Vi arrangerer to fagdager i februar, temaene er lekeplasser og jord&masser er du med?

Vinterkonferansen 1.februar 2023 er et rent digitalt arrangement med tema lekeplasser nå og i framtida!
Alle deltakere får tilgang til opptak i etterkant.

Påmelding

Program Vinterkonferansen 2023

Fagdag om jord&masser, gjenbruk & handling, FAGUS besøker Bergen 15.02.23  Fagdagen er fysisk på Universitetet i Bergen, men du kan også delta digitalt.

Påmelding

Program Jord&masser 15.02.23

Norsk Trepleieforum (NTF) er en ideell organisasjon med overordnet formål å bedre vilkårene for trær i tettstedsmiljø og i kulturlandskap.

I mars inviterer NTF til årsmøtekonferanse i Trondheim- og alle med interesse for trær er velkommen til å delta!
NTF har en årlig konferanse hvor de som arbeider med trær samles. . 2.-3 mars  arrangeres årsmøtekonferansen i Trondheim, og alle som har interesse for trær kan melde seg på.

Årsmøtekonferansen 2020 før pandemien tok tak!