Kartlegging av naturrestaurering

Som en del av Team#Up prosjektet som Norges grønne fagskole – Vea er en del av ønsker vi å kartlegge behovet for videreutdanning innen naturrestaurering. Med denne undersøkelsen ønsker vi å få innsikt i:
· Din interesse for videreutdanning innen naturrestaurering
· Hvilke temaer du er mest interessert i
· Hvilket format du foretrekker for videreutdanning
· Om du ser et økende marked for naturrestaurering
· Om du ser et behov for videreutdanning innen naturrestaurering i din bedrift
· Hvilke elementer som er viktige for å sende ansatte til et kurs i naturrestaurering
Vil du lese mer om Erasmus prosjektet Team#up finner du mer informasjon her.
Karsten Raddatz som arbeider for Norges Grønne fagskole VEA med dette prosjektet holdt sammen med Astrid Skrindo FAGUS rådgiver og daglig ansatt i NINA et lunsjwebinar om naturrestauerering , du kan kjøpe tilgang til opptak via FAGUS.

Plantevalg – betaversjonen er klar og vi gjør siste test før lansering. Vil du bidra i sluttspurten?

Plantevalg – et prosjekt som gjennomføres av FAGUS, DNH og NMBU.

Påmelding til demonstrasjon 17.april

Vi viser deg Plantevalg- vårt nye superverktøy 17.april kl 11-11.45
Vi presentere funksjonene og innhold i Plantevalg. Åpner for tilbakemeldinger og spørsmål.
Deltakeravgiften går uavkortet til ferdigstilling av betaversjon, V1.

Påmelding som tidligbruker av plantevalg.no fra 24.april- 10.juni

Har du lyst til å bli tidlig bruker av Plantevalg ? Betaversjonen er klar, siste stadium i utvikling før lansering er i gang.

Fra 24.april til  10. juni har du mulighet til å teste og bruke betaversjonen. Vi åpner opp for 12 bedrifter som får denne muligheten. Informasjon om hva det innebærer kan du lese her:   Testbruker Plantevalg

Den grønne oljen- fremtidens bioøkonomi

Alt som er laget av olje, kan lages av tre.

Denne sjargongen fra fagfolk innen skog henviser til mulighetene innenfor bioøkonomien. Bioøkonomien handler om et skifte fra olje til fornybare karbohydrater, og skogbruket anses som en betydelig aktør i framtidens bioøkonomi.

I tillegg til store mengder bygningsmaterialer og papir, gir nemlig trærne oss spesialcellulose til kosmetikk, tekstiler og maling, vanillin til næringsmidler, parfyme og medisiner, lignin til dyrefôr og batterier og bioetanol til drivstoff, farmasøytisk industri, maling og bilpleiemidler, for å nevne noe.

Hvorfor er skogen viktig for oss som jobber med utemiljø?

Nærmere 40 % av landarealet i Norge er bevokst av trær. Her ligger det økonimiske verdier i trevirket, men skogen, særlig såkalt naturskog eller gammelskog, er også det økosystemet med flest truede arter og størst artsmangfold.

Fordi smart bruk av skogen og bioøkonomien er ikke nok, for å forvalte kloden og landet vårt må vil tilrettelegge for bevaring av natur og,utvikling av områder som støtter biologisk mangfold og andre økosystemtjenester. Parker og utemiljø binder skogområder sammen, og bidrar til at urbane områder innehar kvaliteter som gavner samfunnet.

Foto: Wenche Dramstad, NIBIO

Kilde: Miljø & bærekraft – Viken Skog