Mattilsynet  oppfordrer norske importører til å øke sin kompetanse på planteskadegjørere

Bedrifter som importerer planter til Norge er pålagt å utføre mottakskontroll av hver sending. I den forbindelse oppfordrer Mattilsynet norske importører til å øke sin kompetanse på planteskadegjørere. NIBIO tilbyr derfor både et grunnleggende kurs og et kurs for viderekomne i «Importkontroll og planteskadegjørere».

NIBIO i arrangerer nytt Grunnkurs onsdag 16. mars 2022. Kurset holdes i samarbeid med Mattilsynet. Mattilsynet vil gi en innføring i importørenes egenkontroll ved import av planter og regelverket rundt dette.  De andre foredragene holdes av forskere/fagfolk i NIBIO.

 

Planter blomstrer en måned tidligere enn før i Storbritania viser en forskningsrapport, hva betyr det ?

Våren kommer tidligere enn før i Storbritannia, har forskere ved University of Cambridge funnet ut.

Forskerne har sett på observasjoner som er gjort over 266 år, fra 1753 til 2019.

Planter blomstret nesten en måned tidligere etter 1986 sammenlignet med gjennomsnittet for hele perioden før. Utviklingen har fulgt temperaturstigningen de siste tiårene.

De første blomstene om våren er et kjærkomment tegn. Men dersom blomstringen kommer stadig tidligere, kan det gi en utakt i økosystemet, ifølge forskerne.

Vigdis Vandvik er planteøkolog og professor ved Universitetet i Bergen. Hun forsker blant annet på hvordan klima- og miljøendringer påvirker naturen.

Vandvik sier at studien er skikkelig gjort og at forskerne har brukt et godt og uvanlig langt datasett.

– Det er et utrolig tydelig resultat. Du har en akselerering fra 90-tallet og framover. Les hele artikkelen fra forskning.no

Vedlagt oversikt over impuls forelesninger  ved Institutt for landskapsarkitektur, NMBU

Alle FAGUS venner er invitert til å delta på impulsforelesninger: 

Fra 3. februar til 31. mars arrangerer NMBU impulsforelesninger torsdager kl 14.15-16.00.

Impulsforelesningene går av stabelen i Gamle Festsal i NMBUs Urbygningen,

Det gjøres også opptak, se linker ved å følge linken under:

Velkommen til vårens åpne forelesninger i IMPULS-serien 2022 | NMBU

Her er listen over årets faglige snadder:

LAA 110  IMPULSFORELESNINGENE VÅREN 2022

Torsdag 3. februar, Marin landskapsarkitektur

Landskapsarkitekt Elin Tanding Sørensen

Vi beklager at det var problemer med mikrofonene for dette opptaket. 

Se på forelesningen

Torsdag 10. februar   Klimagassberegning av landskapsanlegg/Landskap LCA: Hva blir konsekvensene?

Landskapsarkitekt og regionlederleder Espen Evensen Reinfjord, Asplan Viak

Se på del 1
Se på del 2

 

Torsdag 17. februar, Lynkurs i faglig skriving

Koordinator for Skrivesenteret ved NMBU Niklas Mintorovitch

Se på del 1
Se på del 2

Torsdag 24. februar, Klima og natur – går naturen under radaren?

Landskapsarkitekt og direktør for politikk og samfunn Maren Hersleth Holsen, Indre Østfold kommune

Se på del 1
Se på del 2

 

Torsdag 3. mars, Forhold mellom fysisk form og sosial handling i et uterom

Landskapsarkitektene Iwan og Katrine Thomson, Lala Tøyen

Se på del 1
Se på del 2

 

Torsdag 10. mars, Kulturplantene – hvordan kom de til landet?

Plantehistoriker, forfatter og fotograf Knut Langeland

Se på del 1
Se på del 2

 

Torsdag 17. mars, Gatenormalen for Oslo: Hvordan kan den bidra til mer bærekraftige byer med fokus på vegetasjon, vann og myke trafikanter?

Landskapsarkitekt Kathrine Omnia Strøm, NMBU/ Cowi

Se på del 1
Se på del 2

 

Torsdag 31. mars, Statsbyggs studentpris for landskapsarkitektur, presentasjoner av de tre nominerte mastergradsoppgavene og prisutdeling ved Statsbygg

Se på del 1
Se på del 2

Elleve milliarder trær i Norge , NIBIO har overvåket trærne i de norske skoger i mer enn 100 år

Landsskogtakseringen ved NIBIO har siden 1919 målt og registrert skogen i Norge. Tallene deres viser at vi har drøyt elleve milliarder trær i Norge, og at de til sammen binder over 800 millioner tonn CO2, og at det hvert år bindes rundt 23 millioner tonn CO2 via trærnes fotosyntese.

Trærnes ti på topp i Norge – Nibio

Trærnes ti på topp – i antall

  1. Bjørk: 4,9 milliarder
  2. Gran: 3,2 milliarder
  3. Furu: 1,5 milliarder
  4. Gråor: 392 millioner
  5. Rogn: 327 millioner
  6. Selje: 152 millioner
  7. Osp: 121 millioner
  8. Hassel: 102 millioner
  9. Eik: 90 millioner
  10. Sitkagran: 53 millioner

 

Feltarbeiderne oppsøker egne utvalgte prøveflater og måler alle trærne med en diameter i brysthøyde på mer enn fem centimeter som ligger innenfor en sirkelflate på 250 kvadratmeter.

Landsskogtakseringens prøveflater er sirkulære, med et areal på 250 kvadratmeter. Innenfor sirkelen måles alle trærne som har en diameter i brysthøyde på mer enn fem centimeter, og i tillegg registreres over 80 ulike parametere, slik som diameter, høyde, alder, antall døde stående og liggende trær, grad av forråtnelse, og hva slags vegetasjon det er på bakken.

Hvert tre på prøveflaten stedfestes og hver prøveflate blir besøkt med fem års mellomrom.

Bjørk, gran, furu, or, rogn, selje, osp, eik, hassel og sitka. Dette er de ti mest tallrike treslagene våre. Men, for mange er det kanskje ikke antallet som er det viktigste?

Noen har sine favoritt-treslag som vekker minner fra vår, sommer, høst og vinter – det kan være insekter som summer rundt gåsunger på selja, duften av blomster, vind som suser i trekronene, eller blader som faller mot sakte mot marken. Har du et favorittminne? Et favoritt-tre? Eller en favorittskog?

 

Nettverkstreff i Rogaland

Velkommen til et fysisk mingletreff for dere som arbeider i grøntanleggsbransjen.

Påmelding gjøres via FAGUS sin påmeldingsløsning: Påmelding – FAGUS

Ser frem til å møtes igjen !

Vi møtes hos Norsk Naturgjødsel på Sele i deres lokaler:

Program 15.02.22

10.00  Velkommen    v/ FAGUS  Mari Myhrene

10.05.  Norsk Naturgjødsel, ved Daglig leder Ole Gunnar Fuglestad og salgsansvarlig Tone Rosnes

10.30   Asak miljøstein –  ved Håkon Dversnes

11.00   Omvisning: produksjonsanlegget hos Norsk Naturgjødsel

11.30   FAGUS rådgivningstjeneste og FAGUS v/ Mari Myhrene

12.00   Lunsj og drøs