Grøntanlegg med ville vekster

Ville Vekster gir inspirasjon til å bruke naturen i nærområdet som inspirasjon for utvikling av grøntanlegg !
Norske planteprodusenter tilbyr vekster som er naturlig viltvoksende. Her er et lite utdrag fra boka, som er en god inspirasjonskilde, og har nyttig kunnskap knyttet til temaet Ville Vekster:

Parker og andre grøntanlegg prosjekteres og beplantes etter planer utarbeidet av profesjonelle aktører som landskapsarkitekter og anleggsgartnere, tilpasset bruk, økonomi og vedlikehold (tynning, beskjæring, klipping, utplanting, luking). Selv om noen bruker fagfolk til å lage en plan for sin private hage, vil de fleste av oss selv å utforme og beplante den etter beste evne.

Før man starter med å hente inn viltvoksende planter til hager og parkanlegg, er det viktig å gjøre seg kjent med variasjonene i omgivende natur. Lokalklimaet er viktig. Det vil være stor forskjell på hvilke arter som kan plantes nord i landet eller i sør, i innlandsstrøk eller ved kysten, i lavlandet eller i fjellet. Vi er ellers selv i stand til å vurdere sol og skygge på tomten, og om det finnes særlig tørre eller fuktige partier, om det er lune plasser eller svært vindutsatte områder. Ønskes det etablert en naturbiotop i hagen med trær, busker og bunndekkende planter, er det lurt å søke opp et forbilde i naturen, og finne ut hvilke planter som vokser sammen. Det er viktig å registrere om plantene ser ut til å trives best i halvskygge eller i full sol. Vi kan også supplere med arter fra andre naturbiotoper, og særlig i hager er det mye som kan gjøres med jordsmonnet (skifte ut jord, gjødsle, kalke m.m.). Mulighetene er mange! 

Også om jordforholdene på tomten kan vi få litt informasjon ved å se på hva som vokser naturlig i nærområdet. De fleste viltvoksende arter med unntak av dem som helst vokser på kalkgrunn og er basekrevende, trives på noe næringsfattig og godt drenert jord. Myrjord bør få tilførsel av sand og grus, tett leire av organisk materiale, og skal vi plante basekrevende arter bør jorden kalkes. I tillegg bør vi være forsiktige med innkjøp av særlig næringsrik jord som vil kunne være for kraftig for de mer nøysomme artene. Vi bør heller ikke bruke blandingsjord eller jord av ukjent opphav som kan inneholde frø og planter vi helst ikke vil ha i hagen, som for eksempel skvallerkål, åkertistel, kveke og løvetann. Lokal jord fra naturbiotoper i nærområdet kan i beskjedne mengder hentes inn som et alternativ, hvis mulig.

Ville Vekster for hager og grøntanlegg i boka skrevet av Ingvild Austad, Leif Hauge, Alf Ivar Oterholm, Leif Ryvarden og Nils Skaarer. Boka er utgitt av Vigmostad og Bjørke  og heter Ville Vekster for hager og grøntanlegg.

Via vår rådgivningstjeneste har FAGUS sine rådgivningsabonnenter  tilgang til ekspertise på plantevalg, landskapsøkologi og  mer ! Les  om våre rådgivere her:  https://fagus.no/vare-radgivere/

 

Foto: Leif Hauge

Jordturnè Bodø- Trondheim og Oslo

4-5-6 september reiser FAGUS ut på en jordturnè !

VI gleder oss til å besøke Bodø, Trondheim og Oslo .

Programmet er klart, og hovedfokuset er å si noe om jorda som ressurs. Foredraget handler om jord, og møkk som ressurs- og hvorfor det noen ganger går galt. Jord, drenering, plantevekst, misvekst og klimaregnskapet. Målet er at du som deltaker lettere skal kunne ta de riktige avgjørelsene når du skal bestille, kontrollere, vurdere  jordløsninger. Er du med ?

Se fullstendig program og meld deg på : https://fagus.no/kurspamelding/

Foredragsholder er Agnar Kvalbein, som også er FAGUS rådgiver. Du kan lese mer om Agnar her:

Våre rådgivere

Nettverkstreff i Sandnes 6 juni

Faglig nettverkstreff for grøntanleggssektoren Sandnes 6 Juni 

Fagforedrag før lunsj, bedriftsbesøk etter lunsj. Vi ser frem til tverrfaglig nettverksbygging for grøntanleggssektoren i Sandnes området.

Vi møtes  hos Grasrota ASog lærer mer om  blant annet bestillerkompetanse, grønne tak og overvannshåndtering.
Etter lunsj er det befaring hos tre lokale bedrifter. Grasrota AS, Klingsheim Planteskole og Norsk Naturgjødsel.
NB: Du må angi om du deltar hele dagen, eller halv dag frem til lunsj ved påmelding.

Sted:  Grasrota AS, Årsvoll Gård, Årsvollveien 213, 4312 Sandnes
Påmelding & Pris : fagus.no/kurspamelding

____________________________________________________________________

Nettverksinvitasjon_Sandnes
kl 08.00 – 09.00 Kaffe & registrering
Kl 09.00 – 09.10 Velkommen
kl 09.10 – 09.30 Hvordan skal vi lykkes med å skape et vellykket uteanlegg, et godt resultat over tid. Mari Myhrene ( FAGUS )
kl 09.30 – 10.00 Planteproduksjon og bestillerkompetanse sett fra en planteskoles ståsted, Bernt Lindø ( Folkvord Planteskole )
kl 10.00 – 10.30 Bestiller og planlegger kompetanse. Leverandør av grønne tak & vegger. Jostein Sundby ( Vital Vekst )
Kl 10.30 – 10.50 Bestiller og planlegger kompetanse.  Overvannshåndtering. Julie Trommald (Bergknapp)
Kl 10.50 – 11.00 Kaffepause
kl 11.00 – 11.15 Pre-fabrikerte regnbed og kombinasjon med andre overvannsverktøy. Per Møller-Pedersen ( Storm Aqua )
Kl 11.15 – 11.30 Norsk Naturgjødsel, firmapresentasjon ved Tone Rosnes
Kl 11.30 – 11.45 Grasrota, firmapresentasjon ved Maria Årsvoll
kl 11.45- 12.00 Klingsheim Planteskole, firmapresentasjon ved Ole Lima
kl 11.30 – 12.30 Lunsj
kl 12.30 – 1315 Omvisning Grasrota. Produksjon av ferdiggress, torvtak, og sedumtak.bAdresse: Årsvollveien 213, 4312 Sandnes.
Kontaktperson: Maria Årsvoll.
kl 13.30 – 1415 Omvisning Klingsheim Planteskule. Oppmøte foran hagesenteret. Adresse: Tjeltaveien 158, 4054 Tjelta.
Kontaktperson Ole Lima, mobil; 91573096
Kl 14.45 -15.30 Omvisning Norsk Naturgjødsel. Oppmøte foran kontorlokalet.
Adresse : Rindavegen 180, 4354 Voll.
Kontaktperson Tone Rosnes: 415 54 095

____________________________________________________________________

Vel møtt !

Grønn vegg i urbant miljø !
Kilde: pinterest

Har du robotgressklipper er det noen hensyn du bør ta for ikke å skade pinnsvin

Gressklippingen er i gang for i år, og mange har kanskje tatt ut klipperne nå som vi er i gang med mai måned. Har du tatt hensyn til pinnsvinene når du har stilt inn klippetidene for sesongen ?

Pinnsvinene er aktive om natten, og det viktigste rådet er å la robotgressklipperen stå i ro på natta. Robotgressklippere er laget slik at de skifter retning når de kommer borti en hindring, et voksent pinnsvin vil dermed kunne klare seg helt fint. Når pinnsvin får avkom varierer fra landsdel til landsdel, men på generelt grunnlag ber Pinnsvinhjelpen folk om å være ekstra varsomme i juli og august. Når pinnsvinene får avkom er de aktive også på dagtid, derfor må man være ekstra oppmerksom i sommermånedene.

FAGUS sin samarbeidspartner Husqvarna anbefaler sine kunder la klipperen stå ved daggry og ved skumring for å minimere problemet. Husqvarna melder også at de hele tiden arbeider for å forbedre teknologien for å redusere risikoen for å skade nyttedyr.

Pinnsvinhjelpen bekrefter at det å la klipperen stå om natten er svært viktig, de presiserer at tørke og matmangel kan gjøre at pinnsvinene endrer døgnrytmen og blir mer aktive også om dagen, dette ble erfart sommeren 2018.

Les mer om pinnsvin & robotklippere her