Grønn Galla 2023

Velkommen til Grønn Galla 2023 i Drammen,

Tema for dagene er  gjenbruk og livsløp.
Hva er gjenbruk og livsløp for vår bransje, og hvilke systemer har vi i dag? De gode eksemplene på gjenbruk, og samvær med bransjen.

Arrangementet avholdes i Drammen på » brunosten», Quality Hotel River Station  onsdag og torsdag 15. – 16.11.23

Vi ser frem til å samle FAGUS venner til kunnskapsdeling og samvær!

Påmelding

INVITASJON og PROGRAM

 

 

Treets dag 2023

GRORUDPARKEN SØNDAG 24. SEPTEMBER FRA KL. 10-15

Dette er en dag hvor vi feirer byens trær, med mange ulike aktiviteter for store og små.

Liker du trær, og vil lære mer? Har du spørsmål om valg av trær, stell av trær, eller planting? På Treets dag får du møte noen av landets fremste eksperter på trær, og ungdom og fagfolk som jobber med trær i Oslo.

Arrangementet varer fra kl. 10 – 15, og er gratis for alle .

Årets samarbeidspartnere

Treets dag arrangeres av Oslotrær, i samarbeid med, bydel Grorud, Bymiljøetaten, Naturvernforbundet i Groruddalen, og mange andre. I år deltar både UngDyrk, Norsk Trepleieforum (NTF), Norske anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører (NAML), Plantinor – Planteskolene i Norge, Hageselskapet Oslo, Treets Venner, Lif Laga, Link Landskap, Lala Tøyen, Fagskolen på VEA, Natur Videregående skole, Alnaelvas venner, Natur og ungdom og FAGUS – Faglig utviklingssenter for grøntanleggsektoren

Fagskolen VEA 100 år

Mars 1923: Seksten forventningsfulle unge jenter starter på den nyopprettede Statens hagebruksskole for kvinner, på gården Søndre Vea i Ringsaker. Det var særlig kvinnene, mente Landbruksdepartementet, som hadde «betingelserne for at kunne forstaa hvilken stor økonomisk rolle havebruksprodukterne spiller i den daglige husholdning.» I løpet av de hundre årene som har gått siden den gang har skolen åpnet dørene også for gutter og utvidet fagkretsen – og Vea har etablert seg som en viktig utdanningsinstitusjon for dyktige gartnere og blomsterdekoratører fra hele landet. I dag har Vea status som fagskole og tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning, de fleste innen i grønne design- og miljøfag.

Denne beretningen om skolens historie og dens mange oppturer og nedturer viser hvordan hagekunsten, gartnerihistorien og små og store samfunnsendringer er med på å forme skolen og undervisningen tiår for tiår. Vi får bli med inn i veksthus og internat, i park og hage og ut på åkeren. Vi møter elever og ansatte som gjennom disse hundre årene har satt sitt preg på skolen – og blitt preget av den.

FAGUS gratulerer fagskolen VEA med 100 års jubileum, skolen fremstår i dag med sine 300 studenter og elever som en oppdatert og viktig læringsarena for bransjen vår.

VEA damer i hagen

Fremmedartslista 2023 – hva er det? Hvilke konsekvenser har fremmedartslista for fagfolk innen grøntanlegg?

Delta digitalt, eller fysisk på NMBU:

Møteleder: Nina Berre, Instituttleder for Institutt for landskapsarkitektur

kl 1400-1415     Kaffe & te

1415-1515 Artsdatabanken innleder om arbeidet med Fremmedartslista
v/ Ingar Pareliussen, leder for seksjonen for Artskunnskap og Olga Hilmo, seniorrådgiver Artsdatabanken

1515-1530 Beinstrekk

1530-1600 NMBU, Institutt for landskapsarkitektur innleder om konsekvenser for grøntanlegg
v/Anne Katrine Geelmuyden, professor og Jorun Hovind, dosent

1600 -1620 Enkel servering

1620-1700 Paneldebatt/spørsmål

Påmelding gjøres her

 

Oppdatering av fremmedartslista, og begrepsforklaring rundt fremmede karplanter

I alt 2.342 arter står på fremmedartslista i 2023.

Fremmede skadelige arter regnes som en av de største truslene
mot naturmangfoldet og er regulert gjennom naturmangfoldloven.

Hver gang du enten skal kjøpe frø og planter, så, plante,
kjøpe og fl ytte jord eller drive ulike skjøtselsaktiviteter, så må
håndteringen av fremmede arter vurderes. Det vil si at nesten
alle tiltak med masse-og vegetasjonshåndtering må ta hensyn til
fremmede arter. Les vårt FAGUS- fakta om begreper rundt fremmede karplanter i Norge:
FAGUS_Fakta_Fremmede_Karplanter

65 prosent av artene på fremmedartslista er vurdert til å ha ingen til lav risiko.

Men flere arter har fått hevet sin risikostatus i år. I 2018 var 77 prosent av artene i de to laveste kategoriene. Om man sammenligner arter som ble vurdert begge årene, er det 581 arter som har fått høyere risikostatus i 2023.

Fremmedartene deles inn i fem kategorier:  Ingen kjent risiko, Lav risiko, Potensielt høy risiko , Høy risiko Svært høy risiko. Vurderingene er gjort av Artsdatabanken og 58 eksterne eksperter. Artene vurderes i korte trekk ut fra to faktorer:
Evnen til å etablere seg og hvor raskt arten sprer seg og negativ økologisk effekt. Les  mer om den nye fremmedartslista i lenken fra forskning.no,

FAGUS har også i samarbeid med NMBU satt opp et seminar om konsekvenser av fremmedartslistas for grøntanlegg  26.oktober på NMBU, program og påmelding  tilgjengeliggjøres  20.09. Se FAGUS kalender

Jubileumsbefaring på Ringve Botaniske hage i Trondheim 12.09.23

Program:

Kl 12, Lunsj i Ringve botaniske hages administrasjonsbygg

kl 12.45, Befaring og vandring i hagen:

– Nyanlegg og omlegging i Ringve botaniske hage

– Nye tanker rundt ny dam

– Bevaring av verdifulle kulturvekster

– Hvordan jobber Ringve botaniske hage med jordressurser

– vandring til Urban hage og andre anlegg

Kl 14.45, Kaffe m/diskusjon og avslutning

Påmelding: Påmelding – FAGUS

 

Bård J. Skavlan jobber med vannliljedammen

Tonje Bergh (58) er ansatt på deltid som ny prosjektmedarbeider i Faglig Utviklingssenter i Grøntanleggssektoren – FAGUS. –

Tonje Bergh (58) er ansatt på deltid som ny prosjektmedarbeider i Faglig Utviklingssenter i Grøntanleggssektoren – FAGUS. –Jeg har fulgt FAGUS fra sidelinjen i mange år, og gleder meg til å komme i gang med FAGUS-arbeidet, sier Bergh. Hun vil fortsatt jobbe med planterådgivning og prosjektgjennomføring innenfor næringen gjennom sitt firma Plantmania AS.

 Bergh er utdannet planteviter fra NMBU, og har blant annet 10 års erfaring som leder av Opplysningskontoret for Blomster og planter (OBP). Bergh har også jobbet som produktsjef for ungplanter i LOG og skrevet boken «Vakkert og spiselig i krukker og potter» – Stenersen/Kagge.

– Det har vært en grundig rekrutteringsprosess, og vi er svært fornøyde med å få med Tonje inn i FAGUS teamet.  Jeg ser virkelig frem til å utvikle FAGUS videre sammen med Tonje, uttaler daglig leder i FAGUS Mari Myhrene.

FAGUS har ambisjoner om å levere oppdatert kunnskap til grøntanleggssektoren i hele Norge, og være en kunnskapsformidler mellom forskning og næring. FAGUS rådgivning er et viktig virkemiddel for å gjennomføre denne oppgaven. Kompetanse i alle forvaltningsnivå og i de ulike medlemsorganisasjonene i grøntanleggssektoren vi representere er vesentlig for å lykkes.

Tonje tiltrer 21.august, og basen blir på FAGUS kontoret i Ås.

 

FAGUS styrker sekretariatet ytterligere

FAGUS styrker sekretariatet ytterligere. Mari Myhrene daglig leder, og prosjektmedarbeider Tonje Bergh får hjelp av Espen Aas som i dag studerer landskapsarkitektur på NMBU. Aas arbeider hovedsakelig med oppfølging av rådgivningstjenesten, og er allerede i gang med FAGUS-arbeidet.

Dette er en spennende tid for organisasjonen vår. Ny kompetanse og nye kollegaer med på laget gjør at vi er veldig godt rustet til å fortsette med og utvikle  FAGUS og FAGUS rådgivning  videre, sier styreleder Aina Hovden Lunde.

Tonje Bergh, nyansatt prosjektmedarbeider i FAGUS
Mari Myhrene , Espen Aas og Tonje Bergh ( til høyre)

Ny generalsekretær og fagrådgiver i NLA

Line Steine Oma (36) er ansatt som ny generalsekretær i Norske landskapsarkitekters forening – NLA. – Jeg føler meg virkelig hjemme i en medlems- og interesseorganisasjon som NLA og gleder meg til å komme i gang, sier Oma.

Les pressemeldingen fra Norske landskapsarkitekters forening ( NLA)

Line tiltrer i oktober i en overlapp med sittende generalsekretær Marit Hovi. NLA styrker sekretariatet også med en ny fagrådgiverstilling i 50 prosent. Line Oma får med seg den erfarne landskapsarkitekten Anne-Kari Hetterud i det videre arbeidet. Hetterud har oppstart som fagrådgiver 7. august.

Dette er et spennende tidspunkt for organisasjonen vår. Med denne kompetansen og nye kollegaer med på laget, er jeg overbevist om at NLA kommer til å styrke landskapsarkitektenes rolle i samfunnsutviklingen framover, sier en fornøyd president i NLA, Pål Dixon Sandberg.

Historisk hage i Rosendal- Baroniet

Historiske hager har noe spesielt ved seg, og hagen på Baroniet er intet unntak. FAGUS rådgivning har egen faglig rådgiver for historiske hager,  Bjørn Anders Fredriksen.
500 roseplanter måtte erstattes,  sesongen 2023 av totalt   2 500 roser fordelt på 20 sorter i  parken forteller Sigurd Seim som arbeider som gartner på anlegget. Rosene kjøpes inn fra et dansk rosegartneri,  og i et normalår  er det utgang på omlag 250 rosebusker.  Streng vinter og vanskelige forhold denne våren var årsaken til at mange av rosene ikke klarte seg.
I tillegg til en praktfull rosehage har også Baroniet en egen kjøkkenhage som benyttes i matserveringen.
Baroniet er kjent for å kun bruke naturlige produkter, og benytter grønnsåpe og eddik i kampen mot lus og sopp, kun naturgjødsel i alle bed- og skjøtselen følges opp av et lite team som er ansatt av stiftelsen for drift av stedet.

For arborister eller tre-interesserte er det også mye å se på, gamle trær som har fulgt stedet gjennom mange år, vår faglige rådgiver på trær Kristin Moldestad kjenner godt til hvilke flotte kulturminner som står på rot i dette området som preges av høye fjell og grønne daler.

Baroniet i Rosendal

Bærekraftige, vakre og inkluderende utemiljø er en del av strategien i et initiativ knyttet til European Green Deal

New European Bauhaus  er et initiativ fra Europakommisjonen som er knyttet til  European Green Deal. Målet er  å transformere utemiljøer til  i enda større grad å være bærekraftige, inkluderende og vakre som bidrar til høy livskvalitet og bærekraft for enkeltpersoner og samfunn i hele Europa.

European Green Deal er kommisjonens flaggskipinitiativ  som har som mål å gjøre Europa til verdens første klimanøytrale kontinent innen 2050.

Det er en omfattende plan som tar sikte på å omforme Europas økonomi og samfunn for å oppnå bærekraftig utvikling og beskytte miljøet. New European Bauhaus representerer tiltak og handlinger som kombinerer estetikk, bærekraft og inkludering for å skape mer miljøvennlige og attraktive utemiljøer. Det er en konkret implementering av prinsippene og målene i European Green Deal innen design og arkitektur.

Noen av aspektene ved gjennomføringen av New European Bauhaus er:

Politiske retningslinjer og støtte
Finansiell støtte og investering
Samarbeid og nettverksbygging
Kunnskapsutvikling og opplæring
Demonstrasjonsprosjekter og pilotprosjekter

Gjennom en kombinasjon av politisk støtte, økonomisk investering, samarbeid, kunnskapsutvikling og praktisk gjennomføring av prosjekter vil New Balance Bauhaus kunne realisere sitt mål om å skape  bærekraftige, inkluderende og  estetisk flotte utemiljø i Europa.

Samarbeid og kunnskapsdeling med internasjonale partnere er viktig for å bidra til å forme og implementere  «New European Bauhaus». Prosjektet er en annerkjennelse av utemiljøets betydning for trivsel, helse og livskvalitet.

Les mer om prosjektet her

 

If the European Green Deal has a soul, then it is the New European Bauhaus which has led to an explosion of creativity across our Union.

Ursula Von der Leyen, President of the European Commission