Endring i forbud mot Populus ×berolinensis og Salix euxina

Gartnerforbundet informerer om  følgende  endring
i forskrift om fremmede organismer. Forbudet mot Populus ×berolinensis og Salix euxina som egentlig skulle tre i kraft 1. januar er utsatt på ubestemt tid. Man kan dessverre ikke se dette når man går inn i forskriften for det står i en egen Forskrift om endring i forskrift om fremmede organismer.

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-12-18-3156

Salix euxina ‘Bullata’ er og har hele tiden vært unntatt fra forbud.

Det har ikke så mye å si for de som evt. selger disse trærne, for disse planteskolene er klar over det.  For de som planlegger kan det være bra å forsikre seg om at lovverket ikke er helt oppdatert slik det framstår i dag når en går inn og sjekker.

NMBU inviterer alle FAGUS venner til IMPULS forelesninger

Er du klar for litt impulsivt fagsnadder?


Impulsforelesningene går av stabelen på torsdager kl 14.15-16.00 via kanalen ZOOM.
Invitasjonene legges i  FAGUS kalender, men du finner all informasjon for

Impulsforelesningene ved Fakultet for landskap og samfunn ved NMBU er et kurs som spenner over både høst- og vårsemesteret. Det inneholder inspirerende dobbeltforelesninger, skrivekurs og innlevering av skriveoppgave. Her vil du finne foredragsholdere fra ulike fagfelt og arbeidsmiljøer; både arkitekter, landskapsarkitekter, kunstnere, forskere, forfattere, kunsthistoriskere, botanikere, ingeniører og forvaltere. De inviteres til å belyse faglige problemstillinger fra sine ulike ståsteder og til å fortelle om sine prosjekt-utfordringer. Gjennom disse impulsforelesningene håper vi på å kunne løfte blikket, se hva som rører seg i tilstøtende fag og hvordan dette kan berøre og motivere oss. Forelesningene vil variere fra år til år slik at de skal oppleves som nyheter for studenter i alle kull.

Så snart samfunnet kan åpne opp igjen vil både studenter, lærere og andre fagfolk være hjertelig velkommen til Gamle Festsal i Urbygningen på Ås. Foreløpig kjøres forelesningene på zoom, de tas opp og vil kunne gjøres tilgjengelige digitalt.

Pålogging  også i denne nyhetssaken.

 

 

Faglig Påfyll
Bilde: Shutterstock

 

 

 

 

Velkommen til Impulsforelesning torsdag 4. mars:
Landskapsarkitekt, professor Anne Katrine Geelmuyden og landskapsarkitekt PhD Marius Fiskevold, NMBU:
Arcadia updated, på hvilket grunnlag kan vi analysere landskap?

Join Zoom Meeting
https://nmbu.zoom.us/j/67310533425?pwd=K05yd3Y4aDdPZDBlWEhrNkNLZ085QT09

Meeting ID: 673 1053 3425
Passcode: 368577

Torsdag 11. mars vil vi få en presentasjon av de tre mastergradsoppgavene som er nominert til Statsbyggs studentpris. offentliggjøring av hvem som har fått prisen vil skje på denne Impulsforelesningen.

Tittel på de nominerte masteroppgavene:
-«Byens gulv – Utforming og persepsjon av belegningsmønstre»

– «Urbant naturmangfold i offentlig forvaltning,- et eksempel fra Kristiansand kommune»

– «Smiths kai – Urban sjøpark i Kristiansand, en dynamisk kystfront med opplevelseskvaliteter og økt biologisk mangfold»

Join Zoom Meeting
https://nmbu.zoom.us/j/67310533425?pwd=K05yd3Y4aDdPZDBlWEhrNkNLZ085QT09

Meeting ID: 673 1053 3425
Passcode: 368577

Vi inviterer til interessant Impulsforelesning torsdag 18. mars: Landskapsarkitekt Louise Fiil Hansen, SLA: «Naturbaserte byromsprosjekter»

Join Zoom Meeting
https://nmbu.zoom.us/j/67310533425?pwd=K05yd3Y4aDdPZDBlWEhrNkNLZ085QT09

Meeting ID: 673 1053 3425
Passcode: 368577

 

Vi inviterer til interessant Impulsforelesning torsdag 18. mars:  Landskapsarkitekt Louise Fiil Hansen, SLA: «Naturbaserte byromsprosjekter»

 

Join Zoom Meeting

https://nmbu.zoom.us/j/67310533425?pwd=K05yd3Y4aDdPZDBlWEhrNkNLZ085QT09

 

Meeting ID: 673 1053 3425

Passcode: 368577

 

 

 

Institutt for landskapsarkitektur inviterer til å foreslå tema for studentoppgaver, frist 1.mars

I år inviterer Institutt for landskapsarkitektur dere som jobber i grøntanleggssektorene til å foreslå tema. Det gir en mulighet til å finne ut mer om problemstillinger dere møter i hverdagen.

  1. Har du en problemstilling som du ønsker belyst i en gradsoppgave ved NMBU?

 

Hver vår velger landskapsarkitekt- og landskapsingeniørstudenter tema for neste års gradsoppgave. Valg vår 2021 innebærer at oppgaven skrives våren 2022, leveres 15. mai og forsvares muntlig på gradsdagen rundt 20. juni 2022.

Landskapsarkitektstudentene skriver masteroppgave, 30 studiepoeng og landskapsingeniørstudentene bacheloroppgave, 15 studiepoeng. Hvert studiepoeng innebærer ca 25 timer arbeid.

 

Aktuelle tema for gradsoppgavene samles i en temakatalog. Mange studenter bruker denne temakatalogen for å finne problemstillingen de ønsker å skrive om.

 

I år inviterer Institutt for landskapsarkitektur dere som jobber i grøntanleggssektorene til å foreslå tema. Det gir en mulighet til å finne ut mer om problemstillinger dere møter i hverdagen.

For problemstillinger som velges vil bedriften/organisasjonen inviteres til gradsdagen og vil få tilgang til oppgaven digitalt når oppgaven er bedømt bestått og klagefrist med eventuell klagebehandling er avsluttet.

 

Hvordan melde inn tema til gradsoppgave?

Bruk vedlagte skjema for ditt (dine) temaforslag.

Utfylt skjema sendes jorun.hovind@nmbu.no

Du kan henvende deg til samme mailadresse om du har spørsmål.

Frist: 1. mars 2021

Og så er det bare å håpe at en eller flere studenter blir inspirert til å velge dette temaet for sin gradsoppgave.

 

  1. Bacheloroppgave i bedrift/organisasjon

En annen mulighet er at Landskapsingeniørstudenter kan inngå avtale med bedrift/organisasjon om bacheloroppgaven.

Se vedlagte «Bachelor i bedrift – avtalemal».

Interesse for å inngå avtale og forslag til problemstilling sendes kristin.berg0@nmbu.no

Du kan henvende deg til samme mailadresse om du har spørsmål.

Frist: 1. mars 2021

 

For problemstillinger som velges vil bedriften/organisasjonen inviteres til gradsdagen og vil få tilgang til oppgaven digitalt når oppgaven er bedømt bestått og klagefrist med eventuell klagebehandling er avsluttet.

 

 

 

 

 

 

Prosjekt Villstaude

Det kommer forespørsler etter planter som er flerårige og som vokser vilt i Norge, det er disse staudene som omtales som « villstauder». Disse artene er ikke i produksjon ute i Norske planteskoler i dag, men produseres på bestilling. BREEAM-NOR er en miljøsertifiseringsordning for bygg hvor bruk av planter som vokser naturlig i regionen foretrekkes, mer bruk av sertifiseringsordningen gir økt etterspørsel etter «villstauder», og for å møte denne etterspørselen har staudegruppa i NGF satt i gang et prosjekt for å samle plantemateriale til produksjon av denne type arter.

Prosjekt Villstaude er et skritt på veien for å møte den økende etterspørselen etter planter hentet fra norsk natur uttaler staudegruppa i Norsk Gartnerforbund.

Sakset fra park&anlegg:
I 2020 fikk Staudegruppa i Norsk Gartnerforbund tildelt midler fra Miljødirektoratet til et prosjekt for innsamling av plantemateriale og etablering av morplantefelt for stauder hentet fra norsk natur. Prosjektet har navnet Villstaude. Mål med prosjektet er å samle inn et basis-sortiment fra forskjellige deler av landet. Planteslagene vil bli tilbudt for kontraktdyrking fra sesongen 2021.

Tildelingen kom seint, og sesongen 2020 var travel. Prosjektet klarte likevel å samle inn mye av det materialet man hadde mål om, og innsamlingen kommer til å fortsette i år. Til sammen mer enn 100 arter står på lista over arter staudeplanteskolene ønsker å tilby. I løpet av inneværende år vil prosjektdeltakerne etablere morplantefelt slik at mange av artene vil være lett tilgjengelig for formering.

Les mer om prosjektet og hvilke arter planteskolene ønsker å tilby i Maria Falls artikkel i publisert i park & anlegg,2_2021

I utgavene 3, 4 og 5  av park & anlegg er det planlagt en artikkel  om villstauder til ulike biotoper. Av interesse for denne saken er også artikler i utgavene 2 og 3 skrevet av landskapsingeniør Gunnhild Alfnes.

Rensing av frø av sverdiris (Iris pseudacorus). Foto: Torunn Hovland Ljone

Engsmelle, Silene Vulgaris er en villstaude
Foto: Torunn Hovland Ljone

Naturbaserte tjenester for klimatilpasning , ja takk !

Engasjement rundt bruk av natur og naturbaserte løsninger er stor.

I en publikasjon som Asplan Viak og Sintef har utført  er forvaltningens behov for kunnskap, veiledning og brukerstøtte til ulike naturbaserte løsninger for klimatilpasning undersøkt.

Publikasjonen som miljødepartementet nå har gjort kjent  er  et tydelig tegn på at bransjen, og samfunnet etterspør mer kunnskap rundt bruk av naturbaserte løsninger.

Det er bra med de gode eksemplene, og at kunnskap samles- FAGUS bidrar gjerne med å samle informasjon om tiltak som er gjennomført slik at vi som bransje kan bli enda bedre.

Å jobbe med naturen er en forutsetning for å nå målet om å begrense global oppvarming, og netto nullutslipp. Uten naturen som støttespiller når vi heller ikke FN sine bærekraftsmål. Å spille på lag med naturen er en ting, men å bruke naturen som en del av løsningene for å unngå klimaendringer blir fremsagt som løsningen inn i fremtiden.

Kjære alle aktører i grøntanleggsbransjen, å benytte naturbaserte løsninger er et mål for bransjen men det er vanskelig. Vi må finne kunnskapen, og vi må bruke den.

Vi må lære av hverandre. Åpenhet er den eneste løsningen, for når det gjelder bærekraft er vi på  samme lag, til det beste for samfunnet og planeten.