Lunsjwebinar i mai, tema biokull & fremmede arter

FAGUS gir deg faglunsj 4. og 5. mai- lær mer om vekstmedier og biokull, og fremmede arter med fokus på det botaniske perspektivet.

Påmelding

Kalender

Program lunsjwebinar 4.mai  med tema vekstmedium og biokull:

Program 4.mai 2022 kl 11-1130, påmeldingen er åpen


Kl 11-1120 Jord & masser, dette må du kunne ved Erik Joner , NIBIO
Kl 1120-40 Hva er biokull og hvordan virker det? Ved Erik Joner, NIBIO
Kl 1140-1210 Erfaringer med biokull som ingrediens i vekstmedier, resultater fra prosjekt «MAFIGOLD» ved Arne Sæbø, NIBIO
Kl 1210-1230 Spørsmål og avrunding

 

Program lunsjwebinar 5.mai med tema fremmede arter i et botanisk perspektiv:

Lunsjwebinar om fremmede arter i et botanisk perspektiv 5.5.22 kl 11-1230 , påmeldingen er åpen

Kl 11 Velkommen til webinar ved Norsk Botanisk Forening ( NBF) og Faglig Utviklingssenter i Grøntanleggssektoren ( FAGUS )

Kl 1105- Natur mot fremmedearter. Siri Li Olsen, førstemanuensis botanisk økologi, NMBU

Kl 1125 Fremmedartslista, hvordan forholde seg til risikovurderingene ved plantevalg. Tanaquil Enzensberger, vegetasjonsrådgiver og naturkartlegger

Kl 1145 Hvorfor bry seg og frivillig arbeid i forhold til fremmede arter – gartner Bernhard Kløw Askedalen, Norsk Botanisk Forening

Kl 1205 Eksempler på håndtering av skadelige fremmede arter, Benedikte Watne Oliver, Statens Vegvesen

Kl 1225 Avslutning ved Mari Myhrene, FAGUS

 

Ny humlesesong!

De første humlene begynner å røre på seg når det blir litt varme i bakken.  Den dagen selja begynner å blomstre, er de første humledronningene garantert like rundt hjørnet. Først begynner de å bygge seg opp etter en lang vinter. Deretter begynner de for alvor å lete etter en egnet bolplass forteller Wenche Dramstad, NIBIO

Vi har opptak av vinterkonferansen med tema insekter & grønne arealer, bestill tilgang via vår påmeldingsside
Du kan også stille Wenche Dramstad egne spørsmål, hun er vår FAGUS rådgiver på  landskapsøkologi

Snart klart for ny humlesesong – Nibio

FAGUS søker prosjektmedarbeider, er det deg eller noen i ditt nettverk?

FAGUS logo

FAGUS søker prosjektmedarbeider i 80 % stilling og er på jakt etter deg med grøntfaglig kompetanse og høy grad av fleksibilitet. Du vil få jobbe opp mot, og sammen med, spydspissen av norsk grøntfaglig kompetanse og vil få anledning til å bygge et unikt nettverk i bransjen.
FAGUS er en premissleverandør for grøntanleggssektorens fremtid.  Bli med på laget og form den!

Du vil være ansatt i FAGUS og du vil få ulike oppgaver knyttet til videre utvikling av FAGUS som organisasjon. Stillingen er prosjektbasert med oppgaver for flere fagaktører, i tillegg til de faste oppgavene internt i FAGUS. Prosjektene reguleres gjennom faste årlige avtaler mellom FAGUS og aktørene. Prosjektstillingen er i første omgang satt til 80%, med mulighet for videre utvikling av stillingen.

Oppgavene er i hovedsak knyttet til planlegging og gjennomføring av kurs i grøntanleggsbransjen, medlemsadministrasjon, oppdateringer og oppfølging av websider, sosiale medier, og systemoppfølging i tillegg til utvikling av FAGUS rådgivning og FAGUS fakta.

Ønskede kvalifikasjoner:
Vi ser etter deg som er fleksibel og dyktig, god til å sette grenser, og har orden og system.
Du er serviceinnstilt, nytenkende, og handlekraftig.

Du har relevant utdanning og arbeidserfaring fra grøntanleggsbransjen
Erfaring fra administrasjonsarbeid
God på å administrere ulike oppgaver i ulike systemer
Engasjement for å fronte organisasjonen og prosjektene utad
God evne til å sette deg inn i nye arbeidsoppgaver
Lyst til å være med å utvikle FAGUS videre som en solid aktør i bransjen gjennom våre kjerneaktiviteter, FAGUS rådgivning og  gjennomføring av kurs & fagdager.

Vi tilbyr:
Fast stilling med utviklingsmuligheter
Selvstendig stilling med mulighet til å forme egen hverdag
Meningsfylt arbeid som bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling
Et engasjert og inspirerende arbeidsmiljø med våre tilslutta organisasjoner og FAGUS organisasjonen
Mulighet til å lære grøntanleggsbransjen å kjenne og bygge nettverk
Ta del i et engasjerende og spennende fagmiljø i god utvikling

Stillingen rapporterer til daglig leder i FAGUS.

Arbeidssted Ås / Sognsvann

Lønn: etter avtale

Frist: søknadsfrist 15. april

Om arbeidsgiveren:

FAGUS er en paraplyorganisasjon for hele grøntanleggssektoren og et tverrfaglig ressurssenter for fagmiljøer, organisasjoner, forskningsmiljøer og myndigheter. Gjennom samhandling og deling av kunnskap fremmer vi verdien av gode grøntanlegg, og deres betydning for helse, trivsel, klima og miljø.

FAGUS har følgende tilsluttede organisasjoner:

BAD, PARK og IDRETT (BPI)
Norsk Trepleieforum (NTF)
Norsk forening for gravplasskultur (NFG)
Norske landskapsarkitekters forening (NLA)
Norsk Gartnerforbund (NGF)
Norske anleggsgartnere miljø- og landskapsentreprenører (NAML)

Spørsmål om stillingen:

Kontaktperson: Mari Myhrene, daglig leder
Telefon: 941 43 210 / post@fagus.no

Knappheten på ressurser gir driftsutfordringer, hvilke konsekvenser kan dette få for grøntanleggsbransjen?

Norske anleggsgartnere miljø- og landskapsentreprenører (NAML) avholdt sin årlige fagkonferanse og årsmøte i Bergen 11-12 mars . Dette ga tid til fagdiskusjoner blant medlemmer av NAML.

Etter to år med pandemi, skyller nå en ny bølge over landet som vil kreve samhandling mellom ulike deler av bransjen opp mot myndigheter.

Det er mye som tyder på at  prisøkningen som følge av knapphet på ressurser vil få konsekvenser.

Bare de siste ukene  har prisen på anleggsdiesel  hatt en økning på 50 %  skriver nettavisen 4.mars. Krigen er en stor tragedie for Ukrainere og det Russiske folk,  men krigen vil også påvirke våre liv og våre virksomheter fordi den gir ytterligere prisvekst, og knapphet på innsatsmidler næringa trenger for å opprettholde aktiviteten.

 Anleggsgartnerne nevner dette selv som en utfordring som har kommet inn fra sidelinjen når utfordringene bransjen står i diskuteres i workshop i Bergen 12. mars 2022.Knappheten på menneskelige ressurser har anleggsgarnternæringa ved NAML kjent på, og tiltak er igangsatt for å få god rekruttering inn i bransjen.   Prisveksten som følger ressursknappheten  vil gi helt andre utfordringer.

Selvforsyningsgrad og dekningsgrad sier lite om vår selvforsyningsevne og hvordan vi klarer oss dersom en krise skulle ramme oss, ei heller om hvordan næringer vil håndtere følgene av prisøkningen  på innsatsmidler som trengs  for å utføre daglig arbeid.

Anleggsgartnerne og gartnerne bør ikke sitte igjen med ansvaret og regningen, byggherrer bør ta sin del av regninga. Større usikkerhet om risikobildet i fremtidige kontrakter bør påvirke utformingen av kontraktene fremover.

Godt samarbeid på tvers av de ulike rollene i bransjen vil være viktig for hvordan grøntanleggsbransjen kommer ut av knappheten.

Pandemien utløste krisepakker i samfunnet,  spørsmålet for vår bransje er hvordan  knappheten på ressurser vil påvirke oss på kort  og lang sikt. og om samfunnet vil være tjent med å kompensere for prisveksten for å holde bedriftsnorge i gang , her bør bransjen samle kreftene mot myndighetene for å synliggjøre hva utvikingen vi nå ser vil kunne medføre.

Smart og effektiv bruk av ressurser er viktigere enn noen gang,  å jobbe sirkulærøkonomisk er fremtiden, men akkurat nå vil knappheten på ressurser gi  anleggsgartnerne driftsutfordringer med umiddelbar virkning, vil samfunnet være der eller vil bedriftene måtte håndtere dette alene?

Har du hørt om naturindeksen? En metode for å måle biologisk mangfold !

Naturindeksen skal gi et overblikk over utviklingen for biologisk mangfold i Norge, og skal bidra til å måle om tapet av biologisk mangfold stanser, slik Norge har forpliktet seg til i internasjonale avtaler.

Naturindeksen bygger på og representerer en videreutvikling av lignende, internasjonale indekser. Naturindeksen for et økosystem beregnes ut fra et sett med indikatorer som representerer det biologiske mangfoldet i økosystemet.

Naturindeksen er et gjennomsnitt av disse indikatorene. De fleste indikatorene er mål på bestandsutviklingen hos enkeltarter.

Har du en problemstilling som du ønsker belyst i en gradsoppgave ved NMBU?

 

Hver vår velger landskapsarkitekt- og landskapsingeniørstudenter tema for neste års gradsoppgave. Valg vår 2022 innebærer at oppgaven skrives våren 2023, leveres 15. mai og forsvares muntlig på gradsdagen rundt 20. juni 2023.

Landskapsarkitektstudentene skriver masteroppgave, 30 studiepoeng og landskapsingeniørstudentene bacheloroppgave, 15 studiepoeng. Hvert studiepoeng innebærer ca 25 timer arbeid.

Aktuelle tema for gradsoppgavene samles i en temakatalog. Mange studenter bruker denne temakatalogen for å finne problemstillingen de ønsker å skrive om.

Institutt for landskapsarkitektur inviterer dere som jobber i grøntanleggssektorene til å foreslå tema.

Institutt for landskapsarkitektur inviterer  dere som jobber i grøntanleggssektorene til å foreslå tema. Det gir en mulighet til å finne ut mer om problemstillinger dere møter i hverdagen.

For problemstillinger som velges vil bedriften/organisasjonen inviteres til gradsdagen og vil få tilgang til oppgaven digitalt når oppgaven er bedømt bestått og klagefrist med eventuell klagebehandling er avsluttet.

 

Hvordan melde inn tema til gradsoppgave?

Bruk vedlagte skjema for ditt (dine) temaforslag.

Utfylt skjema sendes jorun.hovind@nmbu.no

Du kan henvende deg til samme mailadresse om du har spørsmål.

Frist: 9. mars 2022

Og så er det bare å håpe at en eller flere studenter blir inspirert til å velge dette temaet for sin gradsoppgave.

  1. Bacheloroppgave i bedrift/organisasjon

En annen mulighet er at Landskapsingeniørstudenter kan inngå avtale med bedrift/organisasjon om bacheloroppgaven.

Se vedlagte «Bachelor i bedrift – avtalemal».

Interesse for å inngå avtale og forslag til problemstilling sendes kristin.berg0@nmbu.no

Du kan henvende deg til samme mailadresse om du har spørsmål.

Frist: 9. mars 2022

 

For problemstillinger som velges vil bedriften/organisasjonen inviteres til gradsdagen og vil få tilgang til oppgaven digitalt når oppgaven er bedømt bestått og klagefrist med eventuell klagebehandling er avsluttet.

 

Ønsker du skjemaene som wordfiler, send epost til post@fagus.no