park & anleggs messa 2022, møteplass & faglig påfyll

Nå nærmer det seg Park og Anleggsmessen på Lillestrøm igjen, og om nøyaktig 4 uker samles bransjen.

Åpningstidene for messen er :
 TORSDAG 24. NOVEMBER: 09:00 – 16:00
FREDAG 25. NOVEMBER: 09:00 – 16:00

Årets messe har ustillinger, og et fagprogram. Fagprogrammet er det NAML ( Norges anleggsgartnere miljø- og landskapsentrepenører) som står bak.
Programmet inneholder aktuelle temaer som lokal overvannsdisponering (LOD), el-drift, gummidekker og jord.

FAGUS finner du på standplassen til NAML,  sammen med  SOA ( Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget), VEA ( fagskolen VEA) , BAD,PARK og IDRETT,  og fagbladet park & anlegg.

 

3-30-300 regelen, har du hørt om den?

Urbane skoger gir mange fordeler, så mange fordeler at eiendomsutviklere har kommet med en ny anbefaling for bruk av trær og grønne utemiljø som et resultat av økt bevissthet om viktigheten av urbane trær og grønne områder. for samfunnet!

3 trær fra hvert hjem
30 prosent trekronedekke i hvert nabolag
300 meter fra nærmeste offentlige park eller grøntområde

Det har blitt lansert en ny ny tommelfingerregel for urbant skogbruk og  grønne utemiljø: 3-30-300-regelen. Denne regelen fokuserer på de avgjørende bidragene fra urbane skoger og annen urban natur til vår helse og velvære, samt klimatilpasning. Regelen  adresserer også behovet for at urbane skoger blir endel av våre bo-, arbeids- og levemiljøer. Samtidig er regelen enkel å implementere, og  lett å huske. Tommelfingerregelen gir klare kriterier for minimumstilbudet av urbane trær i våre bysamfunn:

3 trær fra hvert hjem
30 prosent trekronedekke i hvert nabolag
300 meter fra nærmeste offentlige park eller grøntområde

Materialvalg, hva bør vi foreta oss for å være en naturbasert bransje?

Bark er et alternativ til gumm

Tilstedeværelsen og effekten av mikroplast får stadig større oppmerksomhet også i grøntanleggsbransjen hvor kunstgress, og bruken av plastunderlag som fallunderlag og lekeplasser diskuteres.

Hvordan kan vi være en ekte økosystembasert bransje og sørge for at materialene kan gjenbrukes og sørge for et vedlikehold som ikke forurenser?

De siste 20 årene har såkalt gummiasfalt blitt svært utbredt på lekeplasser, i barnehager og i skolegårder. Gummidekke brukes fordi det demper fall fra store høyder, vedlikeholdet er enkelt og rullestolbrukere kan trille på det.

Gummiasfalt eller kunstgress bruke også som erstatning for gress, særlig hvis slitasjen er stor. Gummidekket brukes ofte for å sikre tilgjengelighet for alle, i henhold til kravene som stilles.

Materialvalg må sees i sammenheng med brukstid, bruksmengde, beliggenhet, funksjoner- beste løsning til rett sted.

Debatten rundt kunstgressbaner og gummigranulat har pågått over mange år, og  EU utvikler for tiden en ny regulering av mikroplast, i en rekke produkter, som blant annet omfatter gummigranulat. Reguleringen kan føre til at gummigranulat ved kunstgressbaner blir forbudt i framtiden.

Ting tar tid,  debatten i fagmiljøet har nådd samfunnsdebatten, og det er trolig at pendelen vil snu mot mer bruk av  naturlige materialer.

Vi sier ofte rett plante på rett sted, det samme gjelder underlag-  ved bruk av  riktig materiale på riktig sted,  vil vi få mer bruk av  naturbaserte fallunderlag som for eksempel bark og gress i kombinasjon med gummidekke der det er nødvendig.

Nettverkstreff i Kristiansand, mulighet for en lokal fagprat!

 

Vi byr på lunsj håper du har anledning til å møtes for en lokal fagprat!

Maks 20 deltakere, førstemann til mølla!

Sted:  ASAK miljøstein avd Kristiansand , Småslettene 87, 4658 Tveit

Påmelding gjøres via FAGUS sin påmeldingsløsning: Påmelding – FAGUS

 

Program kl 12-15:

Velkommen ved Mari Myhrene, FAGUS
Lunsj og småprat
Informasjon fra ASAK miljøstein ved Håkon Dversnes
Informasjon fra Norsk Naturgjødsel ved Tone Rosnes
Informasjon fra LIGOS ved Per-Kristian Stokke
FAGUS rådgivning, hvordan brukes det og hvem er det nyttig for?