Nye utemiljø som følge av pandemien

Fremtiden til byer og tettsteder er ikke risset i stein. Utviklingen avhenger om vi tør å ta valgene som kreves. Det vil være ulike meninger om stedenes utvikling, maktkamp mellom  interesser, prioriteringer, beslutninger  som fattes som sammen former våre offentlige uterom og utemiljø.

Det er å håpe at utemiljø etter COVID vil fortsette å  verdisettes utifra hva miljøene bidrar med til sosialisering, rekreasjon,  aktiviteter, og mer til.

Denne artikkelen hevder at når vi ser utviklingen rundt i verden, og vi ser utviklingen i bruken av disse områdene, ja det gir kraft i at perioden som kommer blir viktig for å bruke erfaringene fra pandemien inn i planleggingen av våre nye utemiljø  i tiden som kommer.

Vi sier som Winston Churchill: » never waste a good crises», ikke  sløs bort en god krise- » grønn likestilling» for alle innbyggere gir god livskvalitet og har stor verdi for oss som samfunn !

 

Sirkulærdisponering av vann – et nytt studie fra den grønne fagskolen VEA

I 2020 ble fagstudiet Sirkulærdisponering av vann – vann som ressurs, lansert på den grønne fagskolen VEA i Moelv.  Nå er de første studentene snart klare for eksamen. Hvorfor, og hva har de lært?

Vann i mengder er avgjort et problem, men også vannmangel kan ramme oss. Klimaendringer i kombinasjon med urbanisering gjør at vi må håndtere vannet på nye måter. De måtene må læres. Fagskoletilbudet er et bidrag fra Vea inn i arbeidet med å løse samfunnets vannutfordringer. 

Studiet er utviklet for maskinførere, rørleggere og anleggsgartnere, og har en praktisk tilnærming. Det første årskullet består i all hovedsak av godt voksne studenter fra de tre fagene. 

Fagstudiet «Sirkulærdisponering av vann» startet i september 2020. Pensum er omfattende og komplekst. Undervisningen er organisert som et deltidsstudium, med 7 samlinger à 3 dager, og hjemmearbeid. 

Studiet bygger på vanndilemmaet vi står i og som vi i stigende grad må håndteredet kommer oftere uforutsigbart styrtregn med flomskader, i kombinasjon md vannmangel og restriksjoner på vannbruk. I tillegg sliter VA-bransjen med betydelige, udekkede behov innen oppgradering og utbygging. Forutsetningen for å løse utfordringene er kompetente fagfolk, og konstruktivt samarbeid. 

Det å få rik anledning til å diskutere med erfarne medstudenter fra andre bransjer, har bidratt til å heve utbyttet av studiet. 

Snøklokker – en plante som ønsker våren velkommen

Galanthus nivalis er den vanlige snøklokken som ønsker våren velkommen med hvite blomster når snø og kulde fortsatt preger våren.
Det finnes flere typer snøklokker, men det er ikke like bra variasjon som det er for eksempel for tulipaner, narsisser eller krokus, men det finnes flere ulike både ferdig drevet i potte, og hos forhandlere som selger løk.

De er lette å glede seg over- der de står en kald vårdag !

Plantevernmidler: Mattilsynet arrangerer veiledningsmøter for anleggsgartnere, greenkeepere og juletreprodusenter

Plantevernmidler: Veiledningsmøter for anleggsgartnere, greenkeepere og juletreprodusenter | Mattilsynet

Mattilsynet inviterer til webinar om bruk av plantevernmiddel og hvilket regelverk som gjelder:

 • Autorisasjon
 • Bruk av plantevernmidler
  – I henhold til etikett
  – På ulike areal (eks areal åpent for allmenn ferdsel/barns lekeareal/private hager/utmark/ innmark)
  – Krav til merking
 • Journalføring
  – Sprøytejournal
  – Journal for integrert plantevern
  – Journal for beskyttelse av vannmiljø
 • Funksjonstest/egenkontroll av spredeutstyr
 • Riktig oppbevaring av plantevernmiddel

Her informerer vi om hva vi legger vekt på under tilsyn med bruk av plantevernmidler i 2021.

3 webinarer – velg det som passer best for deg

Vi arrangerer tre veiledningsmøter/webinarer, to for anleggsgartnere og greenkeepere og ett for juletreprodusenter. Alle er gratis. Det er mulig å melde seg på helt frem til møtestart.

Møte 1: Veiledningmøte for brukere av plantevernmidler – anleggsgartnere og greenkeepere

Tidspunkt: 24. mars kl 11.00-12.15
Påmelding: Melde på møtet

Møte 2: Veiledningmøte for brukere av plantevernmidler – anleggsgartnere og greenkeepere

Tidspunkt: 25. mars kl 19.00-20.15
Påmelding: Melde på møtet

Møte 3: Veiledningmøte for brukere av plantevernmidler – juletreprodusenter

Tidspunkt: 7. april kl 19.00-20.15
Påmelding: Melde på møtet

Plantevalg og allergier- pollensesong !

Pollenallergi er den vanligste formen for allergi og gir symptomer spesielt om våren og sommeren. Symptomene utløser hovedsakelig av pollen fra trær og busker som or, hassel, Salix og bjørk, samt planter som gress og burot. Å tilrettelegge grønne miljøer for alle, også for de med astma, allergi og overfølsomhet er viktig, spesielt i barnemiljøer.

Mars er første vårmåned, og årets pollensesong er allerede i gang, oppdatert informasjon kan du finne på nettsiden til astma og allergiforbundet: https://www.naaf.no/ 
Tidlig i mars er det særlig or og hassel som er i gang med pollenspredningen, du lan lese mer om disse to trærne i vedlagte lenker (treportrett fra park & anlegg). Allerede i januar delta park & anlegg bilde av blomstrende hassel – som vitner om at våren er godt i gang allerede !

 

FAGUS har en rådgiver på fagområdet plantevalg og allergier, Hallvard Ramfjord som til daglig arbeider som seniorforsker i Norges Astma og Allergiforbund (NAAF)

Du finner samlet all informasjon om tilrettelegging av grønne miljøer for alle her: https://www.naaf.no/AllergivitenSite/Miljoforhold/Planter/

Som FAGUS abonnent har du mulighet til å stille Hallvard Ramfjord spørsmål knyttet til tilrettelegging av grønne områder for de med astma, allergi og overfølsomhet.

Det kan også være nyttig å lese en informasjonsbrosjyre utarbeidet av Helsedirektoratet i samarbeid med Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) gir råd om hvordan gjøre det enklere å velge trygge og allergivennlige planter både ute og inne. Pollenanalytiker i Norges Astma- og Allergiforbund, Hallvard Ramfjord, har vært en sentral bidragsyter. Hallvard Ramfjord er også medforfatter i en bok som heter «Gode råd er grønne «, hvor hovedtema er hvordan vi kan skape et godt og grønt allergivennlig miljø.

Planlegg for de gode løsningene som sikrer grønne miljøer for alle !

Ledige stillinger i FAGUS nettverket, hjelp oss å finne gode kandidater !

Som ny prosjektleder vil du  være viktig for oss i FAGUS, vi samarbeider tett med våre organisasjoner!

Hjelp oss å finne gode kandidater, tips kandidater i ditt nettverk. BAD,PARK og IDRETT har ledig 100 % stilling som prosjektleder, og Norsk forening for gravplasskultur utlyser et vikariat som gravplassrådgiver. Lenker til stillingene ligger i websaken under relaterte lenker.

Hjelp oss å finne gode kandidater !

Aksjon pærebrann 2020, mattilsynet

pærebrann

Det ble i 2020 brukt 3,204 millioner kroner til pærebrannbekjempelsen i 2020 sier  Rapport om overvåking, kartlegging og bekjempelse av pærebrann Et samarbeidsprosjekt mellom Mattilsynet og NIBIO.

Pærebrann er en karanteneskadegjører som er underlagt offentlige tiltak i henhold til Forskrift om plantehelse. All forekomst skal rapporteres til Mattilsynet.

Mattilsynet gjennomførte et omfattende arbeid for å overvåke, kartlegge og bekjempe pærebrann også i 2020. Vi gjennomførte 14 310 inspeksjoner og fjernet planter på totalt 1 407 eiendommer. Mattilsynet gjorde også mye forebyggende arbeidet ved å fjerne og kontrollere de mest mottakelige vertplantene i sentrale fruktdyrkingsområder på Vestlandet.

”Aksjon pærebrann” ble etter den første påvisning av pærebrann i Norge i 1986 opprettet som et samarbeidsprosjekt mellom Mattilsynet og NIBIO (Norsk Institutt for Bioøkonomi, Divisjon for Bioteknologi og Plantehelse).

Formålet med prosjektet er å overvåke, kartlegge og bekjempe pærebrann.

Det spesielle for 2020, var at vi påviste pærebrann i en kommersiell frukthage i Norge, på Idse, i Strand kommune. Likeledes ble det påvist i to hager i Hovsherad, Lund kommune. Alle sjuke trær er nå sanert. Angrepet var på importerte trær, plantet senhøstes 2019 og våren 2020. Disse funnene er første påvisning i kommersiell fruktdyrkning i Norge. Funnene utløste et omfattende kartleggingsarbeid i frukthager over hele landet, hvor også lokale fruktdyrkere på eget initiativ deltok, men heldigvis ble det ikke funnet mer smitte noen steder.

 

 

© FAGUS

 

Postadresse:
pb.60, 1431 ÅS

Besøksadresse:
Rådhusplassen 27, 1430 ÅS

Org nummer: 986372660

Tlf: + 47 941 43 210