Vinterkonferansen 2024- Vann, helt enkelt!

Vann, helt enkelt!

FAGUS vinterkonferanse  program – Vann-helt enkelt, oppdatert 31.01.24

For å imøtekomme utfordringene skal behovet for naturbaserte tiltak for overvann og blågrønn infrastruktur vurderes ved planlegging og transformasjon av nye og eksisterende områder.
Naturbaserte tiltak skiller seg fra tradisjonelle avløpsanlegg ved at de i større grad håndterer overvannet på overflaten og gjennom naturens egne prinsipper, og gir dermed mange tilleggsverdier utover å håndtere overvann.
Hvordan kan vann være en ressurs? Hvordan planlegge og bygge og drifte disse anleggene. Hvilke erfaringer finnes i dag ?

Påmelding

Noen av bidragsyterne er :

Overvann som ressurs, Inger-Lill Eikaas, Asplan Viak. Flemmin Rafn fra Tredje Natur, Berit Karlstad og Geir Karlsen fra Rana kommune-. Ovarvannsstrategi for kommune og areal, Oslo kommune Bymiljøetatens eksempelsamling for overvannsløsninger, Oslo kommune. Revidert norm for vegetasjon og vannhåndtering (blågrønn faktor), med vekt på planlegging av og eksempler for gater og byrom , Oslo kommune ved Tore Mauseth. Reidar Kveine fra Bærum kommune, og flere til!  Dyktige fagfolk som deler sin kunnskap og sine erfaringer.

 

Vil du lære mer om overvannshåndtering,  hør vår podcast om Bjørnstjerne Bjørnsonsgate, i Drammen.  Bjørnstjerne Bjørnsonsgate har blitt transformert fra en grå tofelts vei med ensidig fortau, til en firefelts, grønn allégate med gang- sykkelfelt på begge sider. Alt overvann i prosjektet behandles lokalt i rabatter og regnbed mellom gang– og kjørearealene.  Les mer om gata her

 

plantevalg.no – utviklet for norske forhold!

Plantevalg er basert på Hageselskapets Sortsliste og forskningsbasert plantekunnskap fra NMBU.

Vi arbeider med å få de siste brikkene på plass, og jobber mot en lansering!

  • Utviklet i samarbeid med FAGUS og Hageselskapets nettverk og ansatte/studenter ved NMBU
  • Bærekraftige plantevalg for byer og tettsteder
  • Søk på et mangfold av plantenes egenskaper, som bruksområder og krav til vokseplass
  • Nøyaktig og pålitelig, kvalitetssikret av fagfolk ved NMBU
  • Arbeidseffektivt verktøy – du finner raskt det du leter etter
  • Digitalt klimasonekart – oppdatert i samarbeid med Meteorologisk institutt
  • Velg planter til prosjekter, og del plantelister, informasjon og bilder med
    kolleger og kunder.

Meld din interesse til mari@fagus.no 

Trinn 1 inneholder trær, busker og stauder og er utviklet for den profesjonelle grøntanleggsbransjen og studenter

Plantevalg.no har en trinnvis utvikling med plantegrupper og funksjoner