (Del ZK), samt gi brukerne av NS 3420 grunnleggende kjennskap til forholdet mellom NS 3420 og andre relevante standarder.
Du kan lese mer ved å vå inn i vår kalender. Kurset holdes av Hanne Wells den 13 november.

http://www.standard.no/no/Kurs-og-arrangementer/Beskrivelse/Kurs-i-NS-3420-ZK—Skjotsel-og-drift-av-park–og-landskapsomrader/Lysaker-(Barum)/2018-11-13/885/