Kunnskap om jord

Av jord er vi kommet. Til jord skal vi bli. I århundrer har disse ordene oppsummert et menneskeliv. Begrepet jord har derfor en sentral plass i vår kultur. Likevel har få god kunnskap jord i våre dager. Det er tankevekkende, for jord er livsviktig for klima, miljø og planteproduksjon.

FAGUS inviterer til seminar der jord som vokseplass for planter er det sentrale. Målgruppa er folk som bestiller, planlegger, anlegger og vedlikeholder grøntanlegg. Etter seminaret skal deltakerne kjenne noen sentrale jordfaglige begreper som er viktig når gode grøntanleggsprosjekter skal beskrives. De skal også kjenne hovedprinsippene bak drenering og gjødsling.

Til å forelese dette omfattende tema har FAGUS engasjert en fremragende fagformidler. Agnar Kvalbein er sivilagronom og pedagog. Etter 25 år som gårdsbestyrer og lærer ved Gjennestad gartnerskole ble han spesialist på golfbaneskjøtsel og til sist forsker på gress til grøntanlegg i NIBIO. Ved siden av forskning drev han omfattende fagformidling i inn- og utland. Nå er han pensjonist, men han liker veldig godt å utfordre bransjefolk til nytenking basert på solid, forskningsbasert kunnskap.

Når det gjelder anleggsjord har han sterke meninger om at manglende kunnskap både hos produsenter og kunder gir grunnlag for mange feilleveranser og dårlige anlegg. Tittelen han har valgt: «Blant de blinde er den enøyde vis», henspiller på hvor lett det er få villede dem som ikke har kunnskap nok.

FAGUS ønsker å heve kompetansen og inviterer til seminar i Bodø, Trondheim og Oslo- påmelding her!
Programmene ligger sammen med påmeldingen. Vel møtt !

Her kan du lese mer om FAGUS sin styreleder Tore D Carlsen, som i siste nummer av park og anlegg er intervjuet om det å produsere kompostbasert jord.

Jordboende nematoder i grøntanlegg, har du kunnskapen ?

Sympotemene på nematodeangrep ligner på næringsmangel, og tørkestress. Bladfall, tynt løvverk, klorose og visne greiner er noen av symptomene.  Nematoder er en mirkoskopisk rundorm som finnes i alle miljøer. Jordboende planteparasittære nematoder kan angripe sommerblomster, stauder, busker og trær.
For å avklare om nematoder er årsaken til en skade kan jord og rotprøver sendes til analyse.  I dette heftet viser NIBIO hvordan prøvene  ute i felt skal tas for å kunne få et eksakt svar.

NIBIO, planteklinikken

Ugras, fremmede organismer, skadedyr og plantesykdommer

Ugras, fremmede organismer, skadedyr og plantesykdommer – tre ord som får det til rykke i arbeidsfingrene for alle som jobber med grøntanlegg. Enten det gjelder planlegging for å unngå det, skjøtsel for å begrense det, eller håndtering av det i etterkant.

I FAGUS er vi så heldige å ha fire veldig flinke rådgivere som kan svare deg på de vanskelige spørsmålene om de uønskede elementene. Les mer om FAGUS sin  rådgivningstjeneste her.

Anette Sundbye svarer deg på spørsmål om skadedyr, Maria Fall om fremmede organismer, Inger Sundheim Fløystad om ugress, og Isabella Børja om plantesykdommer.

 

Anette Sundbye har studert ved NLH på studieretningen «Grøntmiljø og hagebruksvitenskap», og har jobbet som forsker ved NIBIO, Plantehelse, Seksjon skadedyr, siden 1999. Hennes fagfelt er skadeinsekter og -midd i veksthuskulturer, planteskoler og grøntanlegg. På NIBIO er de flere som har forskjellig kompetanse når det gjelder skadedyr i grøntanlegg. Deres forskning omfatter diagnostikk og biologi av vanlige skadedyr og aktuelle karanteneskadegjørere, samt kjemisk, biologisk og integrert plantevern i ulike kulturer. Hun samarbeider med sine kolleger og bygger opp egen kompetanse for å svare på spørsmål som stilles gjennom FAGUS Rådgivning.

Maria Fall har en master i plantevitenskap fra NMBU. Tidligere jobbet hun som parkforvalter i Bymiljøetaten i Oslo og som daglig leder i FAGUS. Jobber i dag som konsulent i Norsk Gartnerforbund. Svarer på spørsmål om Forskrift om fremmede organismer og Fremmedartslisten.

 

Inger Sundheim Fløystad har siden 2001 vært ansatt som forsker ved NIBIO, Plantehelse, Seksjon ugras, klima og miljørisiko. Som rådgiver for FAGUS svarer hun på spørsmål om ugras i grøntanlegg.  I NIBIO er de flere som til sammen har bred kompetanse når det gjelder diagnostikk, biologi og bekjemping av uønsket vegetasjon i ulike kulturer. Kunnskap og ressurser som hun bruker når hun svarer på spørsmål fra FAGUS abonnenter.

 

Isabella Børja sin bakgrunn er mykologi (Cand. Scient fra UiO, 1986) og sykdommer på skogtrær (PhD fra NLH, nåværende NMBU, 1995). Siden 1986 har hun vært ansatt på NIBIO, Norsk Institutt for Bioøkonomi, (opprinnelig NISK, Skogforsk og Skog og Landskap). Nå jobber hun som seniorforsker i avdeling Skoghelse, hvor de har allsidig kompetanse som for eksempel: diagnostisering av skader på skogtrær, skogskadeovervåking, prosesser under og over jorda som påvirker skoghelse, samspillet mellom trær og skadegjørere eller symbionter. Hennes interesser er skader på skogtrær, biotiske som abiotiske, prosesser som leder til sykdomsutvikling, men også prosesser i skogsjord, særlig mykorrhiza.

 

Eksempler på temaer det har blitt stilt spørsmål om de siste månedene:

  • Tromsøpalme på byggeplass
  • Bekjempelse av snutebille
  • Larver på Amelanchier
  • Mulig sykdom i jord i forbindelse med løk som råtner
  • Konsekvenser fra det offentlige for å bruke arter som står på fremmedartslista