FAGUS er tilstede på årets park og anleggsmesse, 6 og 7 november

Park og anleggsmessen er den ledende møteplassen i Norge for alle som jobber innen park- og anleggsbransjen. Arrangementet er en arena for nettverksbygging, faglig input og handel, og bidrar til oppmerksomhet rundt næringen som et sted for aktører i bransjen til å vise frem seg og sine produkter.

Les mer om fagprogrammet her

Vi kan tilby 17 gratis kurs hvor du kan høre om de siste innovasjonene, og høre aktuelle foredrag.

Utstillerne viser frem det nyeste av maskiner, redskap og utstyr, stein, planter og trær, gravplassutstyr, parkmøbler, lekeplassutstyr, belysning, vann, rør og avfallshåndtering.

Velkommen til Park og anleggsmessen 2019

Gratis inngang for fagbesøkende
Forhåndsregistrering  gjøres ved å følge denne lenken

Du finner oss på standplass sammen med SOA, VEA, BPI og NAML  !

Grønn Galla 14-15. november 2019 – FULLBOOKET

GRØNN GALLA 2019 ER NÅ FULLBOOKET!

Påmeldinger gjennomført fra torsdag 31.10.19, kl 12.30 vil  dessverre ikke bli registrert.

Grønn Galla 2019 handler om hva bærekraftmålene betyr for planlegger og drifter. Med fokus på ny kunnskap om ressursbruk, teknologi og grønne løsninger.

Tenk langsiktig – ikke bare til neste kvartal eller år. Livssyklusperspektivet, flerbruk og kvalitet må også inn i kalkylene når vi planlegger våre grønne områder.

Vi representerer den ekte grønne varen, og vil gi deg som bygger og drifter anlegg motivasjon og kunnskap om hvilke muligheter grøntanleggssektoren har til å bygge og drifte på en mer miljøvennlig måte i dag og i morgen.

Våre grønne løsninger selger ikke seg selv,  til tross for at de er grønne og ekte, fremtidens viktigste krav er bærekraft.

 

Velkommen til Grønn Galla 2019!

Sted: NHO bygget, Majorstuen, Oslo

Overnatting: Overnatting bookes av den enkelte:

https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/oslo/thon-hotel-gyldenlove/

Påmelding: fagus.no Delta på en eller begge dager av konferansen.

Tema: Planlegging av bærekraftige grøntanlegg

 

————-

 

DAG 1: PLANLEGGING AV BÆREKRAFTIGE GRØNTANLEGG

09.00 – 09.30 Kaffe og registrering

09.30 – 09.35 Velkommen til Grønn Galla – introduksjon av dagens program
09.35 – 09.50 Presentasjon av utstillere
09.50 – 10.00 Presentasjon av arrangører
10.00 – 10.20 Innleder: “Bærekraft og innkjøpsmakt.”
10.20 – 11.00 Grønne strukturer og grønne tak med matproduksjon – et samarbeid mellom Boasson
og Snøhetta. Frode Degvold fra Snøhetta og Sigurd Boasson fra Svein Boasson AS.

11.00 – 11.20 Kaffepause


11.20 – 11.40 Gravplassen – et grøntanlegg for de levende? v/Kirsten Lunde, NMBU.
11.40 – 12.00 Bærekraftig drift av grøntanlegg, mål og muligheter. Hvordan gjør vi det på Vestre
Gravlund? v/Magnus G. Nielsen, Vestre Gravlund.

12.00 – 13.00 Lunsj


13.00 – 13.15 Bærekraftig ressursbruk, hva bestemmer om ressursbruken er god i et grøntanlegg?
Hvilke vurderinger må gjøres for å ta gode ressursvalg i morgen? v/ Camilla Brox, Norsk senter for sirkulærøkonomi.
13.15 – 13.35 Bærekraftig ressursbruk, fra gamle underbukser til grønne tak. v/ Bengt M. Tovslid, Bergknapp.
13.35 – 13.50 Planlegging av bærekraft, hvordan ta gode ressursvalg i morgen? v/ Monica Sander, BEER STEN.

13.50 – 14.20 Kaffepause

14.20 – 14.50 Overvannsstrategier i grøntanlegg; om 3, eller er det 6 trinns, strategien? v/Kim H. Paus, Asplan Viak
14.50 – 15.20 Utfordringer med blågrønne løsninger. Vellykkede og mindre vellykkede tiltak. v/Bent Braskerud, Oslo VAV.
15.20 – 15.50 Blågrønn faktor – status i arbeidet med standardisering av planleggingsverktøyet blågrønn faktor. v/ Hanne Wells, Standard Norge

15.50 – 16.00 Oppsummering og avslutning

17.00 Nettverksmiddag NHO
Tore Edvard Bergaust instituttleder for NMBU forteller om landskapsarkitekturutdannelsen som i 2019 er 100 år gammel i Norge.

———–

 

DAG 2: VI BYGGER MED BÆREKRAFT

 

09.00 – 09.30 Registrering med kaffe + Velkommen, presentasjon av program
09.30 – 09.45 Fossilfritt og utslippsfrie anlegg om begreper og visjoner for mere bærekraftige anskaffelser i Oslo kommune. v/ Leif Jorgen Bjerck, Oslo Kommune.
09.45 – 10:05 Hvordan beregne et klimaavtrykk ute i anlegg? v/Bente Mortensen, GreenProject Danmark.
10.05 – 10:30 Hvordan kan grøntanleggssektoren bygge mer bærekraftig. Om sektorens muligheter i dag og i morgen v/ Stein Wikholm, Anleggsgartner Wikholm.

10.30 – 11.00 Kaffepause

11.00 – 11.20 Gjenbruk av masser, muligheter og utfordringer v/Roar Hunstad, Statens Vegvesen.
11.20 – 11.50 Miljøavtrykk på ulike skjøtselmetoder i grøntanleggssektoren. Kjemikaliefri bekjemping, invasive arter, om utvikling og erfaringer så langt.
v/Bente Mortensen, GreenProject Dannmark.

11.50 – 12.50 Lunsj

12.50 – 13.15 Fremtiden er elektrisk – om innovasjoner i maskiner og redskap til etablering og drift av grøntanlegg. v/ Bjørn Kaas, Husqvarna Norge.
13.15 – 13.30  Vi bygger med bærekraft, overvannshåndtering og ren luft. V/ Stig Holterhuset, distriktsleder i Asak Miljøstein.
13.30 – 13.50 Nasjonal pollinatorstrategi – hva betyr det for bransjen at vi har en strategi for å ivareta våre insekter?  v/Guri Tveito,  spesialrådgiver i Landbruks og matdepartementet
13.50 – 14.00  Hvilke samfunnsgevinster kan oppnås gjennom det urbane landbruket ? v / Guri Tveito,  Spesialrådgiver i Landbruks og matdepartementet.
14.00 – 14.30 Hvordan kan planteskolene produsere mest mulig bærekraftig plantemateriale? Skjøtsel av blomsterenger og villflora, hvordan skal anlegg som inneholder disse
elementene vedlikeholdes? v/Bente Mortensen, GreenProject Danmark.

14.30 – 14.50 Årets grønne priser: 

– Landskapsarkitekturprisen

– Årets grønne park 2019

– Norges beste uterom 2019

Idrettsanleggsprisen 2019

14.50 – 15.00 Oppsummering og avslutning – FAGUS ved Mari Myhrene

 

 

Parker til glede og nytte

Parker kan være så mye. Rekreasjon, glede, grønne vakre områder, lek, helsebringende, pedagogisk miljø.
Parker er møteplasser, plasser for arbeid, innlæring, trening, fellesskap, – eller et sted å finne stillhet som en motvekt til våre digitale liv.
Parker kan være steder hvor de som har ulike funksjonshemminger kan finne og utforske sine sanser på en god måte.
Parker- det finnes så mange ulike parker som dekker ulike behov, men felles for alle parker og grønne områder er at de er løsning på mange av vår tids utfordringer.
Vi gir deg din sjekkliste, 10 argumenter for grønne områder:

  • Kulturarv
  • Psykisk helse
  • Fysisk helse
  • Verdiøkning
  • Luftrensing
  • Klima
  • Vannkvalitet
  • Dyre og insektsliv
  • Lokal kompostering og matproduksjon
  • Forståelse for natur

Brenner du også for en bedre parkpolitikk ?  La oss i FAGUS få høre fra deg !