Mer vegetasjon og grøntområder i byområder  inkluderer alt fra å plante trær til å etablere større parker og grøntområder i urbane strøk

Vegetasjon bidrar til å heve byens estetikk og gjøre det mer attraktivt for både innbyggere og besøkende, effekter som  demping av støy og luftforurensning, temperatur reduksjon / skyggeeffekt er noen det vi vet vegetasjon i urbane miljøer bidrar med.
I tillegg bidrar forgrønningen av bystrukturer til å forbedre menneskers helse og trivsel. Studier viser at tilgang til grøntområder kan bidra til å redusere stressnivået og forbedre humøret til mennesker. Mer vegetasjon og grønne områder gir også mulighet for mer fysisk aktivitet.

For å oppnå forgrønning av bystrukturere kan byene implementere en rekke tiltak, dette inkluderer prosjekter som for eksempe ByKuben i PBLE Oslo kommune arbeider for, å utvikle programmer for å plante trær langs gatene, etablere nye parker og nyplantninger.

Målsetninger om planting av trær i  Oslo Kommmune gjennom prosjektet «Oslo Trær» som gjøres gjennom ByKuben setter søkelys på viktigheten av vegetasjon og bruk av trær- vi i FAGUS er glade for at offentlige myndigheter på denne måten viser viktigheten av vegetasjon i urbane miljø.

Lunsjwebinar med Vannfakta 28.mars

Klimatilpassing med naturtilpassede løsninger for bedre bærekraft og biodiversitet. Hvorfor, hva, hvor og hvordan? Men mest av alt med praktiske eksempler, innspill om faktorer en (for all del) må ta hensyn til og tips om veien videre.

Naturbaserte løsninger gir en rekke fordeler, men vi har også utfordringer som må løses, både faglig og knyttet til enkelttiltak. Jeg har sett naturbasert lokal overvannsdisponering og flomtiltak som ikke tåler vann. Jeg har også gode eksempler på LOD-tiltak som virker, både for å disponere nedbør som ressurs, og som mulighet for å kommunisere løsningene ut til innbyggerne.

Som fagjournalist har jeg eksempler jeg vil dele fra tiltak som er bygget. Jeg har også en sterk oppfordring om å ta temaet på alvor. Naturtilpasset overvannsdisponering kan bidra til å ruste oss mot klimaendringene og bidra til å styrke naturen, samtidig som vi sparer ressurser. Men vi begynner å få det travelt. Også derfor må ting bygges med færrest mulig feil og planlegges for drift og vedlikehold. Jeg håper deltakerne i lunsjwebinaret sitter igjen med inspirasjon og innsikt, som kan bidra til robuste blågrønne løsninger.

Påmelding til vårt digitale lunsjwebinar 28.mars kl 11-12