Gode grunner til å velge norsk, også når du skal handle blomster og planter

http://www.obp.no/hvorfor-velge-norske-blomster-og-planter/

Opplysningskontoret for blomster og planter oppsummerer hvilke fordeler norske varer gir:

Rhododendron x ‘Frosthexe’20


Hvorfor velge norske blomster og planter?

  • Norske blomster og planter er plukket ut fordi de egner seg best for norsk klima
  • Kort transportvei er bra både for plante og miljø
  • Kort vei fra produsent til forbruker sikrer fersk kvalitet
  • KSL kvalitetssystem sikrer at alle lover og forskrifter blir fulgt
  • Norske produsenter bruker i stor grad biologiske bekjempingsmetoder
  • Norsk planteproduksjon er svært kontrollert. Det garanterer sunne, friske planter
  • Norske planter er produsert av ansatte med gode arbeidsforhold
  • Ved å kjøpe norske blomster og planter sikrer du at produsentene fortsatt kan teste ut nyheter, med mål om enda større variasjon av norskproduserte planter
  • Ved å kjøpe norske blomster og planter tar du vare på vår unike blomsterkulturarv

 

 

Blomsterenger

De gode grønne valgene- handler om å gjøre det rette også i det små. Grøntforvaltere kan i sitt arbeid bidra til økt bruk av blomster og planter som gir gode opplevelser, og er nyttige for våre pollinatorer- og som gir oss mer av de gode gamle kulturplantene tilbake.

Blomsterenger er aktuelle , og 20 juni arrangerer NIBO blomsterengdag i Grimstad. NIBIO har utført et stort stykke arbeid både for å kunne beskrive hvordan man lager en blomstereng, hvordan man vedlikeholder en eng- men også ved å lage en lokal frøblanding.
Bergknapp er en av pådriverne for å lage blomsterenger på husets 5. fasade, taket ! Les mer her

Etter det vi i FAGUS kjenner til er det ikke flere aktører som lager norske frøblandinger til eng, men at dette er et område mange interesserer seg for er tydelig i samfunnsdebatten.

Du kan lese mer om NIBIO sin forskning og kunnskap om etablering av enger her

«Uansett motiv: Å skape ei blomstereng er ikke gjort i en fei. De gamle, artsrike slåtteengene i kulturlandskapet er blitt til gjennom flere generasjoners høsting av vinterfôr, der det ikke ble brukt kunstgjødsel eller plantevernmidler. De ble holdt i hevd med en sein høyslått, ofte i kombinasjon med beiting både om våren og høsten.

Disse økologiske forholdene er umulige å gjenskape på kort tid, men ved å sette inn rette tiltak kan vi etterligne forholda i de artsrike slåttemarkene og starte en prosess, slik at vi får flere blomsterrike areal i åra som kommer.  Dette har NIBIO sett nærmere på i sin forskning.» uttaler NIBIO .

God engsommer !

 

 

 

 

Klimamål og utslippsfrie anleggsplasser

Klimamålene til Oslo kan du finne her:

30 prosent av transportutslippene i Oslo kommune kommer fra byggeplasser. Nå tar Bymiljøetaten grep for å få utslippene ned, og har blinket ut opprustingen av Olav V’s gate og Klingenberggata som et pilotprosjekt for utslippsfrie anleggsplasser. Anbudsinnbydelsen er ventet å foreligge i april i år.

I 2016 ble det lagt fram en ny klima- og energistrategi for Oslo kommune. Der ble det satt ambisiøse mål for klimaarbeidet framover. Det ble vedtatt at de direkte utslippene i Oslo skulle reduseres med 50 prosent i 2020 og 95 prosent i 2030, sammenlignet med 1990-nivåene.

Målet om en halvering av utslippene innen 2020 forutsatte fullskala CO2-rensing ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud, og da dette ble utsatt ble målene justert til en 36 prosent reduksjon i 2020, 50 prosent så tidlig som mulig etter 2022 og 95 prosent innen 2030.

Les mer om utslippsfrie byggeanlegg her

Oslo Miljøhovedstad 2019- les mer om dette her

Miljøpolitikken utfordrer oss, tiltak kan oppleves som urimelige. Samtidig krever hensynet til klima og miljø at vi handler nå, og vi vet at oppslutningen er stor. Når det protesteres mot restriksjoner i biltrafikk er det lett å glemme at luftforurensningen i byen for kort tid siden var uakseptabel. Tidligere kunne vi ikke bade i Oslofjorden fordi vannet var forurenset av lokale utslipp. I dag bader folk som aldri før.

Vi må bli enda flinkere til å ta vare på det vi har. Miljøhovedstadsåret handler mye om å øke kunnskapen og om hvordan hver og en av oss kan bidra til å bevare miljøet, og jobbe for at Oslo skal bli en enda grønnere by !

Grønn vegg i urbant miljø !
Kilde: pinterest