Insekter og grønne arealer, tema for Vinterkonferansen 2020

12 februar 2020 inviterer FAGUS igjen til Vinterkonferanse, tema denne gang er insekter & grønne arealer.

Du kan delta fysisk i Oslo, eller melde deg på via livestream, påmelding her !

Invitasjon_Vinterkonferansen_2020

Insekter gir oss bestøvning av kulturplanter og villplanter, de gir oss mat til andre dyr, og resirkulerer næring så nytt liv kan spire.
Våre grønne områder har en viktig landskapsøkologisk funksjon, områdene gir oss økt biologisk mangfold, og kan bidra med økosystemtjenester.

Grønne områder må ivaretas og utvikles for fremtiden. Vi må sørge for at de områdene vi har tilgjengelig benyttes på en klimasmart og flerfunksjonell måte til gleder for både bier og byfolk !

Påmelding og  informasjon : https://fagus.no/kalender/

Ny rådgiver i FAGUS rådgivningstjeneste med fagområde lekeplasser og nærmiljøanlegg

Tidligere rådgiver Øyin Vestre og ny rådgiver i FAGUS Ole-Christrian Wiig

Ny rådgiver i FAGUS rådgivningstjeneste med fagområde lekeplasser og nærmiljøanlegg. 

Det er om lag 40 000 lekeplasser i Norge i dag, som blant annet eies av kommuner og borettslag over det ganske land. Øyvin Vestre vår tidligere rådgiver på fagområdet trekker frem at etter at forskriften kom i 1996 ble lekeplassene vurdert som viktigere områder som man måtte bygge på en gjennomtenkt og sikker måte. Eierne av lekeplassene fikk et krav om å gjennomføre ettersyn og vedlikehold samt at det kom regler og retningslinjer for utforming og sikkerhetskrav der årlig kontroll ble viktig for å forebygge skader.

Eier pålegges ansvar for sikkerheten, og leier inn inspektører som kontrollerer lekeplassene. Dersom det inntreffer en ulykke er det av stor betydning at internkontrollsystemet er oppdatert og at pålagte kontroller er gjennomført.

I 1998 ble den nye europeiske standarden for lekeplassutstyr og fallunderlag også norsk standard, og vi hadde fått et nytt felles grunnlag som omfattet både produsenter, montører, inspektører og selvsagt eierne av lekeplassene.

Øyvin Vestre og Ole-Christian Wiig var blant  pådriverne til Norsk Lekeplassforum som arrangerte sertifiseringskurs for lekeplasser, dette forumet ble overført til Bad, Park og Idrett ( BPI ) i 2014 (pr 2015 .BPI arrangerer kurs for sertifisering av lekeplassinspektører flere ganger årlig, og Norsk Sertifisering står for personell sertifiseringen.

Øyvin Vestre har vært FAGUS rådgiver på lekeplasser og nærmiljøanlegg siden FAGUS ble stiftet. Gjennom 15 år har Øyvin svart på spørsmål knyttet til lekeplasser og nærmiljøanlegg, et vidt område som ofte inkluderer standarder på sikkerhet for lekeplassutstyr, aktivitetselementer, kreativ og pedagogisk utforming.

Øyvin brenner for hvordan lekeplassene og omgivelsene til barn og unge påvirker deres fysiske og psykiske utvikling. En av hans favorittuttrykk er: Så spennende som mulig, og så sikkert som nødvendig. Han har gjennom sitt virke vært med å prege mange skolegårder og parker. En av de mest kjente er kanskje lekeplassen Frognerborgen ved Frognerparken som åpnet i 2006. Lilleborg skole omtaler han som den første virkelige lekeplassen med heldekkende gummidekke, den ble åpnet i 1997. Gummidekket som ble støpt på Lilleborg skole var det første i sitt slag, og er fortsatt i bruk i dag.

Øyvin oppsummerer utviklingen enkelt, pendelen svinger, – og her i Norge har vi lett for å velge det ene eller det andre. På slutten av 90 tallet da 6 åringene skulle inn i skolen, ble det bygging av sandkasser og støtunderlag under lekeapparater ( fliser på 50×50 laget av resirkulerte bildekk) Skolene måtte tilpasses til 6 åringene. 80 tallet var preget av mye løse gummimatter under utstyr. 70 tallet var preget av lekeapperater i trevirke. Fra 2010 og frem til i dag har plast og plasstøpt gummibelegg vært svært mye brukt av de som planlegger og bygger uteområdene.

Sand, bark og flis er deformbare materialer, som er alternativ til plast og resirkulerte gummimaterialer. Øyvin brenner for at de rette løsningene velges, og påpeker at det å se mulighetene og behovene i det området som skal utvikles er nøkkelen.

Øyvin avslutter med å si at det er to typer sikkerhet for lekeplassen: Den objektive sikkerheten ligger i forskrift, standard og internkontroll, mens den subjektive sikkerheten tilhører barna selv og deres evne til å mestre omgivelsene sine og få nye ferdigheter.
Vi har erfart at tiltak for å fjerne farer og tiltak for å øke utfordringer og spenning kan gå parallelt. For barnas utvikling er det viktig at vi voksne klarer å ha begge disse tankene i hodet samtidig.

Vi takker Øyvin Vestre for hans innsats som rådgiver i FAGUS i 15 år, og ønsker hans etterfølger Ole-Christian Wiig velkommen inn som rådgiver i FAGUS.

Tidligere rådgiver Øyin Vestre og ny rådgiver i FAGUS Ole-Christrian Wiig