Trondheim kommune har utviklet en veileder for brostein og universell utforming informerer vår nye FAGUS rådgiver

Solveig Dale er ny FAGUS rådgiver på universell utforming, hun brenner for gode universelle løsninger og deler her bilde fra Munkhaugveita i Trondheim. Bildet viser skåret brostein i ferdselssone og grovhugd brostein i tilpasningssone inn mot veggliv. Dette danner soneinndeling med naturlig ledelinje for svaksynte og fremkommelighet i ferdselssona. Trondheim kommune har utviklet en brosteinsveilder som viser hvordan kommunen håndterer brostein og universell utforming. Denne veilederen kan brukes av andre kommuner også.

Vår nye rådgiver på Universell Utforming Solveig Dale er klar til å svare på spørsmål i FAGUS- rådgivning! Velkommen til oss i FAGUS.

Ny veileder for grønne tak – lær mer på OSLO TAR TAK og FASADER 26.april

Flere grønne tak og fasader bidrar til at naturen får mer plass i byen vår, og at den settes bedre i stand til å møte en framtid med et varmere, våtere klima med mer styrtregn.

Oslo tar tak og fasader arrangeres 26.april i regi av Oslo kommune og Norsk Forening for Grønn Infrastruktur ( NFGI) på Vega Scene kl 12-14.

Lenke til påmelding: https://forms.gle/Taket på Vega Scene c8EXEykp7Ahc6po1A

SINTEF har utarbeidet veilederen for oss, og den er finansiert med klimatilpasningsmidler fra Miljødirektoratet. Vi håper veilederen vil redusere terskelen for å etablere grønne tak på eksisterende bygg. Veilederen kan brukes av både bygningseiere og rådgivende ingeniører til å undersøke hva som er mulig å få til på taket uten å samtidig måtte forsterke byggets bæreevne.

Veilederen er universell på den måten at den kan legges til grunn over hele landet, og den kan brukes for ulike typer bygninger og for både flate og lett skrånende tak.

Hibakujumoku- Historien om «Hibakujumoku» – trærne som overlevde atombombene i Hiroshima og Nagasaki i 1945, er kjernen i en utendørs utstilling i Stavanger

FAGUS- «familien » er invitert til  åpningsarrangementet for en utendørs kunstutstilling «Hibakujumoku – Messages from the silent witnesses» i Bøkeskogen ved Stavanger botaniske hage lørdag den 1. juni kl. 11.  Utstillingen varer hele juni. 

Vi er et internasjonalt og tverrfaglig team bestående av en landskapsarkitekt, tre kunstnere, en VGS-elev, flere arborister, botanikere og gartnere, samt flere forskere innen Environmental Design og mikroøkonomi, og en NPO. 

Historien om «Hibakujumoku» – trærne som overlevde atombombene i Hiroshima og Nagasaki i 1945, er kjernen i vår utstilling. 

Lokalbefolkningen ble fortalt at ingenting ville gro i byen de neste 75 årene, men allerede neste vår begynte trærne å spire. Dette ga folket enormt håp. Trær som overlevde atombombene, kjent som «Hibakujumoku» på japansk, brukes av lokalbefolkningen for å formidle fredsbudskap og krigshistorie på en håpefull og barnevennlig måte. Frø fra disse trærne sendes også som symbol på fred til hele verden.  UiOs botaniske hage på Tøyen mottok frøene fra Hiroshima ifm. Nobels fredsprisutdeling til ICAN i 2017, og nå vokser deres frøplanter i Stavanger botaniske hage.

Billedkunstner Helene Espedal-Selvåg, kunstfotograf Yumiko Ashley og lydkunstner John Derek Bishop har bidratt til utstillingen, som tar sikte på å utforske hvordan trærnes tause budskap, som en levende kulturarv, kan formidles gjennom vitenskap, kunst og landskap. Prosjektet har en pedagogisk tilnærming, hvor målet er å skape ny kunnskap og innovative metoder for å formidle et universelt viktig budskap. 

Utstillingens åpning avholdes som en del av programmet til Wonderful World Festival 2024. Senere samme dag kl. 16 på Scene 2 hos TOU arrangeres en panelsamtale med tema «Nature as a casualty of war», der «Hibakujumoku» er i sentrum.

 I forbindelse med utstillingsåpningen og panelsamtalen på Wonderful World Festival har vi tre gjester fra Japan. De skal også delta på et faglig seminar 4. juni i Botanisk hage i Oslo, arrangert av UiO og Naturhistorisk museum, med tittelen «Nature as a casualty of war», der Hibakujumoku vil være den røde tråden.

Prosjektet samarbeider også med Handelshøgskolen ved UiS, og skoler i Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune er blitt invitert til å delta i et forskningsprosjekt knyttet til utstillingen. Denne forskningen vil se nærmere på den samfunnsmessige innvirkningen av kulturelle økosystemtjenester, og resultatene vil bli presentert gjennom master- og/eller bacheloroppgaver våren 2025.

Støttet av offentlige midler fra Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune, Bergesenstiftelsen, Fritt Ord og Billedkunstnernes Vederlagsfond, er utstillingen en viktig del av vår felles forståelse av kunstens rolle i samfunnet og forvaltning av offentlige uterom. 

Budskapet må kontinuerlig overføres fra fortiden til nåtiden og videre til fremtiden, og derfor er ungdoms engasjement en viktig del av dette prosjektet. Vi har en videregående elev som spiller en sentral rolle i prosjektet som foredragsholder og nettverksbygger.

Vi ser frem til å møte dere i denne unike begivenheten, hvor Hibakujumokus historie og universelle budskap møter fremtidens visjoner, og binder oss sammen i en tid der refleksjon over fred og demokrati blir stadig viktigere.