FAGUS årsmøte 2020 er gjennomført

FAGUS gjennomførte sitt årsmøte 29.04.2020, leder gjennom fire år Tore D. Carlsen tok ikke gjenvalg, og leder for  FAGUS  fra 29.04 er Tim Fosvold som også representerer vår stifterorgansisasjon NAML.

Nestleder gjennom fire år Ingrid Marie Eidsten (NGF), og styremedlem gjennom to år Elisabeth Schöttler (BPI) avsluttet også sine verv i FAGUS.

Nytt styre for 2020 er som følger:
Les mer om våre stifterorganisasjoner her

Leder NAML Tim Fosvold
NGF Ingrid Klingberg
NLA Mona Vestli
NGF Ole Lima
NTF Tørres Rasmussen
BPI Aina Hovden Lunde
Vara NAML Henrik H. Ingebrigtsen
Vara UIO-fri Katrine Johansen

Insekter & gønne arealer, hvordan bidra til pollinerende insekter ?

Gi pollinerende insekter gode leveområder !

Både hageeiere, næringslivet og forvaltningen kan bidra til gode levekår for disse viktige insektene. Enkle tiltak kan gjøre stor forskjell. For eksempel etablering av leveområder, skjøtsel, arealer for yngling, oppvekst og matsøk.
Vil du lære mer, kjøp tilgang til  opptak av FAGUS vinterkonferanse hvor temaet var insekter og grønne arealer. Eksperter på ulike områder innenfor dette fagfeltet sørger for at god faglig forståelse, se webinaret når det passer det via vimeo ! Fullstendig program finner du her .

Hva vi planter i hagene våre påvirker livsmiljøet for insekter. Mange av våre hageplanter finnes ikke opprinnelig i Norge, og dermed er det ikke nødvendigvis slik at de kan tilby våre insekter næring eller egnet livsmiljø.

Når og hvordan plenen klippes påvirker mattilgangen for insektene. Det er en fordel å få opp litt blomstring i plenen ved å la være å klippe, gjødsle og bruke kjemiske midler.

Humler, bier og andre insekter pollinerer (bestøver) blomster. De er viktige både for samspillet i naturen og for matproduksjonen. Nedgangen av disse nyttige insektene er satt på dagsorden av det internasjonale naturpanelet.

Mye av maten vi spiser må pollineres. For eksempel frukt og bær, erter og bønner, men også kaffe og kakao.

Insektenes leveområder er under press. Alle som forvalter et areal, enten det er en hage, en veikant, en park eller en landbrukseiendom kan tilby gode leveområder for insektene gjennom riktig beplantning og stell.

Ta del i den nasjonale dugnaden !

 

Nye rådgivere på stauder og planter for kystklima

Vi har gleden av å ønske to nye rådgivere velkommen til FAGUS rådgivning, og takke av to rådgivere som har bidratt gjennom mange år.
Torunn Hovland Ljone, Ljono Stauder, og Harald Olav Aksnes, Gimle Planteskole er  nå ute av FAGUS rådgivningstjeneste etter lang og tro tjeneste.  Tusen takk for det dere har gjort for FAGUS ved å være gode rådgivere inn i FAGUS rådgivning.

Vi ønsker Ole Lima velkommen som ny rådgiver på stauder, og Frida Helland velkommen som ny rådgiver på planter for kystklima.

Ole Lima, rådgivningsområde stauder:
Ole Lima gikk ut fra Statens Gartnerskole Dømmesmoen i 1980 og har drevet egen produksjonsbedrift med stauder fra 1982 til 2014. Lima arbeider nå på Klingsheim Planteskole A/S i Sola kommune. Arbeidsfokus er stauder og villfloraplanter for bruk i anlegg. Lima vært leder i Staudegruppa i NGF i to perioder og har god kontakt med kollegaer i denne bransjen i Norge, og miljøet i Europa gjennom den Internationale Stauden Union.

 

Frida Helland, med rådgivningsområde plantevalg for kystklima:
Frida Helland er utdannet gartner ved Statens gartnerskole Dømmesmoen i Grimstad i 1985. Helland har jobbet i diverse planteskoler som tilslutt førte til  Sunnhordaland Planteskole i 1985. Fridas spesialområde er busker for kyststklima, og da spesielt vintergrønne bladplanter som Rhododentron, Pieris og Prunus laurocerasus etc.  Frida har i tillegg god oversikt over løvfellende busker, trær, nåletrær, klatreplanter, bærbusker og lyng.

Bruk vår rådgivningstjeneste, ta del i vårt fagmiljø !

 

Rådgiver plantevalg for kystklima fra 01.04.2020

 

Rådgiver på stauder fra 01.04.2020

 

Gule valg, plantehelse og påske

Nyt Norge merket på blomster og planter ( fra 4.april 2020) gjør det enklere å velge norske produkter ! For norske produsenter av planter og blomster er dette et viktig fremskritt, Ved å velge norske varer støtter forbruker vår egen produksjon, og hva betyr det egentlig ? Det betyr bidrag til norske arbeidsplasser , norsk verdiskapning, og trygge produkter . Det er mange flotte gule valg- tulipaner, krysanthemum, narcisser, ildtopp, primula, potteroser, stemor, gerbera-  les mer om de ulike gule valgene .

FN har utnevnt 2020 til  plantehelseåret. Pandemien vi opplever nå synliggjør globaliseringen av verden.  COVID-19 kan ramme oss alle, på samme måte kan en ukjent skadegjører, plante eller soppsykdom ramme  naturen vår, kulturplanter og produksjonsplanter.   FNs naturpanel konkluderte nylig i en rapport at spredningen av fremmede arter er en av fem hovedårsaker til at natur og  planter ødelegges i rekordfart.  I en kronikk fra Aftenposten  skrevet av May Bente Brurberg ( NMBU), og Venche Talgø (NIBIO) beskrives situasjonen i dag hvor usynlige plantedrepere jevnlig passerer norges grenser. Det er lett å dra paraleller til tørråten som kom  som en usynlig blindpassasjer med poteter fra Sør Amerika og førte til sultkatastrofe i Europa.

Nyt Norge merket som produsentene nå kan sette på sine produkter, lojale grossister som er opptatt av å levere trygge produkter og forbrukere med økt bevissthet, det tyder på at plantehelseåret 2020 er godt i gang !

God påske- velg gjerne gult, men velg norske varer !

 

 

 

Sikker bruk av grønne uteområder gjennom koronapandemien

Helsemyndighetene har uttalt at mental helse er en av hovedbekymringene når vi snakker om effekter av pandemien. Mange uttaler at det er vanskelig å holde avstand, noen synes dette er uvant, andre mener at presset på de områdene vi har i byer og tettsteder blir for stort. Grønne lunger gir mulighet for fysisk aktivitet, og gjentatt forskning har slått fast at det å være ute i grønne omgivelser reduserer stress og gir bedre mental helse.

Mange er heldige å ha naturen nær hjemmet, og kan gå ut i store naturområder. For de som bor bynært er det viktig å holde seg til de retningslinjer som gis fra myndighetene – hvor det å holde avstand er den viktigste regelen.

Vi oppfordrer brukere av områder & stier:

  • Ikke benytt deg av offentlige områder dersom du har sykdomssymptomer
  • Følg myndighetenes råd for personlig hygiene før du går ut
  • Unngå bruk av offentlige toaletter
  • Når du er på en sti eller en liten gangvei, gi tegn at du er tilstede når du ønsker å passere andre, og slipp andre forbi ved å gå til side.
  • Følg retningslinjene for hvor mange som kan møtes samtidig, og hold avstand mellom personene

 

Vi ønsker å oppmuntre de som drifter parker og uteområder til å holde uteområdene åpne.  Vi trenger våre grønne områder mer enn noen gang. Fagarbeidere utfører vedlikehold og holder områdene ryddige og rene i disse dager hvor bruken er mangedoblet.

Ta vare på hverandre, ta vare på muligheten til å ferdes i våre utemiljø.

Gjennom sikker bruk kan vi fortsette å ferdes trygt ute og bruke våre grønne uteområder.

 

02.04.2020, signert av: Faglig Utviklingssenter i Grøntanleggssektoren (FAGUS), Bad, park og idrett, Norsk gartnerforbund(BPI), Norsk trepleieforum(NTF), Norske landskapsarkitekters forening(NLA), Norsk forening for gravplasskultur(NFG) og Norske anleggsgartnere miljø-og landskapsentreprenører(NAML)