Og vinneren er…. Kongsvinger kommune!

Under årets park- og anleggsmesse på Lillestrøm arrangerte Fagus en liten konkurranse. De som kom innom vår stand og meldte seg på vårt nyhetsbrev ble med i trekningen av ett års abonnement på Fagus rådgivning.

Vi gratulerer Kongsvinger kommune! Elise Bjørnson i KKE park og idrett var innom oss på stand. Det var et lurt besøk. Kongsvinger kommune kan gjennom hele 2018 fritt benytte vårt tilbud om rådgivning innenfor en rekke områder. De kan også lese alle våre Fagus Fakta publikasjoner, søke fritt blant tidligere spørsmål og svar og får rabatt på kurs og konferanser det kommende året.

Vant du ikke eller hadde du ikke anledning til å delta i konkurransen? Tegn abonnement nå , innen 1. januar 2018, og få med fri deltakeravgift på et valgfritt Fagus-arrangement i 2018.

Mikroplast i våre omgivelser – to nyttige dokumenter

På Grønn Galla den 17. november kommer to av innleggene å omhandle problematikken med lekkasje av mikroplast og gummigranulater til naturen. Dette er et høyaktuelt tema som også involverer grønn sektor i forhold til valg av materialer til bland annet nærmiljøanlegg og lekeplasser. Vedlagt ligger to dokumenter som viser viktigheten av å holde fokus på de riktige valgene.

Stortingsmelding 45 (2016-2017) «Avfall som ressurs– avfallspolitikk og sirkulær økonomi» legger bland annet frem regjeringens strategi mot marin forsøpling og spredning av mikroplast (plaststrategien).

Foreløpig rapport «Kartlegging av gummigranulat/mikroplast langs vei og idrettsbaner«.  Vannområde Indre Oslofjord vest har kartlagt påfyll og avrenning av gummigranulat ved 30 kunstgressbaner i kommunene
Asker, Bærum, Frogn, Hurum, Nesodden og Røyken. Forfattere:

Ingvild Tandberg, prosjektleder vannområde Indre Oslofjord Vest og Erlend B.Raabe, Bærum kommune.