Grønn Galla 2021- Velkommen til Drammen 17.-18. november

FAGUS inviterer til Grønn Galla i Drammen 17. – 18. november. Påmeldingen er åpen og vi ser frem til  to dager fullspekket med fag & samvær. Endelig kan vi igjen samle FAGUS venner, og fordype oss i fagtematikk.

Grønn Galla program

Påmelding: FAGUS

Sted: Quality Hotel River Station
Dr. Hansteinsgate 7, 3044, Drammen, Nor

Overnatting bestilles og betales av hver enkelt.
Bookingkode: 2987.
Bookes direkte til hotellet via telefon 31 91 19 00 eller
q.riverstation@choice.no

Arrangementet er et fysisk arrangement, men vi tilbyr også strømming av arrangementet.
Det er enkelt å komme seg til Drammen, med tog & buss, hotellet ligger et steinkast fra togstasjonen på Strømsø. Overnatting bookes av den enkelte. Velkommen til Grønn Galla!

Se vår kalender for oversikt over alle arrangement: Kalender – FAGUS

Vi tar alle hensyn som må til ift COVID,  men må arrangementet endres til et rent digitalt arrangement vil alle deltakere få tilbud om digital deltakelse.

Ny lanseringsdato for BREEAM-NOR blir 28. februar 2022

Nye BREEAM-NOR har vært på høring over sommeren, noe som har resultert i mange gode og konstruktive innspill fra næringen.

– Vi er veldig glade for engasjementet næringen viser. Da er det viktig at den har tatt opp i seg de nye forskriftskravene på klimaområdet. BREEAM-NOR er fortsatt er et kvalitetsbevis som viser at bygget har gjort mer på bærekraft enn lovverket krever, sier  Viel Sørensen leder for BREEAM i Grønn Byggallianse.

Den nye lanseringsdatoen for BREEAM-NOR blir 28. februar 2022. Du kan lese mer om  ny BREEAM manual  her.

BREEAM-NOR-konferansen

25. november 2021 arrangerer Grønn Byggallianse BREEAM-NOR-konferansen – fra ord til handling.

De viktige trærne- ByKUben inviterer til kurs og samtale om trærnes plass i by og byggeprosjekter

NAL og Bykuben, Oslo kommune inviterer til kurs og samtale om trærnes plass i by og byggeprosjekter. Få med deg dette viktige kurset som er rettet mot arkitekter, landskapsarkitekter, by- og arealplanleggere. Delta fysisk i Klimahuset i Oslo eller digitalt.
De viktige trærne – om trær i byggeprosjekter
Alle medlemmer av FAGUS sine tilslutta organisasjoner kan delta til medlemspris. Hvis du ønsker å delta melder du deg på som «ikke-medlem» og fratrekk gjøres ved fakturering. (Merk FAGUS).

Program for dagen: 

09.00 – 09.10 Velkommen ved Naturhistorisk Museum
Brit Lisa Skjelkvåle, Museumsdirektør, Naturhistorisk museum

Trær fra ide og visualiseringer til virkelighet

09.10 – 09.20 Prosjekt Oslotrær, Samarbeid for økt plass til trær
Hanne Johnsrud, Plan og Bygningsetaten, Oslo kommune

09.20 – 09.40 Hvorfor er trærne så viktige for byen – og hva krever de tilbake?
Tørres Rasmussen, Seksjonsleder, Bymiljøetaten, Park og byrom Oslo kommune

09.40 – 10.00 Utfordringer og muligheter for trær i planer og prosjekter
Sissel Vestervik Mordt, Prosjektleder byutviklingsprosjekter, Bymiljøetaten, Oslo kommune

10.00 – 10.20 Hva skal til for å bringe inn trær som grønne kvaliteter i byggeprosjektene?

Om hvordan vi planlegger store trær inn i bygatene i Lilleakerbyen, slik at de skal trives og passe inn i teknisk infrastruktur.
Eili Vigestad Berge, direktør bærekraft og samfunnskontakt, Mustad Eiendom 

10.20 – 10.30 Spørsmål

10.30 – 10.45 Pause

Tiltak for bedre planlegging og utforming med trær

10.45 – 11.30 Rett tre på rett sted. Trærnes form, funksjon og egenskaper 

Henrik Sjöman, Vitenskapelig kurator, forsker og underviser, Gøteborgs botaniske trädgård /
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

11.30 – 11.50 Frø til trær må sås tidlig. Tidsaspekt i prosjekter med trær 

Morten Melby, Daglig leder, Melby planteskole

11.50 – 12.00 – Spørsmål

12.00 – 13.00 Lunsj

Når det ikke finnes rom for «skal bare». Tiltak for vern under bygging

13.00 – 13.30: Praktisk bruk av standarder og veiledere for å bevare eksisterende trær og sikre vekstforhold for nye trær – Gjennom og etter byggeperioden
Hanne Wells, Fung. avdelingsdirektør, Samfunn og bærekraft, Standard Norge

13.30 – 14.00 Hvem tar ansvaret? Hva kreves av prosjektert materiale og hva må ivaretas under byggingen?
Karsten Totland Raddatz, Styreleder NAML, Daglig leder Hageform AS og Petter F. Rogneby, Hageform AS

14.00 – 14.15 Spørsmål og avslutning

14.15 – 14.30 Pause

 

Påfølgende – Invitasjon til direktesendt samtale/debatt

1430 – 1600 Byens kronetak – et fellesgode? Trærs rolle for folkehelse og byutvikling.
Samtale på tvers av politikk og botanikk, kultur og nærnatur.

 

1600 Avslutning, guidet tur i arboretet i botanisk hage

Urban natur med naturbaserte tjenester gir bedre folkehelse

Sunne kommuner, WHOs norske  nettverk skriver på sin facebookprofil : «Det beste pasientforløpet er å ikke bli pasient! En god og bærekraftig velferdstat er helt avhengig av at vi begynner å snakke mer om #forebygging, og hvordan vi kan skape et samfunn som fremmer god helse og livskvalitet for alle.
Her er vårt innlegg i Dagsavisen hvor vi etterlyser politikere som ser verdien i å investere i gode nærmiljø, aktiv transport, integrering, inkludering og #livskvalitet. 👇

God helse skapes andre steder enn i helsesektoren! Og et godt folkehelsearbeid fyller ikke bare livet med år, men årene med liv.»

I prosesser rundt nybygg  og renovering av byer og tettsteder er det vesentlig at ulike aktører forstår hvorfor urban natur og bruk av økosystemtjenester er viktig for å skape et godt bomiljø.
Økosystemtjenester er vesentlig for en bærekraftig utvikling av samfunnet. Det handler ikke bare om miljø og biodiversitet, men også om hvordan økosystemene bidrar til menneskenes livsmiljø og stedenes attraktivitet- og ikke minst hvordan  livsmiljøet  kan gi bedre fysisk og, sosial og mental helse.

Vil du være med å finne nye busker og trær til grøntanlegg?

Norges landskapslaboratorium NMBU  inviterer til fagdag i planteskolen

Torsdag 30. september 2021, påmeldingsfrist 22. september

Vi starter med lunsj kl 1130 og avslutter ca. kl 1430.

Adresse for oppmøte er Åsbakken 6. (planteskolen ved NMBU)

Særlig rettet mot planteskoler og planleggere, men alle planteinteresserte er  velkommen til å delta.

Fagdag NMBU invitasjon 

Påmelding gjøres via FAGUS påmeldingssystem her

Vel møtt !

Nord- Europas største, spiselige takhage på Økern Portal i Oslo

Med et areal på syv mål og fem tusen kvadratmeter jord med ulike bærsorter, frukttrær og drueranker, har Økern Portal Nord-Europas største takhage.

— Vår visjon for prosjektet har vært «Et bærekraftig felleskap mellom næring og nærmiljø», noe som innebar å skape en destinasjon. Vi er stolte av å ha vært tro mot visjonen gjennom hele prosjektet. Særlig er vi stolte over de innovative løsningene innen energi, smartbygg, spisesteder og sist, men ikke minst, takkonstruksjonen, beplantingen og driften som vi er i ferd med å etablere rundt taket. Vi er svært glade for å kunne bidra til mer grøntarealer på Økern/Løren og skape aktivitet i nabolaget, sier eiendomssjef i OPF Richard Groven i en artikkel sakset fra Grønn Byggallinase.

I desember 2020 stod tak, uteområde, 20. 000 kvm. kontorer, møtesenter og to spisesteder ferdig. Taket og spisestedene skal åpnes for offentligheten i Q3 2021. FAGUS venner inviteres til en befaring av takhagen tirsdag 12 oktober kl 14-1530, påmelding her: Påmelding – FAGUS

Fakta om Økern Portal:

Adresse: Lørenfaret 1

Sted: Oslo

Funksjon/bygningstype: Kontor, hotell, bespisning, service

Byggherre/utvikler: Oslo Pensjonsforsikring AS

Arkitekt: Dark Arkitekter

Entreprenør: Vedal Entreprenør AS

LARK: LARK Landskap (del av Dark Design Group)

Andre: Stema, Newsec, U-reist /Felleskjøpet, Zinc

Næringsmegler: Malling & Co Næringsmegling

 

Mange andelshavere og kurs på terrassen Foto: Colin Eick