Takk for nå, Grønn Galla-deltakere 2021

Tusen takk for i dag!

Ønsker dere å laste ned foredragene kan dere gjøre det her

De blir liggende tilgjengelig  to uker.

Onsdag 17. november 2021

En digital reise i et grønt landskap v/ Inger-Hilde Hillesund og Jostein K. Sundet, Footstep

Sirkulærøkonomi i grøntanleggsbransjen v/ Maren Hersleth Holsen, Indre Østfold kommune

NMBU bærekraftsarena, bærekraftige byer og lokalsamfunn, v/ Ingrid Merete Ødegård

Landskap LCA, en metode for beregning av uteanlegg. Hva og hvordan? V/ Espen Evensen Reinfjord, Asplan Viak

Ikke alt som teller kan telles, men hvordan beregne effektene av utemiljø som en liten del av et stort bygg? v/ Anders Nohre-Walldén, Grønn Byggallianse

Hvordan dekker BREEAM og FutureBuilt økologitemaet ? Kanskje kan det som teller også telles i fremtiden?, v/ Birgit Rusten, Futurebuilt

Utemiljöbranschens utmaningar – resultat från Nordisk studie av grönytaförvaltare v/ Thomas Randrup

I-Tree. Hvordan beregnes trærnes miljøbidrag? Hvordan tallfeste det som ikke kan tallfestes? V/Johan Östberg, SL Alnarp

Drammen har de siste 30 årene gjenomgått en blågrønn forvandling, hva skjer videre i elvebyen? v/ Bertil Horvli, Drammen kommune

Torsdag 18. november 2021

”Gatenormal for Oslo” – hvordan kan den bidra til mer bærekraftige byer med fokus på vegetasjon, vann og myke trafikanter, v/ Kathrine Omnia Strøm

Regnbedene i Bjørnstjerne Bjørnsons gate – erfaringer etter 3 år v/ Kirstine Laukli, SVV

Hvordan planlegge for kostnadseffektiv skjøtsel av utemiljø, samtidig som grøntanleggene er estetisk vakre og byr på opplevelse og glede? Camilla Zeighami, Henning Larsen AS og Jorun Hovind, NMBU

Fallunderlag i gummi – hvordan jobber vi med det i Bergen kommune? V/ Alexandra Altermark, Bergen kommune

Fallunderlag på lekeplasser — muligheter og begrensninger v/ Merete Haug, Haug Landskap AS

Sirkulærøkonomi i grøntanleggsbransjen, gjenbruk av takstein i produksjon av sedummatter, v/ Ole-Christian Trandem, Østfold Gress AS

Sirkulærøkonomi i grøntanleggsbransjen. Kompostering av grøntavfall fra beskjæring, trepleie og gravstell for gjenbruk. V/ Kjartan Strømme, Trondheim Kirkelige fellesråd

Nytt sykehus i Drammen skal tas i bruk i 2025, litt om området Lierstranda og sykehustomta, utomhusanleggene, modellbasert gjennomføring og utfordringer i prosjektet. V/ Tormod Sola, Sykehusbygg

Kristian August gate 13 på Tullinløkka er et banebrytende gjenbruksprosjekt der et rivningstruet 1950-tallbygg er oppgradert etter FutureBuilts kriterier for sirkulære bygg. Det vil særlig være fokus på de flerfunksjonelle blågrønne takene og ombruk av materialer ute. V/ Janicke Ramfjord Egeberg, Asplan Viak

Første Ceequal-sertifiserte boligfelt i Norge. Fossen utvikling AS og COWI har høye ambisjoner for bærekraft i det nye boligfeltet som skal romme rundt 400 nye boliger på Tanberghøgda i Hønefoss. Både boligene og infrastrukturen blir planlagt med ambisjoner om å bærekraftsertifiseres etter internasjonale standarder. V/ Frederik W Skarstein, Fossen Utvikling AS

Takk for nå! Grønn Galla 2021-presentasjonsfiler

Tusen takk for i dag!

Ønsker dere å laste ned foredragene kan dere gjøre det her

De blir liggende tilgjengelig  to uker.

Onsdag 17. november 2021

En digital reise i et grønt landskap v/ Inger-Hilde Hillesund og Jostein K. Sundet, Footstep

Sirkulærøkonomi i grøntanleggsbransjen v/ Maren Hersleth Holsen, Indre Østfold kommune

NMBU bærekraftsarena, bærekraftige byer og lokalsamfunn, v/ Ingrid Merete Ødegård

Landskap LCA, en metode for beregning av uteanlegg. Hva og hvordan? V/ Espen Evensen Reinfjord, Asplan Viak

Ikke alt som teller kan telles, men hvordan beregne effektene av utemiljø som en liten del av et stort bygg? v/ Anders Nohre-Walldén, Grønn Byggallianse

Hvordan dekker BREEAM og FutureBuilt økologitemaet ? Kanskje kan det som teller også telles i fremtiden?, v/ Birgit Rusten, Futurebuilt

Utemiljöbranschens utmaningar – resultat från Nordisk studie av grönytaförvaltare v/ Thomas Randrup

I-Tree. Hvordan beregnes trærnes miljøbidrag? Hvordan tallfeste det som ikke kan tallfestes? V/Johan Östberg, SL Alnarp

Drammen har de siste 30 årene gjenomgått en blågrønn forvandling, hva skjer videre i elvebyen? v/ Bertil Horvli, Drammen kommune

Torsdag 18. november 2021

Grønne hoder og bærekraft er vel og bra, men ingen tør å snakke om den store elefanten som valser rundt i distriktene utenfor Ring 3. Hvordan ser våre arealdisponeringer ut i et natur- og bærekraftperspektiv? v/Rolf-Erik Poppe

”Gatenormal for Oslo” – hvordan kan den bidra til mer bærekraftige byer med fokus på vegetasjon, vann og myke trafikanter, v/ Kathrine Omnia Strøm

Regnbedene i Bjørnstjerne Bjørnsons gate – erfaringer etter 3 år v/ Kirstine Laukli, SVV

Hvordan planlegge for kostnadseffektiv skjøtsel av utemiljø, samtidig som grøntanleggene er estetisk vakre og byr på opplevelse og glede? Camilla Zeighami, Henning Larsen AS og Jorun Hovind, NMBU

Fallunderlag i gummi – hvordan jobber vi med det i Bergen kommune? V/ Alexandra Altermark, Bergen kommune

Fallunderlag på lekeplasser — muligheter og begrensninger v/ Merete Haug, Haug Landskap AS

Sirkulærøkonomi i grøntanleggsbransjen, gjenbruk av takstein i produksjon av sedummatter, v/ Ole-Christian Trandem, Østfold Gress AS

Sirkulærøkonomi i grøntanleggsbransjen. Kompostering av grøntavfall fra beskjæring, trepleie og gravstell for gjenbruk. V/ Kjartan Strømme, Trondheim Kirkelige fellesråd

Nytt sykehus i Drammen skal tas i bruk i 2025, litt om området Lierstranda og sykehustomta, utomhusanleggene, modellbasert gjennomføring og utfordringer i prosjektet. V/ Tormod Sola, Sykehusbygg

Kristian August gate 13 på Tullinløkka er et banebrytende gjenbruksprosjekt der et rivningstruet 1950-tallbygg er oppgradert etter FutureBuilts kriterier for sirkulære bygg. Det vil særlig være fokus på de flerfunksjonelle blågrønne takene og ombruk av materialer ute. V/ Janicke Ramfjord Egeberg, Asplan Viak

Første Ceequal-sertifiserte boligfelt i Norge. Fossen utvikling AS og COWI har høye ambisjoner for bærekraft i det nye boligfeltet som skal romme rundt 400 nye boliger på Tanberghøgda i Hønefoss. Både boligene og infrastrukturen blir planlagt med ambisjoner om å bærekraftsertifiseres etter internasjonale standarder. V/ Frederik W Skarstein, Fossen Utvikling AS

Restaurering av natur er nødvendig, 2021-2030 skal være verdens tiår for restaurering av økosystemer har FN bestemt

Nedbygging av areal er den viktigste trusselen mot naturmangfoldet. Det er ikke lenger nok å bevare natur – vi må også restaurere. Naturmangfold og alt som naturen gir oss er livsgrunnlaget vårt, men i dag er 75 % av verdens landarealer forringet eller ødelagt av menneskelig påvirkning og 20% av alle verdens arter er truet av utryddelse. Restaurering av natur er nødvendig for å bevare biodiversitet, matforsyning og rent vann, i tillegg er det et viktig virkemiddel for å løse klimakrisen.

 FN har bestemt at 2021-2030 skal være verdens tiår for restaurering av økosystemer.

Naturrestaurering er tiltak for å reparere og forbedre natur og økosystemer som er ødelagt eller forstyrret. FN ønsker at tiåret for naturrestaurering skal gi et virkelig løft til arbeidet med å restaurere skadet og ødelagt natur.

For å markere starten på FNs tiår for naturrestaurering, inviterer   Miljødirektoratet og NINA til den første helhetlige naturrestaureringskonferansen i Norge.

Her er konferansens nettside

FAGUS rådgivning har en egen rådgiver på Naturlig revegetering og Naturresteurering, les mer her

 

 

Landskapsarkitekturprisen 2020 ble delt ut under NLAs fagdag i Bergen 30.oktober– årets vinner er Torvet i Trondheim

Årets vinner er Torvet i Trondheim ved Agraff Arkitektur AS og Trondheim kommune. Juryen delte også ut en Hedrende omtale til Kirkeparken i Tromsø ved Dronninga landskap AS og Tromsø kommune.

Torvet i Trondheim

Befaringene under nettverkstreffet  FAGUS arrangerte i oktober ble avsluttet på Torvet i Trondheim. Torvet har i lang tid vært byens viktigste byrom, men det har de siste par årene fått en betydelig oppgradering etter tegninger av Agraff arkitektur og utførelse av Søbstad AS. Den nye utformingen inviterer til opphold, handel, servering, marked, arrangement og større begivenheter. Torvet har fått solid og varig natursteinsdekke, universell utforming og helhetlig lysdesign. Installasjoner som vannanlegg og skulpturer hogd i stein gir anledning til lek og opplevelser. Trondheim torv skal blant annet brukes til utendørs konserter og har derfor fått god tilgang på teknisk infrastruktur. Denne viktige møteplassen i byen har nesten ett tusen sitteplasser.

Les artikkelen fra landskapsarkitektur.no ( NLA) om  prisutdelingen og torget

Mer kunnskap om torget før og nå finner du her