Nasjonal pollinatorstrategi

Pollinerende insekter har fått mye oppmerksomhet i media de siste åra. Basert på et fagrunnlag utarbeidet av Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet lanserte Regjeringa i september 2018 ‘Nasjonal pollinatorstrategi –  En strategi for levedyktige bestander av villbier og andre pollinerende insekt’.

Les  mer fra NIBIO   : Bier og blomster er viktige i hverdagslandskapet

Faggrunnlaget og strategien oppsummerer utvikling og status for ville pollinatorer i Norge, herunder årsaker til endringer i forekomsten av ulike arter. Strategien anbefaler også tiltak som bør settes i verk for å unngå fortsatt nedgang i forekomst av pollinatorer både med hensyn til forvaltning av naturressurser og for å opprettholde produksjoner i jordbruk og hagebruk. Produksjoner som er avhengig av pollinering er bl.a. bær, frukt, kløverfrø, åkerbønner og rybs/raps.
Humler og andre pollinerende insekter er avhengig av blomstring gjennom hele sommersesongen. Nå undersøker forskerne hvordan vi kan få «hverdagslandskapet» til å blomstre lenger. Både kantsoner i jordbrukslandskapet, golfbaner og parker kan utnyttes bedre.

NIBIO arrangerer en egen blomsterengdag i Grimstad 20 JUNI . Deltar du på denne dagen vil du få mer kunnskap om forskningsprosjektet fra grasmark til blomstereng, eksempler på hvordan restaureringen av ulike arealtyper kan bidra til økt biologisk mangfold.  Det vil være foredrag om hvordan artsrike blomsterenger kan være tiltak for å øke antall villbier,  frøforsyning & stedegne frøblandinger, retningslinjer ved sammensetning av stedegne frøblandinger og mer til.

Se fullstendig program & info om påmelding her

 

 

 

Grønn Galla 2019

Velkommen til to dagers seminar i Oslo 14 og 15 november 2019.

Seminaret arrangeres av Faglig Utviklingssent i Grøntanleggssektoren ( FAGUS ) , i samarbeid med Bad, Park og Idrett ( BPI) , Norsk Trepleieforening ( NTF) , Norsk Gartnerforbund ( NGF ), Norske Anleggsgartnere og miljøarbeidere ( NAML) , Norsk landskapsarkitekter (NLA) og Norsk Gravplassforening Forening ( NGF).

 

Skole- NM i anleggsgartnerfaget

Torsdag 11. april var det Østfold fylkeskommunes tur til å arrangere skole-NM i yrkesfag. Anleggsgartnerelever fra de seks videregående skolene Buskerud vgs, Gjennestad vgs, Hvam vgs, Kalnes vgs, Lena/Valle vgs og Mære vgs konkurrerte om NM-tittelen i y rkesfag på Kalnes. Konkurransen varer i 6 timer.

Konkurransen er viktig, men å ha et treningsmål i anleggsgartnerklassene er også av stor betydning.

 Les mer om skole-NM ved å følge lenken til park & anlegg.

Skole NM på Kalnes