Regenerativt landbruk, Regenerativt bymiljø, Regenerativ samfunnsøkonomi- hva betyr det egentlig?

Regenerativ økonomi, den nye bærekraftsbølgen !

Det er et tenkesett som overgår ambisjonene i den sirkulære økonomien, den regenerative økonomien har til hensikt å bygge opp igjen og utvikle planeten, menneskers og samfunnet slik at det blir bedre.

Å regenerere betyr i biologien reparere eller gjenskape noe som er skadet. Regenerativt landbruk er en landbrukspraksis som bygger opp og reparerer naturlige kretsløp. Dyrkings og beitepraksiser som binder mer karbon enn det frigjør. Metodene og tankegangen har sitt utspring fra tradisjonelle og økologisk landbruk- og ny kunnskap og bevissthet om livet i jorda.

For å kalle seg regenerativt må man vise at karbonbindingen i jorda faktisk skjer, det har blitt utviklet en metodikk for overvåkning av jorda som hevder å måle effekten av tiltakene.

Det Internasjonale  Regenerative nettverket  har 250 internasjonale partnere, 
de hevder at karbonbinding bedrer jordas evne til å:

holde på næringsstoffer
skape gode forhold for planterøtter
motstå erosjon
infiltrere og drenere vann
motstå komprimering
jevne ut jordtemperatur

Regenerativt landbruk er en utprøvd måte å drive jorda på i dag, men begrepet brukes også videre om samfunnsøkonomien som helhet. Prinsippene er knyttet til kretsløp, og utnytting av ressursene.
I en slik økonomi kreves det at aktørene viderefører mer verdi tilbake til samfunnet enn det som forbrukes i en produksjon, samtidig som det bidrar til oppbygging av naturens systemer.

Fotosyntesen er eksempel på en prosess i naturen som gir mer tilbake enn den tar, vi skal lære av naturen og ta det med oss ut i eget virke!

 

Impulsforelesninger på NMBU, fagsnadder lett tilgjengelig

 

Nye impulser i byutvikling og landskapsarkitektur, disse foredragene kan oppleves fysisk i Gamle Festsal på torsdager, eller sees som opptak!

Varierte temaer, for eksempel lynkurs i skriving, eller  bygning-gate relasjon i historien eller hva med » plant -driven design? – verdt å sjekke ut!

Impulsforelesningene går av stabelen i Gamle Festsal i NMBUs Urbygningen, torsdager kl 14.15-16.00.

Forelesningene vil bli tatt opp. Bli med på forelesningene digitalt her (forelesningene vil dukke opp med lenke etterhvert som de er gjennomført).

Velkommen til høstens åpne forelesninger i IMPULS-serien 2022 | NMBU