Takk for i dag- Hvordan samle regnvann når det er tørt og håndtere overvann når det er vått?

Takk for at du deltok på lunsjwebinar om   hvordan vi kan samle regnvann når det er vått, og håndtere overvann når det er vått  med Stein Wikholm.

Hvordan samle regnvann når det er tørt og hvordan håndtere overvann når det er vått

Opptak av webinaret ligger i vimeo, du må bruke passordet for å få tilgang

Passord:  overvann

Presentasjon og webinar vil være tilgjengelig til 31.12.22

Vi håper du hadde nytte av webinaret, oppdatert oversikt over kurs og møteplasser finner du her: Kalender – FAGUS

Takk for i dag- Lunsjwebinar om graving i rotsonen 16.11.22

 

Takk for at du deltok på lunsjwebinar om graving i rotsonen  med Kristin Moldestad.

Presentasjon  fra webinaret finner du her

Opptak av webinaret ligger i vimeo, du må bruke passordet for å få tilgang

Passord: dryppsone

Presentasjon og webinar vil være tilgjengelig til 31.12.22

Vi håper du hadde nytte av webinaret, oppdatert oversikt over kurs og møteplasser finner du her: Kalender – FAGUS

 

Velkommen til Park og Anlegg 21-22 november

Velkommen til fagmessen Park og Anlegg 21. – 22. november på Norges Varemesse i Lillestrøm. Ta turen til den ledende møteplassen i Norge for alle som jobber innen park- og anleggsbransjen. Messen tilbyr et faglig program og er en arena for nettverksbygging, faglig input og handel. Park og Anlegg skal bidra til oppmerksomhet rundt næringen og vil være et sted for aktører i bransjen til å vise frem seg og sine produkter.

Park og Anlegg er et årlig arrangement, og er den eneste fagmessen som samler park- og anleggsbransjen. Messen samler utstillere fra alle kategorier innen park og anlegg, og på programmet står seminarer av høy faglig verdi. Det stilles ut redskap og utstyr, heller og belegningsstein, blomsterløk og planter, blomsterurner og avfallsbeholdere, benker, utemøbler, maskiner og mye mer. Vi i FAGUS har standplass sammen med fagskolen VEA, SOA, NAML, m.flere kom innom oss i FAGUS for en hyggelig fagprat.
Vi stiller også som foredragsholder 22 november; Fagus rådgivning live !

Åpningstider:

Onsdag 21. november  kl. 09.00 – 17.00
Torsdag 22. november  kl. 09.00 – 16.00

Tid: onsdag 21. november, kl. 10:00 – torsdag 22. november, kl. 17:00
Adresse: Norges Varemesse, Lillestrøm

Save the date ! 5 februar 2019

Helsefremmende & helsebringende omgivelser.
Naturlige grønne omgivelser, hva betyr det for folkehelsen, hva sier forskningen ? Hvordan kan grønne omgivelser brukes som verktøy for helsefremmende tiltak for helsesektor ,bedrifter, kommuner, byer. Hvordan kan kunnskap om grønne omgivelser påvirke planlegging, bygging og drift av utemiljøanlegg,

Bransje og utdanningssteder er samlet for å se på fremtidens behov for kompetanse i anleggsgartnerfaget

 Pedagogisk nettverk i Oslo 1-2 november 2018 arrangeres av NAML ( Norske Anleggsgartnere miljø og landskapsentreprenører ).  Dette er et møte mellom bransje og utdanning i anleggsgartnerfaget hvor et todagers program setter fokus på utdanning og opplæring i faget. Tanken med å ta dette møtepunktet har vært å få utdannelsen til å bli mer ensartet i Norge, og sikre at de ulike skolene som tilbyr utdanningen har god kommunikasjon og kunnskap om utviklingen i faget.

Fra 2020 kommer det en ny læreplan for anleggsgartnere, hovedløpet inn til utdanningen vil da gå via byggfag. Forskriften rekker man ikke å ferdigstille før oppstart. august 2020.

Det er spenning knyttet til hvordan et nytt hovedløp vil påvirke fokuset til elevene som kommer inn, men det vil fortsatt være mulig å bli anleggsgartner ved å gå naturbruk VG1. Deretter følger VG 2 som anleggsgartner og idrettsanleggsfag før man går inn i en toårs periode som lærling. Lærlingperioden munner ut i et fagbrev som anleggsgartner
Det blir snakket om hvordan en opplæringsbedrift arbeider, og det blir snakket om hvordan behovet for kompetanse utvikler seg. Ulike regioner i Norge beskriver hvordan utdanningen fungerer i dag, og hva det arbeides med. I Vestfold har man bla.a laget et prosjekt som heter» jobbute», bli anleggsgartner i Vestfold. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Gjennestad vgs, Strandman, Håkonsen og Sukke, Grøteig og AKerholdt, Steen & Lund .Samarbeidet mellom disse gir alle elevene som tilfredsstiller gitte krav garantert læreplass hos en av disse arbeidsgiverne.
Deltakerne var ute og kikket på et nylig avsluttet renoveringsprosjekt i Oslo, Colosseum Torg. Torget ligger sammen med Paviljongen Bydel Frogner.

Det ble også snakket om bærekraft, hva betyr dette for anleggsgartnerfaget ?
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Når målene ble vedtatt i 2015, var det med en ny forståelse for at økonomi, ulikhet og miljø påvirker hverandre i større grad enn det vi trodde tidligere. For ikke å bruke opp den eneste kloden vi har, må vi finne løsninger som balanserer belastningen på miljøet med forbruket og økonomien vår, og vi må finne bedre måter å fordele ressursene på. Det er bærekraftig både for mennesker og miljøet. Det ble snakket om hvordan bærekraftmålene kan implementeres inn i anleggsgartnerfaget. Vi må ta disse målene inn i våre virksomheter. Les mer om FN sine bærekraftsmål her:

Ønsker du å vite mer om anleggsgartnerfaget ? Se www.blianleggsgartner.no