Trær som regel, fagdag om trær og regler

Prosjektet Oslotrær arrangerer årlig en fagdag om trær – årets utgave hadde tittelen Trær som regel, og omhandlet strategier og bestemmelser for trær i byutviklingen.

Hvordan sikrer vi at arealplanene faktisk fremmer intensjonene om den grønne byen og flere trær?

Forskning, faglig utvikling og kunnskapsformidling er forutsetninger for at planformål og faktiske livsmuligheter for trær går sammen. Treeksperter, Naturforskere, forvaltning, jurister, planmyndighet og arkitekter kom med sine bud på hvordan trær kan bli regelen, fremfor unntaket fra reglene.

Fagdagens tema tok utgangspunkt i prosjektet Trær i reguleringsbestemmelser, ledet av Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune, i samarbeid med Plan og bygningsetaten og Bymiljøetaten, samt Stavanger og Trondheim kommuner og Fagus. Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren. Fagdagen ble gjennomført i regi av Bykuben, Oslo senter for Byøkologi og prosjektet Oslotrær.

 

FAGUS søker prosjektmedarbeider i 40-80% stilling, er du eller en i ditt nettverk vår kandidat?

FAGUS søker prosjektmedarbeider i 40- 80 % stilling og er på jakt etter deg med grøntfaglig interesse og høy grad av fleksibilitet. Du vil få jobbe opp mot, og sammen med, spydspissen av norsk grøntfaglig kompetanse og vil få anledning til å bygge et unikt nettverk i bransjen.

Du vil være ansatt i FAGUS og du vil få ulike oppgaver knyttet til videre utvikling av FAGUS som organisasjon. Stillingen er prosjektbasert med oppgaver for flere fagaktører, i tillegg til de faste oppgavene internt i FAGUS. Prosjektene reguleres gjennom faste årlige avtaler mellom FAGUS og aktørene. Prosjektstillingen er satt til fra40% til 80% stilling , med mulighet for å tilpasse stillingsprosenten til aktuell kandidat.

Oppgavene er i hovedsak knyttet til planlegging og gjennomføring av kurs i grøntanleggsbransjen, medlemsadministrasjon, oppdateringer og oppfølging av websider, sosiale medier, og systemoppfølging i tillegg til utvikling av FAGUS rådgivning og FAGUS fakta.

Ønskede kvalifikasjoner:
Vi ser etter deg som er fleksibel og dyktig, god til å sette grenser, og har orden og system.
Du er serviceinnstilt, nytenkende, og handlekraftig.

Du har relevant utdanning og arbeidserfaring fra grøntanleggsbransjen
Erfaring fra administrasjonsarbeid
God på å administrere ulike oppgaver i ulike systemer
Engasjement for å fronte organisasjonen og prosjektene utad
God evne til å sette deg inn i nye arbeidsoppgaver
Lyst til å være med å utvikle FAGUS videre som en solid aktør i bransjen gjennom våre kjerneaktiviteter, FAGUS rådgivning og gjennomføring av kurs & fagdager.

Vi tilbyr:
Fast stilling med utviklingsmuligheter
Selvstendig stilling med mulighet til å forme egen hverdag
Meningsfylt arbeid som bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling
Et engasjert og inspirerende arbeidsmiljø med våre tilslutta organisasjoner og FAGUS organisasjonen
Mulighet til å lære grøntanleggsbransjen å kjenne og bygge nettverk
Ta del i et engasjerende og spennende fagmiljø i god utvikling

Stillingen rapporterer til daglig leder i FAGUS.

Arbeidssted Ås

Lønn: etter avtale

Frist: søknadsfrist  4.05.23

Om arbeidsgiveren:

FAGUS er en paraplyorganisasjon for hele grøntanleggssektoren og et tverrfaglig ressurssenter for fagmiljøer, organisasjoner, forskningsmiljøer og myndigheter. Gjennom samhandling og deling av kunnskap fremmer vi verdien av gode grøntanlegg, og deres betydning for helse, trivsel, klima og miljø.

FAGUS har følgende tilsluttede organisasjoner:

BAD, PARK og IDRETT (BPI)
Norsk Trepleieforum (NTF)
Norsk forening for gravplasskultur (NFG)
Norske landskapsarkitekters forening (NLA)
Norsk Gartnerforbund (NGF)
Norske anleggsgartnere miljø- og landskapsentreprenører (NAML)

Spørsmål om stillingen:

Kontaktperson: Mari Myhrene, daglig leder
Telefon: 941 43 210 / mari@fagus.no

 

Norske Landskapsarkitekters forening (NLA) styrker laget med en ny fagrådgiver, og søker samtidig etter en ny daglig leder

Landskap er natur og kultur By og bygd. Dette er to stillinger som er viktige for oss i FAGUS. Landskapsarkitektenes rolle inn i det grønn skiftet er betydelig.

Utlysningene for generalsekretær 100 % og fagrådgiver 50 % ligger nå ute, med frist 2. mai.

https://landskapsarkitektur.no/aktuelt/ledige-stillinger/nla-soker-generalsekretar-daglig-leder

https://landskapsarkitektur.no/aktuelt/ledige-stillinger/nla-soker-fagradgiver